งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลงานขึ้นทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ประโยชน์จากข้อมูลงานขึ้นทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลงานขึ้นทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี

2

3 คืนข้อมูลในพื้นที่ ประชุมสรุป + บูรณา การงาน วางแผนเชื่อมโยงการ ดำเนินงาน

4 การคืนข้อมูลฯ ระดับแหล่งข้อมูลหมายเหตุ อำเภอคณะกรรมการฯ ( ทีมตรวจประเมิน ) คปสอ. / CUP / หน่วย บริการ จังหวัดคณะกรรมการฯ ( ทีมตรวจประเมิน ) อปสจ. เขต ผลสรุปของคณะ กรรมการฯ ( ทีมตรวจประเมิน ) DATA CENTER อปสข. สสจ. บูรณาการงาน งานขึ้นทะเบียนหน่วย บริการ / งานแพทย์แผน ไทย ฯ / งานปฐมภูมิ (On Top)

5 ประชุมบูรณาการ (RTP) งานขึ้นทะเบียน หน่วยบริการ / งานแพทย์แผนไทย ฯ / งานปฐมภูมิ (On Top)

6 ตรวจ ประเมิน ขึ้น ทะเบียน หน่วย บริการ หน่วยบริการประจำ หน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยร่วมให้บริการ หน่วยบริการรับ ส่งต่อ Data Center (Hos.prof ile PCU profile ) ใครบ้างเอา ข้อมูลไปใช้ ??? OP/ PP แผนไทยฯ On top ฯลฯ การตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ เขาทำอย่างไร ??? คณะตรวจ ประเมินระดับ เขต / จังหวัด

7 ต้น น้ำ กลาง น้ำ ปลาย น้ำ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ ( ความเชื่อมโยง ) งานตรวจประเมิน เพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ Data Center (Hos.profile->PCU profile ) ผลการดำเนินงาน / ให้บริการ ที่บันทึกลงโปรแกรมต่างๆ ( รพ. สต. / รพ.) เช่น โปรแกรม ออนไลน์แพทย์แผนไทย,JHCIC, Hosxp.PCU ฯลฯ งบตามผลงาน เช่น PP Itemized ฯลฯ งบที่มีการจ่ายเพิ่มเติม เช่น On top / งบตามเกณฑ์คุณภาพ / งบแพทย์แผนไทย ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt การใช้ประโยชน์จากข้อมูลงานขึ้นทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google