งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ถอดบทเรียนโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สู่การเชื่อมโยง ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชน ปี 2556 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

2 ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3 การแบ่งกลุ่ม แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2 กลุ่ม
แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2 กลุ่ม - อสม กลุ่ม

4 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่ม 1 ประเด็น: ทำไมพื้นที่อื่นไม่กล้าที่จะ ขับเคลื่อน/ใช้ SRM จะช่วย แก้ปัญหาอย่างไร

5 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่ม 2 ประเด็น: ใช้ SRM / สร้างโรงเรียน นวัตกรรมสุขภาพชุมชน เกิดผลดี ด้านสุขภาพอย่างไรบ้าง

6 อสม. กลุ่ม 1 ประเด็น: อสม. มีบทบาทอย่างไรใน โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน

7 อสม. กลุ่ม 2 ประเด็น: แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM/SLM) มีผลดีต่องานด้าน สุขภาพของ อสม. อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google