งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลของ แรงที่ทำ ให้วัตถุ เคลื่อนที่ แบบต่าง ๆ โดย ครูเพ็ญประภา หร่ายเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลของ แรงที่ทำ ให้วัตถุ เคลื่อนที่ แบบต่าง ๆ โดย ครูเพ็ญประภา หร่ายเจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลของ แรงที่ทำ ให้วัตถุ เคลื่อนที่ แบบต่าง ๆ โดย ครูเพ็ญประภา หร่ายเจริญ

2 การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวเส้นตรง การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนว เส้นตรง อาจมีลักษณะการเคลื่อนที่ใน แนวราบคือขนานไปกับพื้นหรือเคลื่อนที่ใน แนวดิ่ง หรือในแนวเอียงทำมุมกับพื้น ศึกษา ได้ดังตัวอย่าง การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง ต้าน แรงโน้มถ่วงของโลก

3 การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง ตามแรง โน้มถ่วงของโลก การเคลื่อนที่ใน แนวราบ การเคลื่อนที่ในแนวเอียง ทำมุมกับพื้น

4 การเคลื่อนที่แนวโค้งแบบวงกลม การเคลื่อนที่แนวโค้งแบบวงกลม เช่นการโคจรของโลก ชิงช้าสวรรค์ เป็น การเคลื่อนที่ที่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของ วัตถุเป็นทิศทางของแรงเหวี่ยงกับแรงหนี ศูนย์กลาง ถ้านักเรียนใช้เชือกผูกหูกระป๋อง น้ำใส่น้ำแล้วเหวี่ยงเป็นวงกลมน้ำจะไม่หก ออกนอกกระป๋อง เนื่องจากทิศทางการ เคลื่อนเป็นวงกลม

5

6 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (projectile motion) เป็นการเคลื่อนที่แบบ วิถีโค้งของวัตถุที่ประกอบด้วยการเคลื่อนที่ทั้ง แนวดิ่งและแนวระดับไปพร้อม ๆ กัน เช่น การ ขว้างวัสดุออกไปในอากาศด้วยแรงค่าหนึ่งจะเกิด การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ดังตัวอย่าง

7 แรงผลักทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปในแนวราบด้วย ความเร็วคงที่ แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อมวลของวัตถุ ดึงวัตถุให้ตกลงสู่พื้นโลกในแนวดิ่งจะมี ความเร็วเพิ่มขึ้นในแนวดิ่ง จึงมีลักษณะเฉพาะ เป็นวิถีโค้ง ความเร็วในแนวดิ่งจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จน มากกว่าความเร็วในแนวระดับ จะทำให้วัตถุตก ลงสู่พื้นดิน

8 ตัวอย่างการเคลื่อนที่ แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่ ของโลมา การยิง ธนู การตีลูก เทนนิส การเตะ ฟุตบอล

9 การ กระโดด ไกล การ กระโดด ของกบ

10 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก การเคลื่อนที่แบบสั่น เช่น การแกว่ง ของชิงช้า การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา การสะบัดของเส้นเสียงของเครื่องดนตรี การสั่นของมวลที่ติดกับปลายแผ่นสปริง เป็นต้น

11 การแกว่ง ของชิงช้า

12 การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา

13 ภาพแสดงการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ที่พบ ในชีวิตประจำวัน


ดาวน์โหลด ppt ผลของ แรงที่ทำ ให้วัตถุ เคลื่อนที่ แบบต่าง ๆ โดย ครูเพ็ญประภา หร่ายเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google