งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยาย โดย รศ.ดร.สมาน งามสนิท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยาย โดย รศ.ดร.สมาน งามสนิท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยาย โดย รศ.ดร.สมาน งามสนิท
Creative Thinking Process บรรยาย โดย รศ.ดร.สมาน งามสนิท Fulbright Scholar-In-Residence, Ohio University, Athens, Ohio. U.S.A. รองผู้อำนวยการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวลัยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

2 Three intellectual ages of man:
0 – 5 years: the age of Why ? 5 – 10 years: the age of Why Not? 10 – 75+ years: the age of Because

3 Four Attitudes for basic creative thinking
Exploring: Listen, accept other’s points of view, Look for alternatives, look beyond the obvious, do not be satisfied with the adequate 2. Stimulate: Fantasy, humor, the use of impossible and unstable situations steps to new ideas, try things out to see what happens.

4 3. Liberate: escape from concept prisons, escape from old ideas to better ones. 4. Anti-rigidity: Anti-dogmatism, anti-arrogance, Challenge fixed ideas.

5 ลองมาสร้างสรรค์ โดยการใช้ภาพต่อไปนี้ เป็นต้นแบบ แล้วบรรยายภาพอย่างสร้างสรรค์ สั้นๆ กระชับ จับใจ

6 นกเอ๋ยนก ทำไม จึงน่ารัก

7 ขอสมัคร รักนก จะได้ไหม

8 รู้ดีว่า นกโผผิน และบินไกล

9 คงทำได้ แค่เพียงมอง จ้องดูนก

10

11


ดาวน์โหลด ppt บรรยาย โดย รศ.ดร.สมาน งามสนิท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google