งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมายเหตุ ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย x ทับข้อ a.b,c ที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อ เดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมายเหตุ ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย x ทับข้อ a.b,c ที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อ เดียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หมายเหตุ ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย x ทับข้อ a.b,c ที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อ เดียว.

3 a. One o’clock in the morning. b. One o’clock in the afternoon. c. One o’clock in the evening.

4 a. Six o’clock in the afternoon. b. Six o’clock in the morning. c. Six o’clock at night.

5 a. two o’clock in the morning. b. eight o’clock in the morning. c. eight o’clock at night.

6 a. two o’clock in the morning. b. eight o’clock in the morning. c. eight o’clock at night.

7 a. two o’clock in the afternoon. b. two o’clock in the morning. c. two o’clock at night.

8 a. five o’clock in the afternoon. b. five o’clock in the morning. c. five o’clock at night.

9 a. ten o’clock in the afternoon. b. ten o’clock in the morning. c. ten o’clock at night.

10 a. four o’clock in the afternoon. b. ten o’clock in the morning. c. six o’clock at night.

11 a. one o’clock in the evening. b. one o’clock in at night. c. one o’clock in morning.

12 a. ten o’clock in the evening. b. ten o’clock in at night. c. ten o’clock in afternoon.

13 ได้คะแนน 7 ใน 10 ก็ผ่านแล้ว ครับ Good luck everybody


ดาวน์โหลด ppt หมายเหตุ ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย x ทับข้อ a.b,c ที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อ เดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google