งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาหาร ผู้สูงอายุ นางสาวอนุสรณ์ สนิทชน, CDT นักโภชนาการ โรงพยาบาล อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาหาร ผู้สูงอายุ นางสาวอนุสรณ์ สนิทชน, CDT นักโภชนาการ โรงพยาบาล อุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อาหาร ผู้สูงอายุ นางสาวอนุสรณ์ สนิทชน, CDT นักโภชนาการ โรงพยาบาล อุดรธานี

3 การเปลี่ยนแปลงของ ผู้สูงอายุ ด้านร่างกาย 1. การทำงานระบบประสาททั้ง 5 ลดลง 2. การหลั่งน้ำลายลดลง 3. การสูญเสียฟัน 4. การดูดซึมแลลำไส้เคลื่อนไหวน้อยลง 5. การยืดหยุ่นของเส้นเลือดลดลง 6. สัดส่วนของกล้ามเนื้อลดลง 7. การทำงานของไตลดลง 8. ความจำเสื่อม 9. ภูมิคุ้มกันโรคลดลง

4 ด้านสังคม ๑. อ้างว้าง โดดเดี่ยว ๒. ซึมเศร้า ๓. วิตกกังวล

5 ทำอย่างไร ? ผู้สูงอายุจะมีชีวิต ที่เป็นสุข และ มีคุณภาพ ชีวิตที่ดี

6 โภชนาการใน ผู้สูงอายุ ช่วงที่ ๑อาหารที่ เหมาะสมตามวัย ช่วงที่ ๒อาหารเพื่อ ชะลอสุขภาพมิให้ เสื่อมเร็ว ช่วงที่ ๓อาหารที่ เหมาะสมกับโรค

7 แนวทางการบริโภคอาหาร ของผู้สูงอายุ อาหารต้องมีคุณค่าทางโภชนาการ ครบ ๕ หมู่ ลักษณะอาหารนุ่ม อ่อน เปื่อย รสชาติอาหารน่ารบประทาน ( ผู้สูงอายุ จะรับรสเค็มและหวานมากขึ้น ) อาหารหลากหลาย รายการอาหารตาม บริบท เพิ่มมื้ออาหาร ๔ - ๕ มื้อต่อวัน เน้นเนื้อสัตว์กลุ่มเนื้อปลา, ไข่, เต้าหู้ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง

8 แนวทางการบริโภคอาหาร ของผู้สูงอายุ ( ต่อ ) รับประทานข้าวกล้องสลับข้าวข้าวที่ขัดสี รับประทานข้าวเหนียวในปริมาณที่ เหมาะสม เพิ่มการรับประทานผักและผลไม้ พยายามปรุงอาหารด้วยเครื่องปรุงรสใน ปริมาณเล็กน้อย ดื่มน้ำปริมาณมากพอ ถ้ารับประทานอาหารดี ไม่จำเป็นต้อง รับประทานอาหารเสริมสุขภาพ ออกกำลังกายตามความเหมาะสม

9 โภชนบัญญัติ 9 ประการ 1. กินอาหาร ครบ 5 หมู่แต่ละ หมู่ให้ หลากหลายและ หมั่นดูแลน้ำหนัก ตัว

10 โภชนบัญญัติ 9 ประการ 2. กินข้าวเป็น หลัก สลับ กับอาหาร ประเภทแป้ง เป็นบางมื้อ

11 โภชนบัญญัติ 9 ประการ 3. กินพืชผักให้ มาก และกิน ผลไม้เป็น ประจำ

12

13

14

15 โภชนบัญญัติ 9 ประการ 4. กินปลา กิน เนื้อสัตว์ไม่ติด มัน และถั่วเมล็ด แห้งเป็นประจำ

16 โภชนบัญญัติ 9 ประการ 5. ดื่มนมให้ เหมาะสม ตามวัย

17 โภชนบัญญัติ 9 ประการ 6. กินอาหารที่มี ไขมัน แต่ พอควร

18 โภชนบัญญัติ 9 ประการ 7. หลีกเลี่ยง อาหาร รส หวานจัด และ เค็มจัด

19 โภชนบัญญัติ 9 ประการ 8. กินอาหารที่ สะอาด ปราศจากการ ปนเปื้อน

20 โภชนบัญญัติ 9 ประการ 9. งดหรือลด เครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์

21 ทำไมต้องกินอาหารให้หลากหลาย ในแต่ละกลุ่มอาหาร กินอาหารให้หลากหลาย หมายความว่า กินอาหารหลาย ๆ ชนิดใน แต่ละกลุ่มหมุนเวียนกันไป ไม่กินซ้ำจำเจเพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง เพื่อ ให้ได้สารอาหารต่าง ๆ ครบถ้วน หลีกเลี่ยงการสะสมพิษภัยจากการปนเปื้อนในอาหาร ชนิดใดชนิดหนึ่งที่กินเป็นประจำ

22 ข้อแนะนำพื้นฐานการ จัดรายการอาหาร รายการอาหารที่เหมาะสมกับวัย อายุอาหารจำนวน มื้อ 40 - 50 ข้าวสวยเปลี่ยนเป็นข้าวสวยหุงแฉะ กับข้าวเปื่อยนุ่ม ผลไม้เป็นชิ้นคำเล็กๆ 3 มื้อคงเดิม 50 - 60 ข้าวสวยหุงแฉะ เปลี่ยนเป็นข้าวต้ม น้ำน้อย 3 มื้อคงเดิม 60 - 70 ข้าวต้มน้ำน้อยเปลี่ยนเป็นข้าวต้มน้ำ มาก ผลไม้ต้องสุกงอม 4 มื้อเพิ่มมื้อ บ่าย 70 - 80 ข้าวต้มน้ำมากเปลี่ยนเป็นโจ๊กข้นๆ กับข้าวใส่ปนกับโจ๊กผลไม้ปั่น 6-8 มื้อ ( ทุก 1- 2 ชม.) 80 - 90 โจ๊กข้นเปลี่ยนเป็นโจ๊กเหลว, ผลไม้ ปั่น 10 มื้อ ( ทุก 1.30 ชม.) 90 ปีขึ้น ไป โจ๊กเหลวเปลี่ยนเป็นโจ๊กปั่นผสมผัก, น้ำข้าว, น้ำผลไม้ 12 มื้อ ( ทุก 1 ชม.)

23


ดาวน์โหลด ppt อาหาร ผู้สูงอายุ นางสาวอนุสรณ์ สนิทชน, CDT นักโภชนาการ โรงพยาบาล อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google