งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เราให้บทบัญญัติใหม่แก่ ท่านทั้งหลาย ให้ท่านรักกัน เรารักท่านทั้งหลาย อย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้น เถิด ยน 13:34.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เราให้บทบัญญัติใหม่แก่ ท่านทั้งหลาย ให้ท่านรักกัน เรารักท่านทั้งหลาย อย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้น เถิด ยน 13:34."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เราให้บทบัญญัติใหม่แก่ ท่านทั้งหลาย ให้ท่านรักกัน เรารักท่านทั้งหลาย อย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้น เถิด ยน 13:34

4

5 จงสวมใส่อาวุธครบชุดของ พระเจ้า เพื่อท่านจะยืนหยัดต่อต้าน เล่ห์กลของปีศาจได้ เพราะมิได้ต่อสู้กับพลังของ มนุษย์ แต่ต่อสู้กับเทพนิกรเจ้าและ เทพนิกรอำนาจ ต่อสู้กับผู้ปกครองพิภพแห่ง ความมืดมนนี้ ต่อสู้กับบรรดาจิตแห่งความ ชั่วร้าย ที่อยู่บนท้องฟ้า อฟ 6:11- 12

6 จงคาดสะเอวด้วยความจริง จงสวมความชอบธรรมเป็น เกราะ จงสวมความกระตือรือร้น ที่จะประกาศพระวรสารแห่ง สันติเป็นรองเท้า จงถือความเชื่อเป็นโล่ไว้ เสมอ เพื่อใช้ดับธนูไฟของมาร จงใช้ความรอดพ้นเป็นเกราะ ป้องกันศีรษะ จงถือดาบของพระจิตเจ้า คือพระวาจาของพระเจ้าไว้ อฟ 6:14-17

7 ความรักย่อมอดทน มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ความรักไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจำความผิดที่ได้รับ ไม่ยินดีในความชั่ว แต่ร่วมยินดีในความถูกต้อง ความรักให้อภัยทุกอย่าง เชื่อทุกอย่าง หวังทุกอย่าง อดทนทุกอย่าง ใน 1 คร 13: 4-7 เปาโลอธิบายลักษณะของความรักแบบค ริสตชน โดยใช้กริยาวลีสิบห้าคำ เพื่อเน้นการกระทำของผู้มีความ รัก

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 กุหลาบป่า เรียบเรียง ศูนย์งานอภิบาลสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 15 หมู่ 6 ถนนชนเกษม 41 ต. มะขามเตี้ย อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7728-2840 เพื่อส่งเสริมปีพระวาจาและปีนักบุญเปาโล


ดาวน์โหลด ppt เราให้บทบัญญัติใหม่แก่ ท่านทั้งหลาย ให้ท่านรักกัน เรารักท่านทั้งหลาย อย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้น เถิด ยน 13:34.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google