งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำไมคนจึงถือตน หรือยกตน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำไมคนจึงถือตน หรือยกตน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำไมคนจึงถือตน หรือยกตน

2 1. คิดว่าตนเองมีความสำคัญมากกว่าคนอื่น
เขาจึงคิดว่าตัวเองมีน้ำหนักมากกว่าคนอื่น เวลาเดินจึงต้องมี มาด ของการถือตัว และยกตัวเอาไว้ เป็นคิดแบบหลงผิด

3 2. คิดว่าตัวเองมีความสำคัญน้อยกว่าคนอื่น
จึงพยายามยกตัวเองให้สูงหรือเด่นเอาไว้ เป็นความคิดแบบมีปมด้อย

4 ทั้งสองแนวคิดนี้มาจากความเชื่อผิด ๆ
ที่ตกผลึกอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกเกิดความเชื่อผิด หลงผิด จึงแสดงพฤติกรรมผิด ๆ ที่ไม่น่ายกย่อง

5 แม้บางคนมีความสามารถดี มีฐานะ ตำแหน่งดีทางสังคมหรือชาติพันธุ์ แต่ถ้ามี
กิริยาของการถือตัวหรือยกตัวก็จะไม่น่ารัก

6 บางคนใช้สรรพนามแทนตัวเองเพื่อเป็นการยกตนและถือตน
เช่น เรียกสรรพนามแทนตัวเองว่าคุณหญิง หมอ ผู้อำนวยการ ปลัด ผู้ว่า อธิบดี รัฐมนตรี ฯลฯ ต่อหน้าคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในการทำงานหรือไม่ได้เป็นลูกน้อง และเขาก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นคนมีตำแหน่งดังกล่าว

7 (ถึงเขารู้ คุณก็ไม่ควรเรียกตัวเองด้วยสรรพนามอย่างนั้น)
เหมือนเป็นการยกตนให้เขาเห็นชัด และเหมือน เป็นการข่มคนอื่นๆ กลายให้เกรงหรือกลัว น่าจะใช้ สรรพนามกลางๆ ว่าผม หรือดิฉันจะน่านับถือมากกว่า

8 เมื่อคนอื่นเขารู้ว่าคุณเป็นใคร ตำแหน่งหรือฐานันดร
เป็นอย่างไร เขาอาจจะเรียกสรรพนามแทนคุณ อย่างที่คุณอยากให้เรียก หรือเรียกเพียงแค่ คุณ ก็ได้ อย่าไปโกรธเขา ให้ถือว่าปรกติ

9 พฤติกรรมของคนถือตัวยกตัวนี้เกิดจากภาวะของจิต
ที่มีการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเสมอ คนที่มีลักษณะของความถือตัวนี้สังเกตได้ง่าย ไปไหนเขาก็จะมีมาดให้เห็นแตกต่างจากคนอื่น เพื่อให้รู้ว่าเขาเป็นคนสำคัญ

10 คนที่มีลักษณะของคนยกตัวมักจะมีอาการเกร็งตัว
ชวนคุยหรืออวดอ้างว่าเป็นคนเก่ง หรือมีอดีตที่เก่ง มีตำแหน่ง หรือเคยมีตำแหน่งที่ใหญ่โตให้คนอื่นๆ รู้ หรือมักใช้สรรพนามแทนตัวเองดังกล่าวข้างบนแล้ว ทำให้แลดูนาขบขันมากกว่าน่านับถือ

11 ทางออกของคนเก่งหรือเคยเก่งที่ชอบยกตัวหรือถือตัว
ขอแนะนำว่าให้เลิกพฤติกรรมถือตัวยกตัวเสียเถิด และหันมาท่องคาถาเอาไว้ว่ายิ่งเด่นเท่าไรยิ่งต้อง ถ่อมตัว ให้มากเท่านั้น คุณจะเด่นและดังได้มาก คนรู้เข้าจะคารวะท่านด้วยหัวใจ

12 ส่วนทางออกของคนไม่เก่งหรือคนปรกติที่ชอบยกตัว
หรือถือตัวขอแนะนำให้เลิกพฤติกรรมถือตัวยกตัวเสียเถิด กลับมาเป็นคนปรกติ หันมายกย่องให้เกียรติคนอื่นให้มากขึ้น จะดีกว่า คุณจะมีมิตรและมิตรจะรักคุณมากขึ้นดีกว่าจะมี พฤติกรรมยกตัวหรือ เบ่งเหมือนอึ่งอ่าง ที่เบ่งตัวเองจนตัว แตกตายเป็นที่น่าสมเพชแก่คนทั่วไป


ดาวน์โหลด ppt ทำไมคนจึงถือตน หรือยกตน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google