งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการลงทะเบียนแทนเด็ก 0-5 ปี 16 มิถุนายน 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการลงทะเบียนแทนเด็ก 0-5 ปี 16 มิถุนายน 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการลงทะเบียนแทนเด็ก 0-5 ปี 16 มิถุนายน 2554
แนวทางการลงทะเบียนแทนเด็ก 0-5 ปี 16 มิถุนายน 2554 ศูนย์บริหารงานทะเบียน สำนักบริหารกองทุน

2 มติบอร์ด ในการประชุมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 8 พ.ค.49
แนวทางการลงทะเบียนแทนเด็กแรกเกิด กลุ่มอายุ 0-5 ปี มติบอร์ด ในการประชุมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 8 พ.ค.49 ให้สปสช.ลงทะเบียนแทนเด็กแรกเกิด 0-5 ปี ที่ยังไม่มีสิทธิอื่นใดที่รัฐจัดให้และยังไม่ได้รับการลงทะเบียน โดยผู้ปกครองของเด็กไม่ต้องยื่นคำร้องลงทะเบียนและหลักฐานตามข้อบังคับ สปสช. ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กมีหน่วยบริการประจำอย่างทั่วถึง โดย... ไม่นับว่าเป็นการลงทะเบียนโดยพลการ ไม่นับจำนวนครั้งในการลงทะเบียนแทนครั้งนี้ และการลงทะเบียนขอเปลี่ยนหน่วยบริการครั้งแรกในกรณีที่หน่วยบริการที่ สปสช.ลงทะเบียนแทนไม่ตรงกับพื้นที่ที่เด็กพักอาศัยอยู่จริง ข้อมูลที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิ ของผู้ที่ได้รับการลงทะเบียนแทน จะระบุข้อความในหมายเหตุว่า “ลงทะเบียนตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”

3 การดำเนินการของ สปสช. ในการลงทะเบียนแทนเด็ก 0-5 ปี

4 การดำเนินการ ของ สปสช. ที่ผ่านมา
พื้นที่ เงื่อนไข หน่วยบริการ ที่ลงทะเบียนให้เด็ก จังหวัดต่างๆ(ยกเว้น กทม.) มารดาเป็นสิทธิUC ที่หน่วยบริการของรัฐ รพ.ตามมารดา มารดาเป็นสิทธิSSS ที่มีหน่วยบริการของรัฐในระบบUC กทม. มารดาเป็นสิทธิUCที่ทันฑสถาน รพ.ราชทัณฑ์ รพ.วชิระ มารดาเป็นสิทธิSSS ที่ รพ.ของรัฐ 18 แห่ง รายที่ไม่พบข้อมูลมารดา (ที่อยู่เด็กชัดเจน)

5 ผลดำเนินการที่ผ่านมา
-ลงทะเบียนแทนเด็ก 0–5 ปี ปีละ 4 ครั้ง (พย. กพ. พค. สค.) ปีงบประมาณ จำนวนที่ลงทะเบียนแทน ปีงบประมาณ 2550 137,430 คน ปีงบประมาณ 2551 58,578 คน ปีงบประมาณ 2552 47,203 คน ปีงบประมาณ 2553 44,748 คน ปีงบประมาณ (พ.ย.,ก.พ.) 20,618 คน ลงทะเบียนตามมติทั้งหมดถึงปัจจุบัน รวม 308,570 คน

6 ข้อเสนอเพิ่มเติม ในการดำเนินการของ สปสช.

7 ข้อเสนอ การดำเนินการ ของ สปสช.
พื้นที่ดำเนินการ เงื่อนไข การดำเนินการ (เดิม) (เพิ่มเติม) สิทธิมารดา รพ.มารดา รพ.ลูก UC หน่วยบริการของรัฐ รพ.ตามมารดา หน่วยบริการเอกชน - SSS รพ.รัฐในUC รพ.เอกชน ในUC จังหวัดต่างๆ(ยกเว้น กทม.) รพ.เอกชน นอกUC รพ.ตามที่อยู่มารดา สิทธิว่าง ไม่ทราบข้อมูลมารดา (มีที่อยู่เด็กชัดเจน) รพ.ตามที่อยู่เด็ก

8 ข้อเสนอ การดำเนินการ ของ สปสช.
พื้นที่ดำเนินการ เงื่อนไข การดำเนินการ (เดิม) (เพิ่มเติม) สิทธิมารดา รพ.มารดา รพ.ลูก กทม. UC หน่วยบริการของรัฐ รพ.ตามมารดา ที่ทันฑสถาน รพ.ราชทัณฑ์ รพ.วชิระ รพ. ในเขต กทม. หน่วยบริการ เอกชนในUC - SSS รพ.รัฐ 18 แห่ง (ใน กทม.) รพ.เอกชน รายที่ไม่ทราบข้อมูลมารดา (ที่อยู่ลูกชัดเจน) มารดาสิทธิว่าง

9 กำหนดดำเนินการ กทม. - เริ่มดำเนินการ ทันที - ความถี่ ทุกเดือน
กทม. - เริ่มดำเนินการ ทันที - ความถี่ ทุกเดือน จังหวัดต่างๆ เริ่มดำเนินการ ไตรมาสที่ 4 - ความถี่ ทุกเดือน

10 จำนวนเด็ก 0-5 ปี สิทธิว่าง (คน)
ผลการตรวจสอบข้อมูลเด็กช่วงกลุ่มอายุ 0-5 ปี ที่เป็นสิทธิว่าง สิทธิว่าง (เกิดหลัง 31 พ.ค.49-ปัจจุบัน ) ที่คาดว่าจะเป็นสิทธิ UC ลำดับ พ.ศ. ที่เด็กเกิด จำนวนเด็ก 0-5 ปี สิทธิว่าง (คน) 1 2549(หลัง31 พ.ค.2549) 8,817 2 2550 20,800 3 2551 26,904 4 2552 33,603 5 2553 45,699 6 2554 57,247 รวม 193,070


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการลงทะเบียนแทนเด็ก 0-5 ปี 16 มิถุนายน 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google