งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อทำให้เราเป็นเพื่อนกับพระเยซูเจ้ามาก ยิ่งขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อทำให้เราเป็นเพื่อนกับพระเยซูเจ้ามาก ยิ่งขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพื่อทำให้เราเป็นเพื่อนกับพระเยซูเจ้ามาก ยิ่งขึ้น

2

3 ศีลล้างบาปทำให้เราเป็นอิสระจากบาปกำเนิด กลายเป็นบุตรของพระเจ้า เป็นเพื่อนกับพระเยซูเจ้า และเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร

4

5 เรารับพระจิตเจ้าในศีลกำลัง ทำให้เรามีความเชื่อที่ เข้มแข็งมากขึ้น และกลายเป็นประจักษ์พยานถึงพระ เยซูเจ้าในโลก

6

7 ด้วยศีลมหาสนิท พระเยซูเจ้าทรงประทับอยู่ในเราอย่าง แท้จริง ทรงหล่อเลี้ยงวิญญาณของเราด้วยพระกายและ พระโลหิตของพระองค์

8

9 ศีลอภัยบาปทำให้เราได้รับการอภัยบาปที่เราได้กระทำ และทำให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้า และกับเพื่อนพี่น้องที่ เราได้ทำให้เกิดความขัดเคือง

10

11 ศีลเจิมผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยได้รับความบรรเทาใน ความเจ็บป่วย และเป็นการเตรียมผู้ป่วยให้ไปพบกับ พระเยซูเจ้าในสวรรค์

12

13 ศีลบวช ทำให้ผู้ได้รับการบวชกลายเป็นพระสงฆ์ ศาสนบริกรของพระเจ้าซึ่งมีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับ ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และช่วยให้ผู้คนมีความเชื่อเพิ่มมาก ขึ้น

14

15 ศีลสมรส ทำให้ชายและหญิงกลายเป็นคู่สมรสกัน และ เพื่อเตรียมให้ทั้งสองเป็นพ่อและแม่ พร้อมกับหน้าที่ใน การให้ความรัก ให้ความช่วยเหลือให้บุตรเติบโตขึ้นทั้ง ใน ด้านความเป็นมนุษย์และความเป็นคริสตชน

16


ดาวน์โหลด ppt เพื่อทำให้เราเป็นเพื่อนกับพระเยซูเจ้ามาก ยิ่งขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google