งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ว่า "รัก" ...รักนั้นคือฉันใด....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ว่า "รัก" ...รักนั้นคือฉันใด...."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่ว่า "รัก" ...รักนั้นคือฉันใด...

2 บัญญัติรัก ของพระเยซูเจ้า และคำสอนของ นักบุญเปาโล

3 เราให้บทบัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลาย ให้ท่านรักกัน
เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด ยน 13:34

4 บัญญัตินี้ยากนัก ศัตรูอยู่ชิดใกล้

5 จงสวมใส่อาวุธครบชุดของพระเจ้า
เพื่อท่านจะยืนหยัดต่อต้านเล่ห์กลของปีศาจได้ เพราะมิได้ต่อสู้กับพลังของมนุษย์ แต่ต่อสู้กับเทพนิกรเจ้าและเทพนิกรอำนาจ ต่อสู้กับผู้ปกครองพิภพแห่งความมืดมนนี้ ต่อสู้กับบรรดาจิตแห่งความชั่วร้าย ที่อยู่บนท้องฟ้า อฟ 6:11-12

6 จงคาดสะเอวด้วยความจริง จงสวมความชอบธรรมเป็นเกราะ จงสวมความกระตือรือร้น
ที่จะประกาศพระวรสารแห่งสันติเป็นรองเท้า จงถือความเชื่อเป็นโล่ไว้เสมอ เพื่อใช้ดับธนูไฟของมาร จงใช้ความรอดพ้นเป็นเกราะป้องกันศีรษะ จงถือดาบของพระจิตเจ้า คือพระวาจาของพระเจ้าไว้ อฟ 6:14-17

7 ใน 1คร 13: 4-7 เปาโลอธิบายลักษณะของความรักแบบคริสตชน
โดยใช้กริยาวลีสิบห้าคำ เพื่อเน้นการกระทำของผู้มีความรัก ความรักย่อมอดทน มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ความรักไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจำความผิดที่ได้รับ ไม่ยินดีในความชั่ว แต่ร่วมยินดีในความถูกต้อง ความรักให้อภัยทุกอย่าง เชื่อทุกอย่าง หวังทุกอย่าง อดทนทุกอย่าง

8 ..ความรัก.. มีใจเอื้อเฟื้อ

9 ..ความรัก.. ไม่โอ้อวดตนเอง

10 ...ความรัก... ไม่หยาบคาย

11 ..ความรัก.. ไม่ฉุนเฉียว

12 ..ความรัก.. ไม่จดจำความผิด ที่ได้รับ

13 ..ความรัก.. ไม่ยินดีในความชั่ว แต่ร่วมยินดี ในความถูกต้อง

14 ..ความรัก.. ให้อภัยทุกอย่าง

15 ..ความรัก.. เชื่อทุกอย่าง

16 ..ความรัก.. หวังทุกอย่าง

17 ..ความรัก.. อดทนทุกอย่าง

18 เพื่อส่งเสริมปีพระวาจาและปีนักบุญเปาโล
กุหลาบป่า เรียบเรียง ศูนย์งานอภิบาลสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 15 หมู่ 6 ถนนชนเกษม 41 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี โทร


ดาวน์โหลด ppt ที่ว่า "รัก" ...รักนั้นคือฉันใด....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google