งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชนิดของคำในภาษาไทย วิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ผู้จัดทำ ครูวีรพงศ์ วิเศษสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชนิดของคำในภาษาไทย วิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ผู้จัดทำ ครูวีรพงศ์ วิเศษสวัสดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชนิดของคำในภาษาไทย วิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ผู้จัดทำ ครูวีรพงศ์ วิเศษสวัสดิ์

3 ผลการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มาตรฐานที่ ๔. ๑ ผลการเรียนรู้ที่ ๕ เข้าใจในชนิดของคำ และหน้าที่ ของคำในภาษาไทย

4 ชนิดของคำในภาษาไทย ชนิดของคำแบ่ง ออกเป็น ๗ ชนิด ดังนี้ ๑. คำนาม ๒. คำสรรพนาม ๓. คำกริยา ๔. คำวิเศษณ์ ๕. คำบุพบท ๖. คำสันธาน ๗. คำอุทาน

5 คำนาม หมายถึง คำที่ใช้เรียก คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ อาการ ลักษ ณะ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและ นามธรรม เป็นต้น ตัวอย่าง ฉันอยากไปเที่ยวประเทศ ฝรั่งเศส

6 คำสรรพนาม หมายถึง คำที่ใช้แทน นามหรือข้อความที่กล่าวมาแล้ว เพื่อไม่ ต้องกล่าวข้อความนั้นซ้ำอีก เช่น ฉัน เรา ดิฉัน กระผม กู คุ ณ ท่าน ใต้เท้า เขา มัน ตัวอย่าง อนุธิดาเป็นคนสวยเธอจึงเป็น ที่รักของทุกคน

7 คำกริยา หมายถึง คำแสดง อาการ การกระทำ หรือบอกสภาพของ คำนามหรือคำสรรพนาม เพื่อให้ได้ ความ เช่น วิ่ง บิน ตาย อ่าน หัวเราะ เป็น ต้น ตัวอย่าง อาจารย์คนนี้พูดมากจน นักศึกษาหลับทั้งห้อง

8 คำวิเศษณ์ หมายถึง คำที่ใช้ ประกอบหรือขยายคำนาม สรรพ นาม คำกริยา หรือคำ วิเศษณ์ เพื่อให้ได้ใจความ ชัดเจนและละเอียดมากขึ้น ตัวอย่าง ฉันมีเพื่อนอยู่หนึ่งคนที่ กินจุ

9 คำบุพบท หมายถึง คำที่ใช้นำหน้า นาม คำสรรพนาม คำกริยา หรือคำ วิเศษณ์ เพื่อบอกตำแหน่งของคำ เหล่านั้นและแสดงความสัมพันธ์กัน ระหว่างคำหรือประโยค ว่าเกี่ยวข้องกัน อย่างไร ตัวอย่าง บ้านของฉันอยู่ที่อำเภอ ทุ่งสง

10 คำสันธาน หมายถึง คำที่ใช้เชื่อม ประโยค หรือข้อความกับข้อความ เพื่อ ทำให้ประโยคนั้นรัดกุม กระชับและ สละสลวย เช่น คำ ว่า และ แล้ว จึง แต่ หรือ เพราะ เ หตุเพราะ เป็นต้น ตัวอย่าง เพราะว่าอากาศหนาวพวก เราจึงไม่สบาย

11 คำอุทาน หมายถึง คำที่แสดง อารมณ์ของผู้พูดในขณะที่ตกใจ ดี ใจ เสียใจ ประหลาดใจ หรืออาจจะเป็น คำที่ใช้เสริม คำพูด เช่น อุ๊ย เอ๊ะ ว้าย โธ่ อนิจจา อ๋อ เป็นต้น ตัวอย่าง ว้าย ! ใครทำแก้วแตก

12 โชคดี ครับ


ดาวน์โหลด ppt ชนิดของคำในภาษาไทย วิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ผู้จัดทำ ครูวีรพงศ์ วิเศษสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google