งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Watch Shop ลูกค้า โรงงาน ประวัติลูกค้า ใบรายการสั่งซื้อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Watch Shop ลูกค้า โรงงาน ประวัติลูกค้า ใบรายการสั่งซื้อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Watch Shop ลูกค้า โรงงาน ประวัติลูกค้า ใบรายการสั่งซื้อ
ข้อมูลสั่งสินค้า ใบเสร็จ รหัสสมาชิก ใบสั่งซื้อ ข้อมูลรายการสั่งซื้อ ใบเสร็จ

2 ขายนาฬิกา ฝ่ายบัญชี ทำบัญชีต่างๆ
ฝ่ายบัญชี ทำบัญชีต่างๆ ฝ่ายการจัดซื้อ ทำการติดต่อกับผู้ขายวัตถุดิบ (โรงงาน) ฝ่ายการตลาด สำรวจกลุ่มเป้าหมาย คิดโปรโมชั่น และวางแผนการตลาด ฝ่ายขาย ขายสินค้า และติดต่อกับลูกค้า

3 ฐ านข้อมูลสินค้าคงคลัง
Process 1 ฝ่ายจัดซื้อ สั่งซื้อสินค้า โรงงาน ข้อมูลสินค้า ข้อมูลสินค้าคงคลัง ฐ านข้อมูลสินค้าคงคลัง

4 Process2 ฝ่ายบัญชี ทำบัญชีในงบต่าง ๆ ฝ่ายบริหาร ฐานข้อมูลการเงิน
งบการเงิน ฐานข้อมูลการเงิน ข้อมูลการเงิน ฝ่ายบริหาร

5 ออกแบบวางแผนการตลาดและจัดทำโปรโมชั่น
Process 3 ยอดการขายสินค้า ฐานข้อมูลการเงิน ฝ่ายการตลาด ออกแบบวางแผนการตลาดและจัดทำโปรโมชั่น แผนการตลาดและ ข้อมูลโปรโมชั่น ฝ่ายขาย ข้อมูล survey

6 ฝ่ายขาย ขายสินค้าและติดต่อกับลูกค้า
Process 4 ข้อมูลสินค้า ฐานข้อมูลสินค้า ฝ่ายขาย ขายสินค้าและติดต่อกับลูกค้า ลูกค้า ข้อมูลสินค้า ฝ่ายการตลาด ข้อมูลการทำโปรโมชั่น

7 ฝ่ายจัดซื้อ โรงงาน สั่งซื้อสินค้า ฝ่ายบัญชี ฐานข้อมูลการเงิน
ข้อมูลสินค้าคงคลัง ฝ่ายจัดซื้อ สั่งซื้อสินค้า โรงงาน ฐ านข้อมูลสินค้าคงคลัง ข้อมูลสินค้า ฝ่ายบัญชี ทำบัญชีในงบต่าง ๆ ฐานข้อมูลการเงิน ข้อมูลการเงิน งบการเงิน ฝ่ายบริหาร ข้อมูลสินค้า ฐานข้อมูลสินค้า ฝ่ายการตลาด ออกแบบวางแผนการตลาดและจัดทำโปรโมชั่น ยอดการขายสินค้า แผนการตลาดและ ข้อมูลโปรโมชั่น ฝ่ายขาย ขายสินค้าและติดต่อลูกค้า ข้อมูลสินค้า ลูกค้า ข้อมูล survey


ดาวน์โหลด ppt Watch Shop ลูกค้า โรงงาน ประวัติลูกค้า ใบรายการสั่งซื้อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google