งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความยุติธรรมทางสังคม โดย รศ. ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ อาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความยุติธรรมทางสังคม โดย รศ. ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ อาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความยุติธรรมทางสังคม โดย รศ. ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ อาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 1

2 ความไม่เป็นธรรม ในสังคม รายได้สิทธิโอกาสอำนาจศักดิ์ศรี 2

3 ความสัมพันธ์เชิงอำนาจใน สังคมไทย อำนาจรัฐ อำนาจของ ปวงชน อำนาจของกลุ่ม อำนาจ ฝ่ายใด จะขึ้นสู่อำนาจรัฐ ได้ มากกว่ากัน ? 3

4 ความสัมพันธ์เชิงอำนาจใน สังคมไทย อำนาจรัฐของ ปวงชน อำนาจของ ปวงชน อำนาจของกลุ่ม อำนาจ ประชาธิปไตยมวลชนหรือ ประชาธิปไตยสังคม (social democracy) 4

5 ความสัมพันธ์เชิงอำนาจใน สังคมไทย อำนาจรัฐของ กลุ่มอำนาจ อำนาจของ ปวงชน อำนาจของกลุ่ม อำนาจ ประชาธิปไตยภายใต้กลุ่มอำนาจ 5


ดาวน์โหลด ppt ความยุติธรรมทางสังคม โดย รศ. ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ อาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google