งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง ผ่าน KIOSK. เสียเวลาทำไมกับการนั่งรอคิว ตรวจสอบสิทธิ รักษาพยาบาล Click to add Title 1 2 3 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง ผ่าน KIOSK. เสียเวลาทำไมกับการนั่งรอคิว ตรวจสอบสิทธิ รักษาพยาบาล Click to add Title 1 2 3 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง ผ่าน KIOSK

2 เสียเวลาทำไมกับการนั่งรอคิว ตรวจสอบสิทธิ รักษาพยาบาล Click to add Title 1 2 3 4

3 Today !!!  เราสามารถช่วยอำนวยความ สะดวกและรวดเร็ว ให้กับ ผู้ใช้บริการตรวจสอบสิทธิ  โดยผู้ใช้บริการ สามารถ ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล ของท่าน ได้ด้วยตนเอง ผ่าน โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ ONLINE บนตู้ KIOSK

4 สนับสนุน ตู้ KIOSK ให้กับโรงพยาบาล 5 แห่ง KIOSK รุ่นจอเดียว  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  โรงพยาบาลราชวิถี  โรงพยาบาลสระบุรี  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี

5 โปรแกรม ตรวจสอบสิทธิ ONLINE บนตู้ KIOSK 1 2 3 4

6 1 2 3 4 ระบุเลขประจำตัว ประชาชน 13 หลัก ด้วยระบบ Touch Screen หรือ ใช้บัตรประชาชน Smart Card

7 โปรแกรม ตรวจสอบสิทธิ ONLINE บนตู้ KIOSK 1 2 3 4 แสดงสิทธิ หลักประกันสุขภาพ 3 กองทุน UC SSS OFC และสามารถPrint ข้อมูลสิทธิได้

8 KIOSK สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ KIOSK รุ่น 2 จอ ติดตั้งอยู่ที่ อาคารรวมศูนย์ ราชการ อาคาร B ชั้น 1และชั้น 2

9 Applications in KIOSK 1 2 3 4 รู้จักหลักประกันสุขภาพ ตรวจสอบสิทธิ หลักประกันสุขภาพ Hospital profile

10 โปรแกรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1 2 3 4 เข้าใจเรื่องสิทธิ ทำอย่างไรจึงมีสิทธิ สิทธิประโยชน์ต่างๆ การปฏิบัติเมื่อ เจ็บป่วย

11 โปรแกรม ตรวจสอบสิทธิ ONLINE บนตู้ KIOSK 1 2 3 4 แสดงสิทธิ หลักประกันสุขภาพ 3 กองทุน UC SSS OFC และสามารถPrint ข้อมูลสิทธิได้

12 เผยแพร่ ข้อมูลโรงพยาบาล ( Hospital Profile for Public ) 1 2 3 4 สามารถเรียกดูข้อมูล โรงพยาบาลในระบบ หลักประกันสุขภาพ ได้ทั่วประเทศ แยกรายภูมิภาค และรายจังหวัด

13 Innovation Text

14 Innovation KIOSK ปรับปรุงสิทธิด้าน การรักษาพยาบาล ตรวจสอบสิทธิหลัก ประกันสุขภาพ การลงทะเบียนย้าย หน่วยบริการตามที่อยู่ ในฐานข้อมูล ทะเบียนบ้าน ระบบการนำเสนอ รายงานทะเบียน เผยแพร่ข้อมูล โรงพยาบาล ในระบบหลักประกัน สุขภาพ เผยแพร่ข้อมูลระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

15 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO ตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง ผ่าน KIOSK. เสียเวลาทำไมกับการนั่งรอคิว ตรวจสอบสิทธิ รักษาพยาบาล Click to add Title 1 2 3 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google