งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะ ภูมิอากาศ เปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลก เราในปัจจุบัน สังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะ ภูมิอากาศ เปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลก เราในปัจจุบัน สังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะ ภูมิอากาศ เปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลก เราในปัจจุบัน สังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของปัญหานี้ มาจาก ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases) ปรากฏการณ์เรือน กระจก มีความสำคัญกับโลก เพราะก๊าซจำพวก คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ มีเทน จะกักเก็บความร้อนบางส่วน ไว้ในในโลก ไม่ให้สะท้อนกลับสู่บรรยากาศทั้งหมด มิฉะนั้น โลกจะกลายเป็นแบบดวงจันทร์ ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด ( และตอนกลางวันร้อนจัด เพราะไม่มีบรรยากาศกรอง พลังงานจากดวงอาทิตย์ ) ซึ่งการทำให้โลกอุ่นขึ้นเช่นนี้ คล้ายกับหลักการของเรือนกระจก ( ที่ใช้ปลูก - พืช ) จึง เรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect)

3 สาเหตุของภาวะโลกร้อน มหันตภัยร้ายที่กำลังคุกคามโลกอยู่ขณะนี้ คือก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ปริมาณมหาศาลที่มนุษย์เป็นผู้ก่อ ถูกปล่อยออกมา สู่ชั้นบรรยากาศโลกหนาขึ้นเท่าไร ก็จะเป็นตัวการ กักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ไม่ให้คายออก ไปสู่บรรยากาศ ซึ่งมีต้นเหตุจากการที่มนุษย์ได้เพิ่ม ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก การเผาไหม้ เชื้อเพลิงต่างๆ การขนส่งและ การผลิตในโรงงาน อุตสาหกรรม นอกจากนั้น มนุษย์เรายังได้เพิ่มก๊าซ กลุ่มไนตรัสออกไซด์และคลอโรฟลูโรคาร์บอน (CFC) เข้าไปอีกด้วยพร้อมๆกับการที่เราตัดและ ทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาล ทำให้กลไกในการดึง เอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากระบบ บรรยากาศถูกลดทอนประสิทธิภาพลง และได้หวน กลับมาสู่เราในลักษณะของภาวะโลกร้อน ก็จะ ส่งผลให้อุณหภูมิของบรรยากาศโลก สูงขึ้นจนถึง ระดับอันตรายผืนน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือและ ธารน้ำแข็งบนภูเขาทั้งหมดทั่วโลกค่อยๆ ละลายลง เรื่อยๆ และอาจจะทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกเพิ่ม สูงขึ้นถึง 20 ฟุต

4 ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน แม้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วอุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ้นไม่มากนัก แต่ผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อเป็นทอด ๆ และจะมีผลกระทบกับโลกในที่สุด ขณะนี้ผลกระทบดังกล่าวเริ่มปรากฏให้เห็นแล้วทั่วโลก รวมทั้งประเทศ ไทย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ การละลายของน้ำแข็งทั่วโลก ทั้งที่เป็น ธารน้ำแข็ง (glaciers) แหล่งน้ำแข็งบริเวณขั้วโลก และในกรีนแลนด์ซึ่ง จัดว่าเป็นแหล่งน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก น้ำแข็งที่ละลายนี้จะไปเพิ่ม ปริมาณน้ำในมหาสมุทร เมื่อประกอบกับอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำสูงขึ้น น้ำ ก็จะมีการขยายตัวร่วมด้วย ทำให้ปริมาณน้ำในมหาสมุทรทั่วโลกเพิ่ม มากขึ้นเป็นทวีคูณ ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นมาก ส่งผลให้เมืองสำคัญ ๆ ที่อยู่ริมมหาสมุทรตกอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลทันที ผลกระทบที่เริ่มเห็นได้อีกประการหนึ่งคือ การเกิดพายุหมุนที่มีความถี่ มากขึ้น และมีความรุนแรงมากขึ้นด้วย ดังเราจะเห็นได้จากข่าวพายุเฮ อริเคนที่พัดเข้าถล่มสหรัฐหลายลูกในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา แต่ละลูก ก็สร้างความเสียหายในระดับหายนะทั้งสิ้น สาเหตุอาจอธิบายได้ในแง่ พลังงาน กล่าวคือ เมื่อมหาสมุทรมีอุณหภูมิสูงขึ้น พลังงานที่พายุได้รับ ก็มากขึ้นไปด้วย ส่งผลให้พายุมีความรุนแรงกว่าที่เคย

5 การแก้ปัญหาโลกร้อน เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่าเราคงไม่อาจหยุดยั้งสภาวะโลกร้อนที่ กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ถึงแม้ว่าเราจะหยุดผลิตแก๊ส เรือนกระจกโดยสิ้นเชิงตั้งแต่บัดนี้ เพราะโลกเปรียบเสมือน เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีกลไกเล็ก ๆ จำนวนมากทำงาน ประสานกัน การตอบสนองที่มีต่อการกระตุ้นต่าง ๆ จะต้องใช้ เวลานานกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะสมดุล และแน่นอนว่า สภาวะ สมดุลอันใหม่ที่จะเกิดขึ้นย่อมจะแตกต่างจากสภาวะปัจจุบัน อย่างมาก แต่เราก็ยังสามารถบรรเทาผลอันร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นใน อนาคตเพื่อให้ความรุนแรงลดลงอยู่ในระดับที่พอจะรับมือได้ และอาจจะชะลอปรากฏการณ์โลกร้อนให้ช้าลง กินเวลานาน ขึ้น สิ่งที่เราพอจะทำได้ตอนนี้คือพยายามลดการผลิตแก๊ส เรือนกระจกลง และเนื่องจากเราทราบว่าแก๊สดังกล่าวมาจาก กระบวนการใช้พลังงาน การะประหยัดพลังงานจึงเป็นแนวทาง หนึ่งในการลดอัตราการเกิดสภาวะโลกร้อนไปในตัว

6 จะป้องกันได้อย่างไร 1. การลดระยะทาง 2. ปิดเครื่องปรับอากาศ 3. ลดระดับการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า 4. Reuse 5. การรักษาป่าไม้ 6. ลดการใช้น้ำมัน 7. ลดการใช้ถุงพลาสติก

7


ดาวน์โหลด ppt ภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะ ภูมิอากาศ เปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลก เราในปัจจุบัน สังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google