งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทัศนคติในเทพนิยาย. ทัศนคติในศิลปะ ในศิลปะเป็นมุมมอง จากสิ่งที่คนเราเห็น ภาพหรือฉาก มองดูภาพถ่าย แล้ว กำหนด “ มุมมอง ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทัศนคติในเทพนิยาย. ทัศนคติในศิลปะ ในศิลปะเป็นมุมมอง จากสิ่งที่คนเราเห็น ภาพหรือฉาก มองดูภาพถ่าย แล้ว กำหนด “ มุมมอง ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทัศนคติในเทพนิยาย

2 ทัศนคติในศิลปะ ในศิลปะเป็นมุมมอง จากสิ่งที่คนเราเห็น ภาพหรือฉาก มองดูภาพถ่าย แล้ว กำหนด “ มุมมอง ”

3 อะไรที่อยู่ ไกลเกิน กว่าต้นไม้ สีเขียวที่ อยู่ ด้านหน้า ของภาพ

4 มุมมองใหม่ในภาพถ่าย ทัศนคติในเรื่องก็ เช่นเดียวกับมุมมองใน ภาพถ่าย มุมมองที่แตกต่างใน ภาพ ให้วิธีใหม่ในการ คิดเกี่ยวกับเรื่องนั้น

5 มุมมองในวรรณกรรม ในวรรณกรรม ทัศนคติเป็น มุมมองซึ่งผู้อ่านเชื่อมโยง กับเรื่อง – โดยทั่วไปเป็น คนที่เล่าเรื่องนั้น ในเซนดริลลอน เรารู้ว่าคน ที่เล่าเรื่องคือ แนนนิน ซึ่ง เป็นแม่ทูนหัวของเซนดริล ลอน

6 คนที่เล่านิทาน มีตัวละครที่เชื่อมโยงเหตุการณ์ ทำให้นิทานมีความเป็นส่วนตัว มากขึ้น และช่วยให้ผู้อ่านรู้สึกมี ส่วนเกี่ยวข้อง แม่ทูนหัวของเซนดริลลอน สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ จาก ความเข้าใจของเธอเอง ยกตัวอย่างเช่น เธอไม่รู้ ความคิดของเซนดริลลอน แต่ เธอสามารถบอกได้ว่าเซนดริล ลอนคิดอะไรจากการกระทำ และคำพูด

7 เกิดอะไรขึ้นเมื่อทัศนคติ เปลี่ยน จะเป็นอย่างไร ถ้ามาดาม พรอสเพอไรน์ แม่เลี้ยง เป็นผู้เล่าเรื่อง จะเป็นอย่างไร ถ้าพอล เล่าเรื่อง

8 ทางเลือกของทัศนคติอื่น ๆ นิทานจะเปลี่ยนไปอย่างไร ถ้า คนที่รู้เรื่องที่อยู่แดนไกลเป็นคน เล่าเรื่อง คนคนนี้เรียกว่าคนเล่า เรื่องคนที่สาม จะเป็นอย่างไรถ้าเราในฐานะ “ ฉัน ” เป็นคนเล่านิทาน นิทานจะ เปลี่ยนไปอย่างไร คนคนนี้ เรียกว่าคนเล่าเรื่องที่หนึ่ง

9 คุณตัดสินใจ ! เซนดริลลอนจะเป็นเทพ นิยายที่ดีขึ้นหรือไม่ ถ้าตัว ละครคนอื่น ๆ เป็นคนเล่า เรื่อง คิดถึงเรื่องนี้เมื่อคุณเลือก เทพนิยายซินเดอเรลล่าที่ จะอ่านเรื่องถัดไป


ดาวน์โหลด ppt ทัศนคติในเทพนิยาย. ทัศนคติในศิลปะ ในศิลปะเป็นมุมมอง จากสิ่งที่คนเราเห็น ภาพหรือฉาก มองดูภาพถ่าย แล้ว กำหนด “ มุมมอง ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google