งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ทวีป อภิสิทธิ์ อาจารย์สุภรณ์ ปรีชาอนันต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ทวีป อภิสิทธิ์ อาจารย์สุภรณ์ ปรีชาอนันต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ทวีป อภิสิทธิ์ อาจารย์สุภรณ์ ปรีชาอนันต์
สื่อการเรียนรู้ อาจารย์ทวีป อภิสิทธิ์ อาจารย์สุภรณ์ ปรีชาอนันต์

2 สื่อการเรียนรู้คืออะไร?

3 สื่อการเรียนรู้คือสรรพสิ่งที่ให้ความรู้แก่คนเราได้

4 สื่อการเรียนรู้มีกี่ประเภท?

5 สื่อการเรียนรู้แบ่งได้ ๕ ประเภทใหญ่ๆคือ
สื่อการเรียนรู้แบ่งได้ ๕ ประเภทใหญ่ๆคือ

6 ประเภทที่๑ สื่อบุคคล

7

8

9 ประเภทที่ ๒ สื่อสถานที่

10

11

12

13

14

15 ประเภทที่ ๓ สื่อสิ่งพิมพ์

16

17

18 ประเภทที่๔.สื่ออีเล็กทรอนิกส์

19 ประเภทที่๕.สื่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

20

21

22

23

24 สรุปความหมายสื่อการเรียนรู้ และประเภท
สรุปความหมายสื่อการเรียนรู้ และประเภท สื่อการเรียนรู้คือ สรรพสิ่งที่ให้ความรู้แก่คนเราได้ แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้ ๕ ประเภทคือ:- ประเภทบุคล เช่น บุคคลที่เป็นภูมิปัญญา ผู้รู้ ผู้ทำอาชีพต่างๆ ประเภทอาคารสถานที่ เช่น ที่อ่านฯห้องสมุด สถานที่ราชการ ห้างร้าน ประเภทสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือ โพสเตอร์ ฯลฯ ประเภทอีเล็กทรอนิกส์ เช่นเว็บไซต์ต่างๆทางอินเตอร์เน็ต วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ ซีดี ดีวีดี ฯลฯ ประเภททรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ แม่น้ำ ลำคลอง ทะเล ดิน หิน แร่ ฯลฯ

25 สื่อการเรียนรู้มีประโยชน์อย่างไร?
มีประโยชน์ดังนี้ :- ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ชัดเจน และรวดเร็วขึ้น ช่วยให้จำได้เร็ว แม่นยำ และจำได้นาน ช่วยกระตุ้นและดึงดูดความสนใจผู้เรียน ช่วยขจัดเรื่องเวลา ระยะทาง ขนาด และสถานที่ของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้ ช่วยกระตุ้นและปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมได้เร็วขึ้น

26

27

28 หลักการสำคัญในการใช้สื่อมีว่าอย่างไร?
หลักการสำคัญของการใช้สื่อให้คำนึงถึง.... ความหลากหลายประเภทของสื่อการสอน ความสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย

29 การเลือกใช้สื่อประกอบการสอน

30

31 “วิทยายุทธ์สุดยอดแล้วไซร้ แม้ยอดหญ้าหยิบขึ้นมาก็ใช้เป็นอาวุธร้ายซัดสาดให้ศัตรูแพ้พ่ายไปได้ในพริบตา”

32

33

34

35

36


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ทวีป อภิสิทธิ์ อาจารย์สุภรณ์ ปรีชาอนันต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google