งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานการออมเพื่อคอมพิวเตอร์ โดย เด็กชายอดออม รับทรัพย์ ชั้นประถมปีที่ 5/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานการออมเพื่อคอมพิวเตอร์ โดย เด็กชายอดออม รับทรัพย์ ชั้นประถมปีที่ 5/3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานการออมเพื่อคอมพิวเตอร์ โดย เด็กชายอดออม รับทรัพย์ ชั้นประถมปีที่ 5/3

2 แนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจ พอเพียง “… คำว่าพอเพียงมีความหมายกว้างออกไป อีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอใช้สำหรับใช้ของ ตัวเอง มีความหมายว่าพอมีพอกิน … พอมีพอกินนี้ ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียง นั่นเอง …” “… ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้ บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ก็ทำให้มี ความสุข ถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำสมควรที่ จะปฏิบัติ …” “… Self-sufficiency นั้นหมายความว่า ผลิตอะไรมี พอที่จะใช้ไม่ต้องไปขอยืมคนอื่นอยู่ได้ด้วย ตนเอง …” »4 ธันวาคม 2541 ที่ผ่านมา ได้พระราชทานพระราชดำรัส เพิ่มเติมในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

3 ที่มาของโครงงาน หลังจากศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว พวกเรา ก็เริ่มออมเงินได้จำนวนหนึ่ง จึงอยากได้ คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ราคาประมาณ 20,000 บาท ตอนนี้ฉันเริ่มออมเงินได้ประมาณ 50 บาทแล้ว คุณครูจึงให้ทำแผนการออมว่า ฉันจะต้องออม อย่างไร และต้องใช้เวลานานเท่าไรจึงจะสามารถ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

4 วิธีออมเงินของฉัน ฉันได้เงินจากแม่สัปดาห์ละ 400 บาท วันละ 80 บาท ฉันแบ่งเงินออกเป็น 3 ส่วนคือเป็นค่าขนม, เงินออม และสำหรับซื้อสิ่งของที่จำเป็น ค่าขนมวันละ 40 บาท เงินออมวันละ 20 บาทและ สำหรับซื้อของที่จำเป็นอีกวันละ 10 บาท ( ฉันคง ไม่ต้องซื้อทุกวัน ส่วนนี้ก็จะกลายเป็นเงินออม )

5 ฉันต้องเก็บนานเท่าไร ?????? ดังนั้นฉันจะมีเงินออมสัปดาห์ละ 100 บาท (20x5 = 100) หรือมากกว่า เดือนละ 100x4 = 400 บาท ปีละ 400x12 = 4800 บาท คอมพิวเตอร์ที่ฉันต้องการซื้อราคา 20,000 บาท ฉันต้องเก็บเงิน 20,000 ÷ 4800 = 4 ปีกว่า ๆ หรือเก็บ เงินให้มากกว่านี้ จะได้เร็วขึ้น

6 แหล่งอ้างอิง http://school.obec.go.th/bpr/book/A-25.pdf


ดาวน์โหลด ppt โครงงานการออมเพื่อคอมพิวเตอร์ โดย เด็กชายอดออม รับทรัพย์ ชั้นประถมปีที่ 5/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google