งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลของแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลของแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลของแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
โดย ครูเพ็ญประภา หร่ายเจริญ

2 การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวเส้นตรง
การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวเส้นตรง อาจมีลักษณะการเคลื่อนที่ในแนวราบคือขนานไปกับพื้นหรือเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง หรือในแนวเอียงทำมุมกับพื้น ศึกษาได้ดังตัวอย่าง การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง ต้านแรงโน้มถ่วงของโลก

3 การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง ตามแรงโน้มถ่วงของโลก
การเคลื่อนที่ในแนวราบ การเคลื่อนที่ในแนวเอียงทำมุมกับพื้น

4 การเคลื่อนที่แนวโค้งแบบวงกลม
การเคลื่อนที่แนวโค้งแบบวงกลม เช่นการโคจรของโลก ชิงช้าสวรรค์ เป็นการเคลื่อนที่ที่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นทิศทางของแรงเหวี่ยงกับแรงหนีศูนย์กลาง ถ้านักเรียนใช้เชือกผูกหูกระป๋องน้ำใส่น้ำแล้วเหวี่ยงเป็นวงกลมน้ำจะไม่หกออกนอกกระป๋อง เนื่องจากทิศทางการเคลื่อนเป็นวงกลม

5

6 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (projectile motion) เป็นการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้งของวัตถุที่ประกอบด้วยการเคลื่อนที่ทั้งแนวดิ่งและแนวระดับไปพร้อม ๆ กัน เช่น การขว้างวัสดุออกไปในอากาศด้วยแรงค่าหนึ่งจะเกิดการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ดังตัวอย่าง

7 แรงผลักทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปในแนวราบด้วยความเร็วคงที่
แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อมวลของวัตถุดึงวัตถุให้ตกลงสู่พื้นโลกในแนวดิ่งจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นในแนวดิ่ง จึงมีลักษณะเฉพาะเป็นวิถีโค้ง ความเร็วในแนวดิ่งจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนมากกว่าความเร็วในแนวระดับ จะทำให้วัตถุตกลงสู่พื้นดิน

8 ตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
การยิงธนู การเคลื่อนที่ของโลมา การเตะฟุตบอล การตีลูกเทนนิส

9 การกระโดดของกบ การกระโดดไกล

10 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก
การเคลื่อนที่แบบสั่น เช่น การแกว่งของชิงช้า การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา การสะบัดของเส้นเสียงของเครื่องดนตรี การสั่นของมวลที่ติดกับปลายแผ่นสปริง เป็นต้น

11 การแกว่งของชิงช้า

12 การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา

13 ภาพแสดงการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน


ดาวน์โหลด ppt ผลของแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google