งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา ฉบับนี้เป็นฉบับประจำเดือนกันยายน เป็นฉบับที่เก้าแล้วนะค่ะ ศูนย์ พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา ฉบับนี้เป็นฉบับประจำเดือนกันยายน เป็นฉบับที่เก้าแล้วนะค่ะ ศูนย์ พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา ฉบับนี้เป็นฉบับประจำเดือนกันยายน เป็นฉบับที่เก้าแล้วนะค่ะ ศูนย์ พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ได้นำเสนอเรื่องราวความเคลื่อนไหวและความเป็นอยู่ของคุณตา คุณยาย พร้อมด้วยกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกที่ทางศูนย์ พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ที่ มีการดำเนินงานเป็นประจำ พร้อมทั้งเกร็ดความรู้ต่างๆ ที่เป็น ประโยชน์ต่อคุณผู้อ่านทุกท่านมาฝากด้วย. จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา เดือน กันยายน 2555 หน้า 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ. ยะลา จัดโครงการอาสา พัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ต่อ สังคม โดยนักเรียนโรงเรียน คณะราษฎรบำรุง จ. ยะลา เข้า มาทำความสะอาด ตัดตกแต่ง ต้นไม้ โดยรอบบริเวณเรือน นอน คุณตาคุณยาย

3 จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา เดือน กันยายน 2555 หน้า 4 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ศูนย์ฯบ้านทักษิณ จ. ยะลา จัด งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ให้ ผอ. เจะสมาแอ เจะสามะ

4 ที่ปรึกษา นายเจะสมาแอ เจะสามะ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการ จัดสวัสดิการ สังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา นางศิริรัตน์ สตรอว์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร นางดุษฎี นามวิเศษ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุภายในสถาบัน นางภาวนา ละมุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการจัดสวัสดิการ สังคมผู้สูงอายุเรียบเรียง นางสาวมณิสรา ชูหวาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ข้อมูล / ภาพ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ บ้านทักษิณ ทุกท่าน จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา เดือน กันยายน 2555 หน้า 7 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 โรงเรียนอนุบาลยะลา จัด โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน โดยจัด กิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ฯ บ้านทักษิณ จ. ยะลา โดยมีคณะ ครูและนักเรียน จำนวน 80 คน ร่วมกิจกรรมนันทนาการและแจก เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับคุณ ตาคุณยาย


ดาวน์โหลด ppt สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา ฉบับนี้เป็นฉบับประจำเดือนกันยายน เป็นฉบับที่เก้าแล้วนะค่ะ ศูนย์ พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google