งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แรงกิริยาและ แรงปฏิกิริยา โดย ครูเพ็ญประภา หร่าย เจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แรงกิริยาและ แรงปฏิกิริยา โดย ครูเพ็ญประภา หร่าย เจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แรงกิริยาและ แรงปฏิกิริยา โดย ครูเพ็ญประภา หร่าย เจริญ

2 แรงกิริยา แรงกิริยา (action force) เป็นแรง ที่กระทำต่อวัตถุที่จุดใดจุดหนึ่ง แล้วทำ ให้เกิดแรงธรรมชาติในทิศทางตรงกัน ข้ามหรือที่เรียกว่า แรงปฏิกิริยา แรงปฏิกิริยา แรงปฏิกิริยา (reaction force) เป็นแรงธรรมชาติที่เกิดขึ้นโต้ตอบแรง กิริยาที่กระทำต่อวัตถุ มีทิศทางตรงกัน ข้ามกับแรงกิริยา

3 เซอร์ไอแซก นิวตัน (Sir Isaac Newton) ได้ตั้งกฎ การ เคลื่อนที่ของนิวตัน ซึ่งเน้นเป็นกฎเกณฑ์ พื้นฐานของการเคลื่อนที่ของวัตถุ ซึ่ง กฎ การเคลื่อนที่ข้อที่ 3 กล่าวว่า “ แรงกิริยาทุกแรงจะทำให้เกิดแรง ปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากัน กระทำใน ทิศทางตรงกันข้ามเสมอ ”

4 แรงดันของลมที่ออกจากปากลูกโป่งจะทำ ให้เกิดแรงดันลูกโป่งให้เคลื่อนที่ไปในทิศทาง ตรงกันข้ามกับแรงที่ออกจากปากลูกโป่ง

5 ตารางแสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุกับแรง กิริยาและแรงปฏิกิริยา กิจกรรม การนำไปใช้ประโยชน์ แรงกิริยาแรงปฏิกิริยา คนพายเรือ ใบพายที่ดันน้ำ ไปด้านหลังของ เรือ เรือเคลื่อนที่ได้ ด้วยแรงปฏิกิริยา การส่งจรวด ความร้อนและไอ ที่พุ่งออกจาก ด้านล่างของ จรวด จรวดเคลื่อนที่ไป ในแนวดิ่งตรงกัน ข้ามกับแรงดัน ของไอ

6 กิจกรรม การนำไปใช้ประโยชน์ แรงกิริยาแรงปฏิกิริยา เครื่องบินไอพ่น ไอพ่นที่พุ่งออก ทางด้านด้านหลัง ของเครื่องบิน เครื่องบิน เคลื่อนที่ไป ข้างหน้าได้ด้วย แรงโต้ตอบ บั้งไฟ แรงจากการลุก ไหม้ของสารเคมี แรงที่บั้งไฟ เคลื่อนขึ้นบน ท้องฟ้า แรงที่กดลงบน พื้น แรงที่ต้านการกด ของพื้น

7 กิจกรรมตรวจสอบ ความเข้าใจ จงระบุชนิดของแรงว่าเป็นแรงกิริยาหรือ แรงปฏิกิริยา 1. การตีลูกเทนนิส ลูกเทนนิสเคลื่อนที่ไปได้ ไกล 10 เมตร 2. ตบลูกบาสเกตบอลลงบนพื้น ลูก บาสเกตบอลกระดอนขึ้นมา 3. วางก้อนหินหนัก 2 นิวตันบนโต๊ะ 4. ตากผ้าห่มไว้บนราวตากผ้า 5. ออกแรงปอกมะม่วง

8 คำถามกิจกรรมที่ 2 1. ทิศทางการเคลื่อนที่ของลูกโป่งจะมี ทิศทางเดียวกับหรือตรงข้ามกันกับทิศที่ ลมพ่นออก ?

9 2. แรงกิริยากับแรงปฏิกิริยาเท่ากัน หรือไม่

10 กิจกรรมที่ 2 เรื่อง แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา วันที่....................................................... จุดประสงค์การทดลอง เพื่อ ศึกษาว่าแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยามีค่า เท่ากันหรือไม่ วิธีทำ ลอกในหนังสือเรียน หน้า 12

11 ผลการทดลอง ครั้งที่ เครื่องชั่งสปริงตัวที่ 1 ออกแรงดึง (N) เครื่องชั่งสปริงตัวที่ 2 ออกแรงดึง (N) 1 ใช้มือซ้ายออกแรงดึงเครื่อง ชั่งสปริง มือขวาอยู่นิ่ง 2 ใช้มือขวาออกแรงดึงเครื่อง ชั่งสปริง มือซ้ายอยู่นิ่ง 3 ใช้มือซ้ายและมือขวาออก แรงดึงเครื่องชั่งสปริงพร้อมกัน


ดาวน์โหลด ppt แรงกิริยาและ แรงปฏิกิริยา โดย ครูเพ็ญประภา หร่าย เจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google