งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 1 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง B วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 1 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง B วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 1 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง B วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

2 1. วชิระภาดี 2. วีรยุทธพูลสวัสดิ์ 3. ศรรตวรรษมูล สอน 4. ศิวพรวงค์หาจักร 5. สมฤดีศิริภา 6. สินีนาถร้อยแก้ว 7. สุธาทิพย์ท่า คำ 8. สุธิดาบุญเมือง 9. สุวลีผาง น้ำคำ 10. สุรักษ์ภัคมี 11. เหมือนฝัน กว้างขวาง

3 Google Scholar เป็นการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างอิสระ บนเว็บเครื่องมือค้นหาที่ดัชนีข้อความเต็มของ การเป็นนักวิชาการวรรณกรรมข้ามอาร์เรย์ของ รูปแบบการเผยแพร่และสาขาวิชา เปิดตัวในรุ่นเบต้า ในเดือน พฤศจิกายนปี 2004 ดัชนี Scholar Google จะรวม มากที่สุด peer – reviewed ออนไลน์วารสารของ ยุโรปและอเมริกาของสำนักพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุด จะ คล้ายกันในการทำงานเพื่อที่มีอยู่ได้อย่างอสระ Scirus จาก Elsevier, CiteSeerX และระบบห้อง สมดอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังเป็นคล้ายกับเครื่องมือในการสมัคร ตาม, เอลส์ขอผู้ป่วยและบริษัท Thomson ISI 's Web of Science. สโลแกนโฆษณาของ " ยืนบน ไหล่ของยักษ์ “ เป็นพยักหน้าให้นักวิชาการที่มี ส่วนรวมในสาขาของพวกเขาหลายศตวรรษที่ผ่าน การให้รากฐานสำหรับความสำเร็จทางปัญญาใหม่

4 Google Scholar ช่วยให้ผู้ ใช้ได้ค้นหาสำเนาดิจิตอลหรือทาง กายภาพของบทความไม่ว่าจะออนไลน์หรือในห้องสมุด ค้นหา " วิชาการ " จะปรากฏขึ้นโดยใช้การอ้างอิงจาก "' ข้อความ เต็มบทความ, วารสาร, รายงานเฉพาะร่าง, วิทยานิพนธ์, หนังสือ, และเอกสารอื่น ๆ คุณลักษณะของ Google Scholar มีดังนี้ คือ ค้นหา แหล่งข้อมูลที่หลากหลายจากจุดที่สะดวกจุดเดียว ค้นหา บทความ บทคัดย่อ และการอ้างอิง ค้นหาตำแหน่ง ของบทความฉบับสมบรูณ์จากทั่วห้องสมุด ของคุณหรือบนเว็บ เรียนรู้เกี่ยวกับบทความสำคัญในการค้นคว้าวิจัยสาขาใดๆ

5 Google Scholar เป็นวิธีที่ง่ายๆ ในการค้นหางานเขียนทาง วิชาการได้อย่างกว้างขว้าง สามารถค้นหาในสาขาวิชาและ แหล่งข้อมูลต่างๆ มากมายได้จากจุดเดียว บทความ peer-reviewed วิทยานิพนธ์ หนังสือ บทคัดย่อ บทความจากสำนักพิมพ์ทางวิชาการ แวดวงวิชาชีพ ที่เก็บ ร่างบทความ มหาวิทยาลัย และองค์กรด้านการศึกษาอื่นๆ

6 ฐานข้อมูลทางวิชาการและเครื่องมือค้นหา ดัชนีอ้างอิง ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สถาบันการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ค้นหานักวิชาการ การค้นหาของ Microsoft ทางวิชาการ Google Scholar และห้องสมุดวิชาการ

7 ชื่อเว็บไชต์ “http://scholar.google.co.th/” ที่ช่อง address bar ของโปรแกรมในการท่อง Internet ต่าง ๆ เช่น Internet Explorer, Google Chrome, Safari เป็นต้นhttp://scholar.google.co.th/

8 แสดงการเข้าถึงเว็บฯ ด้วย โปรแกรม Google Chrome

9 เมื่อเข้าเว็บไชต์ Google Scholar ได้แล้ว จะมีช่องทางใน การค้นหาได้หลายทาง

10 แสดงช่องในการค้นหาบทความทางวิชาการและ ช่วงเวลาของงานวิชาการ

11 ผลลัพธ์ของการค้นหาบทความ

12 แสดงเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ทำการเผยแพร่ ข้อมูลทางวิชาการ

13 แสดงรายละเอียดของบทความทางวิชาการ

14 แสดงกล่องการแจ้งเตือนข้อมูลทาง E-mail

15 แสดงการกรอก e-mail เพื่อส่งการแจ้ง เตือน

16


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 1 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง B วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google