งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระบรมราโชวาท... ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ และห่วงรายได้กันมากๆเข้าแล้ว จะเอา จิตเอาใจที่ไหน มาห่วงความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระบรมราโชวาท... ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ และห่วงรายได้กันมากๆเข้าแล้ว จะเอา จิตเอาใจที่ไหน มาห่วงความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระบรมราโชวาท... ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ และห่วงรายได้กันมากๆเข้าแล้ว จะเอา จิตเอาใจที่ไหน มาห่วงความรู้ ความ เจริญของเด็ก ความห่วงในสิ่งเหล่านั้น ก็จะค่อยๆบั่นทอนทำลายความเป็นครู จนหมดสิ้น จะไม่มีดีอะไรเหลือไว้พอที่ ตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็น ที่เคารพบูชาอีกต่อไป

2 ความภาคภูมิใจสูงสุดของ ชาวสตรีอ่างทอง ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

3 ผลงานบางส่วนจากการแข่งขัน ของนักกีฬาบาสเกตบอล โรงเรียนสตรีอ่างทองที่ได้รับการ เผยแพร่ทางสื่อมวลชน

4 *** ชนะเลิศบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ *** ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการ Sponsor Thailand Championship “2002 – 2006,2008 ” ชนะเลิศติดต่อ 4 ปีซ้อน ( 2003 - 2006 ) และ 5 ปี ติดต่อของรายการ ปี 2002 ที่ จ. นครราชสีมา ปี 2004 ที่ กรุงเทพมหานคร ปี 2005 ที่ จ. จันทนบุรี ปี 2003 ที่ กรุงเทพมหานคร ปี 2006 ที่ จ. นครราชสีมา ปี 2008 ที่ จ. ราชบุรี

5 *** ชนะเลิศบาสเกตบอล 3 คน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ *** ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการ VITAMILK ON 3 ครั้งที่ 3 ชนะเลิศติดต่อ 2 ปีซ้อน ( 2549 – 2550) และ 3 ปี ติดต่อของรายการ ชนะเลิศรุ่น 18 ปี ปี 2549 ชนะเลิศรุ่น 15 ปี ปี 2550 ชนะเลิศรุ่น 18 ปี ปี 2550

6 *** ชนะเลิศบาสเกตบอลกีฬาเยาวชน แห่งชาติ *** ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย ชนะเลิศติดต่อ 4 ปีซ้อน ( 2547 – 2550 ) และ 5 ปีของรายการ “ พังงาเกมส์ ” จ. พังงา ปี 2545 “ พญาแลเกมส์ ” จ. ชัยภูมิ ปี 2548 “ ลำปางเกมส์ ” จ. ลำปาง ปี 2549 “ สุโขทัยเกมส์ ” จ. สุโขทัย ปี 2547 “ เมืองคนดีเกมส์ ” จ. สุราษฏร์ฯ ปี 2550

7 *** กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่ง ประเทศไทย *** ชนะเลิศติดต่อ 2 ปีซ้อน ( 2547- 2548 ) และ ปี 2541, 2543 “ จันทบุรีเกมส์ ” จ. จันทบุรี ปี 2541 “ กระบี่เกมส์ ” จ. กระบี่ ปี 2543 “ รถม้าเกมส์ ” จ. ลำปาง ปี 2548 “ ฉลามชลเกมส์ ” จ. ชลบุรี ปี 2547 “ ตักศิลาเกมส์ ” จ. มหาสารคาม ปี 2549( รองชนะเลิศ ) “ ชุมพรเกมส์ ” จ. ชุมพร ปี 2550( รองชนะเลิศอันดับ 2)

8 *** กีฬา แห่งชาติ *** “ ราชบุรีเกมส์ ” จ. ราชบุรี ปี 2547 ( รองชนะเลิศ ) “ นครศรีธรรมราชเกมส์ ” จ. นครศรีธรรมราช ปี 2550 ( รองชนะเลิศอันดับ 2 ) “ สุพรรณบุรีเกมส์ ” จ. สุพรรณบุรี ปี 2549 ( รองชนะเลิศอันดับ 2 )

9 กีฬานักเรียน สำนักงาน พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ( กรมพลศึกษา / กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ) รุ่น 14 ปี - ชนะเลิศ ปี 2544, 2548 - รองชนะเลิศ ปี 2542, 2544 - ชนะเลิศ ปี 2544, 2548 - รองชนะเลิศ ปี 2542, 2544 รุ่น 16 ปี - ชนะเลิศ ปี 2547,2550 - รองชนะเลิศ ปี 2536- 2537, 2541 -2543 - ชนะเลิศ ปี 2547,2550 - รองชนะเลิศ ปี 2536- 2537, 2541 -2543 รุ่น 18 ปี - ชนะเลิศ ปี 2538, 2539,2540,2547,2548 - รองชนะเลิศ ปี 2541 - 2542, 2544,2546,2550 - ชนะเลิศ ปี 2538, 2539,2540,2547,2548 - รองชนะเลิศ ปี 2541 - 2542, 2544,2546,2550

10 รุ่น 14 ปี - ชนะเลิศ ปี 2544, 2548 - ชนะเลิศ ปี 2544, 2548 - รองชนะเลิศ ปี 2549 - รองชนะเลิศ ปี 2549 รุ่น 16 ปี - ชนะเลิศ ปี 2550-2551 - รองชนะเลิศ ปี 2542,2548- 2549 - ชนะเลิศ ปี 2550-2551 - รองชนะเลิศ ปี 2542,2548- 2549 รุ่น 18 ปี - รองชนะเลิศ - ปี 2540, 2542,2544, 2550-2551 - รองชนะเลิศ - ปี 2540, 2542,2544, 2550-2551 กีฬานักเรียน กองทัพอากาศ

11 1. มนต์รัก เครือรัตน์ 2. ศรินยา แก่นแก้ว 3. นฤมล บ้านหมู่ 4. ชโรทัย สุขสมวงษ์ 5. สินจัย กุนไธสง 6. พรชนก ลี้ภัยรัตน์ 7. ดวงนภา ปาสมัน 8. บุษยากร เฉลยสมัย 9. วรรณวิภา อิ้มคำ 10. นัดดา ทองท้วม 11. วราภรณ์ เปียอยู่ 12. ณัฐธิดา เครือทิวา 13. ชลดา เอี่ยมสำอางค์ 14. สุภัคจิรา บุญเลิศ 15. ปัฐญา บ้านหมู่ 16. สุภาพร การมิตรี 17. ขนิษฐา มูลมานัส 18. สุรีย์ พรหมราช 19. ฤมลชนก ดอกสายหยุด 20. ธิดาพร ไม้หอม รายชื่อนักกีฬาบาสเกตบอลตัวแทนทีมชาติ ไทย เยาวชนและ นักเรียนไทย จำนวน 20 คน

12 ตัวแทนทีมชาติไทย / เยาวชนทีม ชาติไทย / นักเรียนไทย จำนวน 20 คน

13 จากปี 2533 – 2550 นักกีฬา 71 ชีวิตที่เข้า ระบบการเรียน ระดับอุดมศึกษา ด้วย ความสามารถด้านกีฬา บาสเกตบอล ในระดับปริญญาตรี 55 คน ปริญญาโท 16 คน โดยจบการศึกษา ประกอบอาชีพแล้ว 44 คน ปี 2548 – 2550 จำนวน 27 คนที่กำลัง ศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัย เอกชนระดับปริญญาตรี 11 คน ปริญญาโท 4 คน และ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัฐบาล 11 คน นักกีฬาที่ศึกษา ตามโครงการ ความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยรัฐบาล 33 คน มหาวิทยาลัย เอกชน 38 คน


ดาวน์โหลด ppt พระบรมราโชวาท... ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ และห่วงรายได้กันมากๆเข้าแล้ว จะเอา จิตเอาใจที่ไหน มาห่วงความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google