งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะโลกร้อน ป้องกัน แก้ปัญหา ภาวะโลกร้อน ผลกระทบ ผู้จัดทำ สาเหตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะโลกร้อน ป้องกัน แก้ปัญหา ภาวะโลกร้อน ผลกระทบ ผู้จัดทำ สาเหตุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะโลกร้อน ป้องกัน แก้ปัญหา ภาวะโลกร้อน ผลกระทบ ผู้จัดทำ สาเหตุ

2 ภาวะโลกร้อน ก่อนหน้า กลับหน้าแรก หน้าถัดไป ภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะ ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของปัญหานี้ มาจาก ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases) ปรากฏการณ์เรือนกระจก มีความสำคัญกับโลก เพราะก๊าซจำพวก คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ มีเทน จะกักเก็บความร้อนบางส่วนไว้ในในโลก ไม่ให้สะท้อนกลับสู่บรรยากาศทั้งหมด มิฉะนั้น โลกจะกลายเป็นแบบดวงจันทร์ ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด (และตอนกลางวันร้อนจัด เพราะไม่มีบรรยากาศกรองพลังงานจากดวงอาทิตย์) ซึ่งการทำให้โลกอุ่นขึ้นเช่นนี้ คล้ายกับหลักการของเรือนกระจก (ที่ใช้ปลูก-พืช) จึงเรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect)

3 สาเหตุของภาวะโลกร้อน ก่อนหน้า กลับหน้าแรก หน้าถัดไป
มหันตภัยร้ายที่กำลังคุกคามโลกอยู่ขณะนี้ คือก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ปริมาณมหาศาลที่มนุษย์เป็นผู้ก่อ ถูกปล่อยออกมาสู่ ชั้นบรรยากาศโลกหนาขึ้นเท่าไร ก็จะเป็นตัวการกัก เก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ไม่ให้คายออกไปสู่ บรรยากาศ ซึ่งมีต้นเหตุจากการที่มนุษย์ได้เพิ่ม ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก การเผาไหม้ เชื้อเพลิงต่างๆ การขนส่งและ การผลิตใน โรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนั้น มนุษย์เรายังได้ เพิ่มก๊าซกลุ่มไนตรัสออกไซด์และคลอโรฟลูโร คาร์บอน (CFC) เข้าไปอีกด้วยพร้อมๆกับการที่ เราตัดและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาล ทำให้กลไก ในการดึงเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจาก ระบบบรรยากาศถูกลดทอนประสิทธิภาพลง และได้ หวนกลับมาสู่เราในลักษณะของภาวะโลกร้อน ก็ จะส่งผลให้อุณหภูมิของบรรยากาศโลก สูงขึ้น จนถึงระดับอันตรายผืนน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือ และธารน้ำแข็งบนภูเขาทั้งหมดทั่วโลกค่อยๆ ละลาย ลงเรื่อยๆ และอาจจะทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลก เพิ่มสูงขึ้นถึง 20 ฟุต

4 ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน ก่อนหน้า กลับหน้าแรก หน้าถัดไป
แม้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วอุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ้นไม่มากนัก แต่ผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อเป็นทอด ๆ และจะมีผลกระทบกับโลกในที่สุด ขณะนี้ผลกระทบดังกล่าวเริ่มปรากฏให้เห็นแล้วทั่วโลก รวมทั้ง ประเทศไทย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ การละลายของน้ำแข็งทั่วโลก ทั้งที่เป็นธารน้ำแข็ง (glaciers) แหล่งน้ำแข็งบริเวณขั้วโลก และใน กรีนแลนด์ซึ่งจัดว่าเป็นแหล่งน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก น้ำแข็งที่ ละลายนี้จะไปเพิ่มปริมาณน้ำในมหาสมุทร เมื่อประกอบกับอุณหภูมิ เฉลี่ยของน้ำสูงขึ้น น้ำก็จะมีการขยายตัวร่วมด้วย ทำให้ปริมาณน้ำใน มหาสมุทรทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นมาก ส่งผลให้เมืองสำคัญ ๆ ที่อยู่ริมมหาสมุทรตกอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลทันที ผลกระทบที่เริ่มเห็นได้อีกประการหนึ่งคือ การเกิดพายุหมุนที่มีความถี่ มากขึ้น และมีความรุนแรงมากขึ้นด้วย ดังเราจะเห็นได้จากข่าวพายุ เฮอริเคนที่พัดเข้าถล่มสหรัฐหลายลูกในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา แต่ละ ลูกก็สร้างความเสียหายในระดับหายนะทั้งสิ้น สาเหตุอาจอธิบายได้ ในแง่พลังงาน กล่าวคือ เมื่อมหาสมุทรมีอุณหภูมิสูงขึ้น พลังงานที่ พายุได้รับก็มากขึ้นไปด้วย ส่งผลให้พายุมีความรุนแรงกว่าที่เคย

5 การแก้ปัญหาโลกร้อน ก่อนหน้า กลับหน้าแรก หน้าถัดไป การแก้ปัญหาโลกร้อน
เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่าเราคงไม่อาจหยุดยั้งสภาวะโลกร้อนที่ กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ถึงแม้ว่าเราจะหยุดผลิตแก๊ส เรือนกระจกโดยสิ้นเชิงตั้งแต่บัดนี้ เพราะโลกเปรียบเสมือน เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีกลไกเล็ก ๆ จำนวนมากทำงาน ประสานกัน การตอบสนองที่มีต่อการกระตุ้นต่าง ๆ จะต้อง ใช้เวลานานกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะสมดุล และแน่นอนว่า สภาวะสมดุลอันใหม่ที่จะเกิดขึ้นย่อมจะแตกต่างจากสภาวะ ปัจจุบันอย่างมาก แต่เราก็ยังสามารถบรรเทาผลอันร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นใน อนาคตเพื่อให้ความรุนแรงลดลงอยู่ในระดับที่พอจะรับมือได้ และอาจจะชะลอปรากฏการณ์โลกร้อนให้ช้าลง กินเวลานาน ขึ้น สิ่งที่เราพอจะทำได้ตอนนี้คือพยายามลดการผลิตแก๊ส เรือนกระจกลง และเนื่องจากเราทราบว่าแก๊สดังกล่าวมาจาก กระบวนการใช้พลังงาน การะประหยัดพลังงานจึงเป็น แนวทางหนึ่งในการลดอัตราการเกิดสภาวะโลกร้อนไปในตัว

6 จะป้องกันได้อย่างไร ก่อนหน้า กลับหน้าแรก หน้าถัดไป จะป้องกันได้อย่างไร
1. การลดระยะทาง 2. ปิดเครื่องปรับอากาศ 3. ลดระดับการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า 4. Reuse 5. การรักษาป่าไม้ 6. ลดการใช้น้ำมัน 7.ลดการใช้ถุงพลาสติก

7 ด.ญ.ณัฐฐาพร จันโททัย ม.3/1 เลขที่ 43
ก่อนหน้า กลับหน้าแรก ผู้จัดทำ ด.ญ.ณัฐฐาพร จันโททัย ม.3/1 เลขที่ 43 ด.ญ.พิชญา ติยะพิษณุไพศาล ม.3/1 เลขที่44


ดาวน์โหลด ppt ภาวะโลกร้อน ป้องกัน แก้ปัญหา ภาวะโลกร้อน ผลกระทบ ผู้จัดทำ สาเหตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google