งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. สมพร คล้ายแก้ว ร. ร. รัตนจีนะ อุทิศ อ. อวยชัย สุข สวาง ร. ร. วัดบาง ปะกอก อ. โชคดี งามเจริญ ร. ร. สุเหร่า บ้านดอน อ. มนัญชยา ญานะรมย์ ร. ร. สุเหร่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. สมพร คล้ายแก้ว ร. ร. รัตนจีนะ อุทิศ อ. อวยชัย สุข สวาง ร. ร. วัดบาง ปะกอก อ. โชคดี งามเจริญ ร. ร. สุเหร่า บ้านดอน อ. มนัญชยา ญานะรมย์ ร. ร. สุเหร่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อ. สมพร คล้ายแก้ว ร. ร. รัตนจีนะ อุทิศ อ. อวยชัย สุข สวาง ร. ร. วัดบาง ปะกอก อ. โชคดี งามเจริญ ร. ร. สุเหร่า บ้านดอน อ. มนัญชยา ญานะรมย์ ร. ร. สุเหร่า บ้านดอน อ. รัชนี สายคำติ่ง ร. ร. วิจิตร วิทยา อ. นิรมล เส ริฐศรี ร. ร. วิจิตร วิทยา

3 นุ๊กอยากไปเที่ยวที่เกาะ รัตนโกสินทร์ ซึ่งมีสถานที่สำคัญหลาย อย่าง โดย นุ๊กจะเริ่มต้นเที่ยวชมที่วัด สุทัศน์เป็นอันดับแรก และจะเดินทางไป เที่ยวสถานสำคัญต่าง ๆ ที่ใกล้เคียง ภายในรัศมี 500 เมตร โจทย์

4 1. ให้หาสถานที่สำคัญภายในรัศมี 500 เมตรจากวัด สุทัศน์ว่ามีกี่แห่ง ได้แก่อะไรบ้าง 2. ให้หาระยะทางจากวัดสุทัศน์ ไปสถานที่สำคัญที่ ใกล้ที่สุด และบอกชื่อสถานที่นั้น 3. ให้หาระยะทางจากจุดเริ่มต้น ในการเดินทางเพื่อ เที่ยวชมสถานที่สำคัญอีก 5 แห่งไปจนถึงจุด สุดท้ายว่ามีระยะทางรวมเป็นเท่าใด 4. ให้คำนวณหาเวลาที่ใช้ในการเดินทาง โดย กำหนดให้ 4 กิโลเมตร เป็น 1 ชั่วโมง 5. ให้นักเรียนเลือกสถานที่สำคัญที่นักเรียนสนใจมาก ที่สุดมา 5 สถานที่ พร้อมบอกข้อมูลของแต่ละแห่งมาพอเข้าใจ

5 1. เลือกสถานที่สำคัญ คือ วัด สุทัศน์ 2. เลือกสถานที่สำคัญในรัศมี 500 เมตร จากวัดสุทัศน์ 3. สถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้กับวัด สุทัศน์มากที่สุด 4. ระยะทาง 4 กิโลเมตร ต่อ 1 ชั่วโมง 5. ข้อมูลของสถานที่สำคัญที่ชอบ มากที่สุด 5 แห่ง

6 1. ค้นหาวัดสุทัศน์ ( เทพวราราม ) ค้นหาวัดสุทัศน์ ( เทพวราราม ) 2. ค้นหาสถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้กับวัดสุทัศน์ ในรัศมี 500 เมตร ค้นหาสถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้กับวัดสุทัศน์ ในรัศมี 500 เมตร 3. ค้นหาสถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้มากที่สุด และวัดระยะทาง ค้นหาสถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้มากที่สุด และวัดระยะทาง 4. หาระยะทางจากวัดสุทัศน์ไปสถานที่ สำคัญต่าง ๆ 5 แห่ง จนถึงสถานที่ สุดท้าย ว่ามีระยะทางเท่าใด หาระยะทางจากวัดสุทัศน์ไปสถานที่ สำคัญต่าง ๆ 5 แห่ง จนถึงสถานที่ สุดท้าย ว่ามีระยะทางเท่าใด 5. คำนวณหาระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง จากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้าย โดยให้ 4 กิโลเมตร ต่อ 1 ชั่วโมง คำนวณหาระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง จากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้าย โดยให้ 4 กิโลเมตร ต่อ 1 ชั่วโมง 6. ค้นหาข้อมูลของสถานที่ที่ชอบมากที่สุด จาก www.google.co.th โปรแกรม googleearth, www.moohin.com/activity/mtb43. shtml ค้นหาข้อมูลของสถานที่ที่ชอบมากที่สุด จาก www.google.co.th โปรแกรม googleearth, www.moohin.com/activity/mtb43. shtml

7 ไป

8

9

10

11

12 ลากออกจากวัดสุทัศน์ รัศมี 500 เมตร ไป

13

14

15 สถานที่สำคัญที่อยู่ ใกล้ที่สุด ไป

16 หาระยะทาง จากวัดสุทัศน์ ไปสถานที่สำคัญที่ ใกล้ที่สุด

17 ระยะทางทั้งหมดที่วัดได้ 3,160 เมตร อัตราการคำนวณ 4 กม. ต่อ 1 ชม. 3,160 / 4 * 60 = 47.4 นาที ตอบ ใช้เวลาในการเดินทาง ทั้งหมดโดยไม่หยุด เที่ยวชม 47.4 นาที

18

19 ไป

20

21

22

23

24 1. สถานที่ที่ใกล้วัดสุทัศน์เทพวรา รามมากที่สุดคือ เทวสถานพระ ศิวะ ระยะทาง 103 เมตร 2. สถานที่สำคัญ 5 แห่ง คือ - เทวสถานพระศิวะ - วัดเทพธิดาราม - วัดราชนัดดารามวรวิหาร - วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ( พระแก้ว ) - วังสราญรมย์ ไป

25 3. ระยะทางที่ใช้ในการเดินทาง จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้าย ใช้ระยะทาง 3,160 เมตร ใช้เวลาเดินทาง 47.4 นาที 4. ค้นหาจาก www.google.co.th โปรแกรม googleearth, www.moohin.com/activity/mtb43.shtml

26


ดาวน์โหลด ppt อ. สมพร คล้ายแก้ว ร. ร. รัตนจีนะ อุทิศ อ. อวยชัย สุข สวาง ร. ร. วัดบาง ปะกอก อ. โชคดี งามเจริญ ร. ร. สุเหร่า บ้านดอน อ. มนัญชยา ญานะรมย์ ร. ร. สุเหร่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google