งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ
เพื่อทำให้เราเป็นเพื่อนกับพระเยซูเจ้ามากยิ่งขึ้น

2 ศีลล้างบาป

3 ศีลล้างบาปทำให้เราเป็นอิสระจากบาปกำเนิด กลายเป็นบุตรของพระเจ้า เป็นเพื่อนกับพระเยซูเจ้า และเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร

4 ศีลกำลัง

5 เรารับพระจิตเจ้าในศีลกำลัง ทำให้เรามีความเชื่อที่เข้มแข็งมากขึ้น และกลายเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้าในโลก

6 ศีลมหาสนิท

7 ด้วยศีลมหาสนิท พระเยซูเจ้าทรงประทับอยู่ในเราอย่างแท้จริง ทรงหล่อเลี้ยงวิญญาณของเราด้วยพระกายและพระโลหิตของพระองค์

8 ศีลอภัยบาป

9 ศีลอภัยบาปทำให้เราได้รับการอภัยบาปที่เราได้กระทำ และทำให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้า และกับเพื่อนพี่น้องที่เราได้ทำให้เกิดความขัดเคือง

10 ศีลเจิมผู้ป่วย

11 ศีลเจิมผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยได้รับความบรรเทาใน ความเจ็บป่วย และเป็นการเตรียมผู้ป่วยให้ไปพบกับ พระเยซูเจ้าในสวรรค์

12 ศีลบวช

13 ศีลบวช ทำให้ผู้ได้รับการบวชกลายเป็นพระสงฆ์ ศาสนบริกรของพระเจ้าซึ่งมีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับ ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และช่วยให้ผู้คนมีความเชื่อเพิ่มมากขึ้น

14 ศีลสมรส

15 ศีลสมรส ทำให้ชายและหญิงกลายเป็นคู่สมรสกัน และเพื่อเตรียมให้ทั้งสองเป็นพ่อและแม่ พร้อมกับหน้าที่ในการให้ความรัก ให้ความช่วยเหลือให้บุตรเติบโตขึ้นทั้งใน ด้านความเป็นมนุษย์และความเป็นคริสตชน

16


ดาวน์โหลด ppt ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google