งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัคร ปี การศึกษา 2551 คณะทันตแพทยศาสตร์ รายละเอียดการรับสมัคร www.dent.chula.ac.th/Link/Course.htm หรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัคร ปี การศึกษา 2551 คณะทันตแพทยศาสตร์ รายละเอียดการรับสมัคร www.dent.chula.ac.th/Link/Course.htm หรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัคร ปี การศึกษา 2551 คณะทันตแพทยศาสตร์ รายละเอียดการรับสมัคร www.dent.chula.ac.th/Link/Course.htm หรือ www.grad.chula.ac.thรายละเอียดการรับสมัคร Graduate Program in Oral Biology M.S. and Ph.D.

2 Objective of the Program Students are trained to become competent researchers with advanced knowledge and skills in research and analytical thinking so that they are able to conduct academic research and apply their skills towards resolving oral health problems. Oversea students are also welcome.

3 Field of Research Biology of Pulp and Periodontium Bone Biology Dental Materials Oral Cancer Oral Microbiology and Immunology Tissue Engineering in Dentistry

4 Research Collaboration Student can conduct collaborative researches with other faculties such as Faculties of Medicine, Science, Engineering, and Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University, to gain more experiences.

5 Research Facilities Oral Biology Research Center Dental Material Science Research Center Research Unit of Mineralized tissue Research Unit of immunopathological /clinical research in periodontal disease Research Unit of Oral lesion

6 For more information Website: www.oralbiology.dent.chula.ac.thwww.oralbiology.dent.chula.ac.th Tel : +66-2-2188872 Fax : +66-2-2188870 E-mail : obcudent@gmail.com Contact : Assoc.Prof.Dr.Prasit Pavasant 5 th floor, Department of Anatomy, Preclinical building (Dent 14), Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัคร ปี การศึกษา 2551 คณะทันตแพทยศาสตร์ รายละเอียดการรับสมัคร www.dent.chula.ac.th/Link/Course.htm หรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google