งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วงจรไฟ ฟ้า - งานที่เกิดขึ้นโดยลด อัตราและจำนวนการ ทำงานด้วยแรงงานคน - เพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงาน - ก้าวทันและพัฒนา เทคโนโลยีที่เหมาะสม - ความปลอดภัยในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วงจรไฟ ฟ้า - งานที่เกิดขึ้นโดยลด อัตราและจำนวนการ ทำงานด้วยแรงงานคน - เพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงาน - ก้าวทันและพัฒนา เทคโนโลยีที่เหมาะสม - ความปลอดภัยในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วงจรไฟ ฟ้า - งานที่เกิดขึ้นโดยลด อัตราและจำนวนการ ทำงานด้วยแรงงานคน - เพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงาน - ก้าวทันและพัฒนา เทคโนโลยีที่เหมาะสม - ความปลอดภัยในการ ทำงาน ระบบเม แคนิก

2 ประกอบ ด้วย - แหล่งจ่ายไฟ (power Supply) - สายไฟ - อุปกรณ์ใช้งาน (out put)

3 ต้องคำนึงถึงค่า แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด หากเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับ ไฟฟ้าเกินกว่าค่า แรงดันไฟฟ้าที่เครื่องใช้จะ รับได้ จะทำให้เกิดความ เสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า นั้น ในการจัดการเรียนการ สอนใช้แหล่งจ่ายไฟที่มีค่า แรงดันไฟฟ้าขนาด 9 โวลต์เท่านั้น

4 สวิตซ์ เป็นอุปกรณ์ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ ไฟฟ้า หากวงจรอยู่ในลักษณะเปิด คือไม่ได้กด สวิตซ์ กระแสไฟจะไม่ครบวงจร วงจรปิด คือการกดสวิตซ์เพื่อให้ไฟครบวงจร วงจ ร เปิด วงจ ร ปิด

5 สวิตซ์กดที่ใช้งานจริงมีสปริงทำให้ขั้ว 1 และ 2 ต่อถึงกัน เมื่อกดสวิตซ์ขั้ว 1 และ 3 จะต่อ ถึงกัน คล้ายการทำงานตามภาพ

6 วงจรไฟฟ้าประกอบด้วย 1. ตัวกำเนิด แรงดันไฟฟ้า 2. สายไฟ 3. อุปกรณ์ไฟฟ้า ( ห้ามต่อวงจรไฟฟ้าโดยไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้ามา ต้านการไหลของกระแส จะเกิดการลัดวงจร ขึ้น ) การต่อวงจรแบบ อนุกรม การต่อวงจร แบบขนาน การต่อวงจร แบบผสม

7 เป็นการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าตามกัน จะทำให้ แรงดันไฟฟ้าแบ่งไปยังอุปกรณ์แต่ละชนิด การต่อวงจรแบบ อนุกรม

8 เป็นการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเคียงกัน อุปกรณ์ แต่ละชนิดจะได้รับแรงดันไฟฟ้าเท่ากัน แต่ แหล่งจ่ายไฟต้องป้อนกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น การต่อวงจรแบบ ขนาน

9 เป็นการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบอนุกรม และ ขนานร่วมกัน การต่อวงจร แบบผสม

10 การต่อวงจรไฟฟ้ากับมอเตอร์ เพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็น พลังงานกล แบบจำลองที่ นักเรียนสร้างขึ้นนั้นการสั่งงาน มอเตอร์สามารถเปลี่ยนทิศ ทางการเคลื่อนที่ของมอเตอร์ ได้โดยการกลับทิศทางของ กระแสไฟฟ้า หรือควบคุมผ่าน สวิตซ์ไขว้ ส่วนการควบคุมความเร็วในการ หมุนของระบบเมแคนิกทำได้ โดยลดความเร็วของมอเตอร์ ด้วยการติดตั้งห้องเกียร์

11 1. ห้องโชว์แจกัน โบราณ 2. เตียงผู้ป่วยใน โรงพยาบาล


ดาวน์โหลด ppt วงจรไฟ ฟ้า - งานที่เกิดขึ้นโดยลด อัตราและจำนวนการ ทำงานด้วยแรงงานคน - เพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงาน - ก้าวทันและพัฒนา เทคโนโลยีที่เหมาะสม - ความปลอดภัยในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google