งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. Introduction ชมรมคณิตศาสตร์และสถิติ Math Stat Club (MSC) ตั้งอยู่ใต้ตึกคณิตศาสตร์ ติดกับ ชมรมคอมพิวเตอร์และชมรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. Introduction ชมรมคณิตศาสตร์และสถิติ Math Stat Club (MSC) ตั้งอยู่ใต้ตึกคณิตศาสตร์ ติดกับ ชมรมคอมพิวเตอร์และชมรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 Introduction ชมรมคณิตศาสตร์และสถิติ Math Stat Club (MSC) ตั้งอยู่ใต้ตึกคณิตศาสตร์ ติดกับ ชมรมคอมพิวเตอร์และชมรม วิชาการ

3

4

5 บทบาทของชมรม คณิตศาสตร์และสถิติ » » จัดโครงการติวคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 เพื่อเป็น การปูพื้นและทบทวนความรู้พื้นฐานทาง คณิตศาสตร์ให้กับน้องๆชั้นปีที่ 1 »» ประสานงานกับภาควิชาคณิตศาสตร์ในการ เป็น T.A. ช่วยสอนคณิตศาสตร์ 1 และ 2 รวมทั้ง ช่วยงานอาจารย์ในการตรวจข้อสอบและการคุม สอบคณิตศาสตร์พื้นฐานด้วย »» จำหน่ายเอกสารติวคณิตศาสตร์ 1 ซึ่งอัดแน่น ด้วยคุณภาพและความถูกต้องในราคาถูก »» เป็นสื่อกลางในการติดต่อกับภาควิชา เมื่อน้องๆ มีปัญหาหรือข้อสงสัย »» เป็นส่วนหนึ่งของคณะในการจัดกิจกรรมเนื่องใน โอกาสสำคัญ เช่น งานเปิดโลกกิจกรรม งาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ค่ายอาสา เป็นต้น

6 กิจกรรมของชมรม ในรอบ 1 เทอมที่ ผ่านมา

7 1. งานวันเปิดโลกกิจกรรม

8 2. โครงการติวคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1

9

10 3. งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

11

12 4. กิจกรรมในค่ายอาสาพัฒนาฯ

13

14 กิจกรรมที่จะทำใน เทอม 2

15 1. กีฬา math-stat 2. โครงการปลูกป่าหาธรรมมะ


ดาวน์โหลด ppt คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. Introduction ชมรมคณิตศาสตร์และสถิติ Math Stat Club (MSC) ตั้งอยู่ใต้ตึกคณิตศาสตร์ ติดกับ ชมรมคอมพิวเตอร์และชมรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google