งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำข้อมูลอุบัติเหตุ สู่ Action

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำข้อมูลอุบัติเหตุ สู่ Action"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำข้อมูลอุบัติเหตุ สู่ Action
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

2 สถานการณ์ เป้าหมาย ปัจจัย ข้อมูล
การวางระบบข้อมูล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของพื้นที่ สถานการณ์ เป้าหมาย ปัจจัย ข้อมูล ประเภทรถที่เกิดเหตุ มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก จาก อบถ. ลดจำนวน คนตายใน 14 จังหวัดนำร่องให้ได้ปีละอย่างน้อย 5 คน อาการ/อายุ/เพศ/สวมหมวก สถานที่เกิดเหตุ วัน/เวลา

3 www.ThaiRSC.com ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

4 ความหมาย = คนไทยทุกคน Strive Road Safety Culture “มุ่งมั่น เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” For Road Safety Citizens “เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยทางถนนกับคนไทยทุกคน ” By Road Safety Collaboration “โดยความร่วมมือของภาคีที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยทางถนน”

5 ความเป็นมา บริษัทกลางฯ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดย กฏหมายมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ ทุกคนให้ได้รับสิทธิ พ.ร.บ. อย่างทันท่วงที บริษัทกลางฯ มีระบบจัดเก็บข้อมูลการรับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุ และการใช้สิทธิ พ.ร.บ. ครอบคุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 กำหนดให้ปี พ.ศ เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน อุบัติเหตุทางถนนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากทุกวัน มีหน่วยงานร้องขอข้อมูล ผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต จากบริษัทกลางฯ

6 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพื่อรวบรวม เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมที่เกี่ยวกับ ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พัฒนา จัดทำข้อมูลสถิติ อบถ.เบื้องต้น เพื่อการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ร่วมสร้างวัฒนธรรม และสร้างจิตสำนึก รักความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน สร้างระบบรับแจ้ง เฝ้าระวังและเตือนภัยจุดเสี่ยงบนท้องถนนให้กับประชาชนได้รับทราบ สร้างช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาสังคมเพื่อการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

7

8 แนะนำ 12 Menu www.Thairsc.com
ข้อมูลเกี่ยวกับทศวรรษความปลอดภัยทางถนน White Paper for Road Safety Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังอุบัติเหตุ สถิติข้อมูลอุบัติเหตุจากรถ รำลึกถึง ผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ปฏิทินกิจกรรม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ VDO Clip ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนน รายงานข้อมูลอุบัติเหตุรายใหญ่ ข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนรายวัน แผนที่จุดเกิดเหตุ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ Link

9 เครือข่ายเฝ้าระวัง อุบัติเหตุ

10 เครือข่ายเฝ้าระวัง อุบัติเหตุ

11 สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ ของบริษัทกลางฯ

12 สถิติภาพรวมการเกิด อบถ.ที่มีผู้บาดเจ็บเข้า รพ.

13 สถิติภาพรวมการเกิด อบถ.ที่มีผู้บาดเจ็บเข้า รพ.

14 สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ ตามประเภทรถ สถานผู้ประสบภัย รายภาค รายจังหวัด

15 สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ ตามประเภทรถ สถานผู้ประสบภัย รายภาค รายจังหวัด

16 สถิติข้อมูลอุบัติเหตุรายจังหวัดรายอำเภอ

17 กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานที่สนใจข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
สถาบันการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา นักเรียน มูลนิธิ สมาคม องค์การไม่แสวงหาผลกำไร ประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่าย เพื่อการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน

18 ประโยชน์ที่ได้รับ ช่วยให้ผู้สนใจมีช่องทางเข้าถึงข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน หน่วยงาน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา นักเรียน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการศึกษาวัจัยได้ ประชาชน สามารถมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ในการใช้ข้อมูล สร้างความตระหนักในความปลอดภัย เพื่อลดจำนวนการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน


ดาวน์โหลด ppt การนำข้อมูลอุบัติเหตุ สู่ Action

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google