งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บาส...อ่างทอง พระบรมราโชวาท ...ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ และห่วงรายได้กันมากๆเข้าแล้ว จะเอาจิตเอาใจที่ไหน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บาส...อ่างทอง พระบรมราโชวาท ...ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ และห่วงรายได้กันมากๆเข้าแล้ว จะเอาจิตเอาใจที่ไหน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บาส...อ่างทอง พระบรมราโชวาท ...ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ และห่วงรายได้กันมากๆเข้าแล้ว จะเอาจิตเอาใจที่ไหน มาห่วงความรู้ ความเจริญของเด็ก ความห่วงในสิ่งเหล่านั้น ก็จะค่อยๆบั่นทอนทำลายความเป็นครูจนหมดสิ้น จะไม่มีดีอะไรเหลือไว้พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นที่เคารพบูชาอีกต่อไป

2 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ความภาคภูมิใจสูงสุดของชาวสตรีอ่างทอง ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

3 ผลงานบางส่วนจากการแข่งขันของนักกีฬาบาสเกตบอล
โรงเรียนสตรีอ่างทองที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชน

4 ชนะเลิศบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
*** ชนะเลิศบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ *** ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการ Sponsor Thailand Championship “2002 – 2006,2008 ” ชนะเลิศติดต่อ 4 ปีซ้อน ( )และ 5 ปีติดต่อของรายการ ปี ที่ จ.นครราชสีมา ปี ที่ กรุงเทพมหานคร ปี ที่ จ.จันทนบุรี ปี ที่ กรุงเทพมหานคร ปี ที่ จ.นครราชสีมา ปี ที่ จ.ราชบุรี

5 ชนะเลิศบาสเกตบอล 3 คน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
*** ชนะเลิศบาสเกตบอล 3 คน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ *** ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการ VITAMILK ON 3 ครั้งที่ 3 ชนะเลิศติดต่อ 2 ปีซ้อน ( 2549 – 2550) และ 3 ปีติดต่อของรายการ ชนะเลิศรุ่น 15 ปี ปี 2550 ชนะเลิศรุ่น18 ปี ปี 2550 ชนะเลิศรุ่น 18 ปี ปี 2549

6 ชนะเลิศบาสเกตบอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
*** ชนะเลิศบาสเกตบอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ *** ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย ชนะเลิศติดต่อ 4 ปีซ้อน ( 2547 – ) และ 5 ปีของรายการ “สุโขทัยเกมส์” จ.สุโขทัย ปี 2547 “พังงาเกมส์” จ.พังงา ปี 2545 “พญาแลเกมส์” จ.ชัยภูมิ ปี 2548 “ลำปางเกมส์” จ.ลำปาง ปี 2549 “เมืองคนดีเกมส์” จ.สุราษฏร์ฯ ปี 2550

7 กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย
*** กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย *** ชนะเลิศติดต่อ 2 ปีซ้อน ( ) และ ปี , 2543 “ จันทบุรีเกมส์” จ.จันทบุรี ปี 2541 “กระบี่เกมส์” จ.กระบี่ ปี 2543 “ รถม้าเกมส์ ”จ.ลำปาง ปี 2548 “ ตักศิลาเกมส์” จ.มหาสารคาม ปี 2549(รองชนะเลิศ) “ ฉลามชลเกมส์ ” จ. ชลบุรี ปี 2547 “ ชุมพรเกมส์” จ.ชุมพร ปี 2550(รองชนะเลิศอันดับ 2)

8 *** กีฬาแห่งชาติ *** “ ราชบุรีเกมส์” จ.ราชบุรี ปี 2547 (รองชนะเลิศ)
“ ราชบุรีเกมส์” จ.ราชบุรี ปี 2547 (รองชนะเลิศ) “ สุพรรณบุรีเกมส์” จ.สุพรรณบุรี ปี (รองชนะเลิศอันดับ 2 ) “ นครศรีธรรมราชเกมส์” จ.นครศรีธรรมราช ปี (รองชนะเลิศอันดับ 2 )

9 กีฬานักเรียน สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ(กรมพลศึกษา /กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
รุ่น 14 ปี - ชนะเลิศ ปี 2544, รองชนะเลิศ ปี 2542, 2544 รุ่น 16 ปี - ชนะเลิศ ปี 2547, รองชนะเลิศ ปี , รุ่น18 ปี - ชนะเลิศ ปี 2538, 2539,2540,2547 , รองชนะเลิศ ปี , 2544,2546,2550

10 กีฬานักเรียนกองทัพอากาศ
รุ่น14 ปี - ชนะเลิศ ปี 2544, 2548 - รองชนะเลิศ ปี 2549 รุ่น16 ปี - ชนะเลิศ ปี รองชนะเลิศ ปี 2542, รุ่น18 ปี - รองชนะเลิศ- ปี 2540 , 2542,2544,

11 รายชื่อนักกีฬาบาสเกตบอลตัวแทนทีมชาติไทย เยาวชนและ นักเรียนไทย
จำนวน 20 คน 1. มนต์รัก เครือรัตน์ ศรินยา แก่นแก้ว 3. นฤมล บ้านหมู่ ชโรทัย สุขสมวงษ์ 5. สินจัย กุนไธสง พรชนก ลี้ภัยรัตน์ 7. ดวงนภา ปาสมัน บุษยากร เฉลยสมัย 9. วรรณวิภา อิ้มคำ นัดดา ทองท้วม 11.วราภรณ์ เปียอยู่ ณัฐธิดา เครือทิวา 13.ชลดา เอี่ยมสำอางค์ สุภัคจิรา บุญเลิศ 15.ปัฐญา บ้านหมู่ สุภาพร การมิตรี 17.ขนิษฐา มูลมานัส สุรีย์ พรหมราช 19.ฤมลชนก ดอกสายหยุด ธิดาพร ไม้หอม

12 ตัวแทนทีมชาติไทย/เยาวชนทีมชาติไทย/นักเรียนไทย
จำนวน 20 คน

13 จากปี 2533 – นักกีฬา 71 ชีวิตที่เข้าระบบการเรียนระดับอุดมศึกษา ด้วยความสามารถด้านกีฬาบาสเกตบอล ในระดับปริญญาตรี 55 คน ปริญญาโท 16 คน โดยจบการศึกษาประกอบอาชีพแล้ว 44 คน นักกีฬาที่ศึกษาตามโครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬาบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยรัฐบาล คน มหาวิทยาลัยเอกชน 38 คน ปี 2548 – 2550 จำนวน 27 คนที่กำลังศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัยเอกชนระดับปริญญาตรี 11 คน ปริญญาโท 4 คน และ ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรัฐบาล 11 คน


ดาวน์โหลด ppt บาส...อ่างทอง พระบรมราโชวาท ...ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ และห่วงรายได้กันมากๆเข้าแล้ว จะเอาจิตเอาใจที่ไหน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google