งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการใช้งานโปรแกรม eqso ขั้นตอนการติดตั้ง 1. ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่ www.cdpm3.com ในหมวด file sharing 2. ติดตั้งโปรแกรม eqso-Rf gateway แล้วเปิดโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการใช้งานโปรแกรม eqso ขั้นตอนการติดตั้ง 1. ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่ www.cdpm3.com ในหมวด file sharing 2. ติดตั้งโปรแกรม eqso-Rf gateway แล้วเปิดโปรแกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการใช้งานโปรแกรม eqso ขั้นตอนการติดตั้ง 1. ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่ www.cdpm3.com ในหมวด file sharing 2. ติดตั้งโปรแกรม eqso-Rf gateway แล้วเปิดโปรแกรม ความต้องการเบื้องต้น 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วขนาดใดก็ได้ 2. มี sound card 3. สามารถต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้ 4. Microphone และ speaker หรือ head set 5. หากต้องการติดตั้งให้เป็น RF gateway ต้องมีเครื่องวิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์เชื่อมต่อ (interface สามารถดาวน์โหลดวงจรได้ที่ www.cdpm3.com

2 1. ป้อนชื่อ server (www.cdpm3.com) 2. ป้อน port (10024) 3. ป้อน server password (31829) 4. ป้อนชื่อห้อง (dpmlink) หรือสร้างห้องใหม่ได้ 6. ป้อนนามเรียกขาน ( นามเรียกขานใดๆ ) 5. ป้อนหมายเหตุหรือคำอธิบาย ( ข้อความใดๆ ) การปรับตั้งค่าโปรแกรม

3 7. ปรับตั้งระดับไมโครโฟน 8. ปรับตั้งระดับความดังของลำโพง 9. ทำเครื่องหมายที่ Auto-Reconnect 10. ทำเครื่องหมายที่ ALC 11. คลิ๊กปุ่ม Connect เพื่อเชื่อมเข้า สู่ server 12. เมื่อต้องการพูด นำเมาส์มาวางใว้ บริเวณกล่องข้อความ กดแป้น space bar ค้างใว้แล้วพูด เสร็จปล่อย


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการใช้งานโปรแกรม eqso ขั้นตอนการติดตั้ง 1. ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่ www.cdpm3.com ในหมวด file sharing 2. ติดตั้งโปรแกรม eqso-Rf gateway แล้วเปิดโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google