งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทางเลือกใหม่ ของ การตรวจสอบสิทธิ. ทิศทางการตรวจสอบสิทธิ ปีงบ 2555 2 3 รวม NHSO UCSearch Client และ UCAuthentication ไว้ในโปรแกรมเดียวกัน เพื่อสะดวกต่อการติดตั้งโปรแกรมและใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทางเลือกใหม่ ของ การตรวจสอบสิทธิ. ทิศทางการตรวจสอบสิทธิ ปีงบ 2555 2 3 รวม NHSO UCSearch Client และ UCAuthentication ไว้ในโปรแกรมเดียวกัน เพื่อสะดวกต่อการติดตั้งโปรแกรมและใช้งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทางเลือกใหม่ ของ การตรวจสอบสิทธิ

2 ทิศทางการตรวจสอบสิทธิ ปีงบ 2555 2 3 รวม NHSO UCSearch Client และ UCAuthentication ไว้ในโปรแกรมเดียวกัน เพื่อสะดวกต่อการติดตั้งโปรแกรมและใช้งาน 1 เพิ่มการตรวจสอบสิทธิด้วย ชื่อ – สกุล ผ่านระบบ Web Service เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสิทธิในบัตร Smart Card ก่อนการปรับปรุงข้อมูลสิทธิ ประกันสุขภาพลงบัตร Smart Card

3 ทิศทางการตรวจสอบสิทธิ ปีงบ 2555 สามารถ Authentication การตรวจสอบสิทธิ ออนไลน์ด้วยบัตร smart card ทั้งฐานข้อมูล ของทะเบียนราษฎร์ (สนบท.) และฐานข้อมูล สปสช. 4 5 ตรวจสอบสิทธิด้วยตนเองผ่านตู้ Kiosk 6 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ Web Service ในการรับบริการ เช่น - โครงการเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิการรับบริการ ด้านสุขภาพกับ รพ.ขนาดใหญ่

4 หน้าจอใหม่...ไฉไลกว่าเดิม...

5 โครงการเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิ การรับบริการด้านสุขภาพ ระหว่าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ การใช้ประโยชน์จาก web service ในการรับบริการ

6 ประเภทของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 1.โรงพยาบาลขนาดใหญ่ เช่น รพศ., รพท. 2.มีจำนวนเตียง 500-1,000 เตียงขึ้นไป 3.มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับ สปสช. แล้ว การใช้ประโยชน์จาก web service ในการรับบริการ

7 แผนปฏิบัติงานภายหลังลงนาม MOU เชื่อมโยงข้อมูลฯแล้ว 1. โรงพยาบาลขนาดใหญ่สมัครเข้าร่วมโครงการ 2. การ Cleansing ข้อมูลรายละเอียดบุคคลของ เวชระเบียนให้ถูกต้อง  โรงพยาบาลส่งข้อมูลรายละเอียดบุคคลของ เวชระเบียนตามโครงสร้างของ สปสช.  สปสช. ตรวจสอบข้อมูลและแจ้งกลับตาม โครงสร้างของ สปสช. ภายใน 30 วันนับจากได้ วันที่ได้รับข้อมูลจากโรงพยาบาล

8 แผนปฏิบัติงานภายหลังได้ลงนาม MOU เชื่อมโยงข้อมูลแล้ว(ต่อ) 3. โรงพยาบาลดำเนินการเชื่อมต่อข้อมูล 3.1 แบบ Web Services  สปสช. จัดส่งคู่มือการเรียกใช้งาน Web services ภายใน 1 สัปดาห์  โรงพยาบาลพัฒนาโปรแกรมเพื่อเรียกใข้ข้อมูล Web services  เริ่มใช้ข้อมูลผ่าน Web services

9 แผนปฏิบัติงานภายหลังได้ลงนาม MOU เชื่อมโยงข้อมูลแล้ว(ต่อ) 3. โรงพยาบาลดำเนินการเชื่อมต่อข้อมูล 3.2 แบบ Enterprise Application Integration (EAI)  ประชุมหารือการใช้ EAI ที่หน่วยบริการ  หารือรายละเอียดทางเทคนิค  พัฒนาระบบการเชื่อมข้อมูลแบบ EAI  เริ่มส่งข้อมูล

10 ตัวอย่าง.หน่วยบริการที่ลงนาม MOU เชื่อมโยงข้อมูล สิทธิการรับบริการ กับ สปสช. 1. โรงพยาบาลศิริราช 2. โรงพยาบาลภูมิพล 3. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 4. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (รอลงนาม)

11 ลักษณะงานที่เหมาะกับการนำWeb Service ไปใช้สำหรับตรวจสอบสิทธิในการเข้ารับริการ 1.แผนกผู้ป่วยนอกที่มีการนัดล่วงหน้าและมี ปริมาณผู้ป่วยมากต่อวัน เช่น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 2.นัดฉีดวรรคซีน(EPI) 3.โรงพยาบาลที่มีลูกข่ายเป็นคลินิกพิเศษนอก เวลาและมีการนัดผู้ป่วยล่วงหน้า 4. การ Cleansing ข้อมูลรายละเอียดบุคคลของ เวชเบียนผู้ป่วยของโรงพยาบาล

12 ช่วงเวลาที่สิทธิประกันสุขภาพเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนการปรับปรุงฐานข้อมูลกลางของ สปสช. ปรับปรุง สิทธิ ofc sss รอบ ต้น เดือน พ.ค. 54 UC ขึ้น เว็บ รอบ 2 28 UC ขึ้น เว็บ รอบ 1 15 ปรับปรุง สิทธิ ofc sss รอบ กลาง เดือน 16-17 1-3 ofc sss ขึ้น เว็บ รอบ ต้น เดือน 4 ofc sss ขึ้น เว็บ รอบ กลาง เดือน 18

13 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ทางเลือกใหม่ ของ การตรวจสอบสิทธิ. ทิศทางการตรวจสอบสิทธิ ปีงบ 2555 2 3 รวม NHSO UCSearch Client และ UCAuthentication ไว้ในโปรแกรมเดียวกัน เพื่อสะดวกต่อการติดตั้งโปรแกรมและใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google