งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. คิดว่าตนเองมีความสำคัญมากกว่า คนอื่น เขาจึงคิดว่าตัวเองมีน้ำหนักมากกว่าคน อื่น เวลาเดินจึงต้องมี มาด ของการถือตัว และยกตัวเอาไว้ เป็นคิดแบบหลงผิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. คิดว่าตนเองมีความสำคัญมากกว่า คนอื่น เขาจึงคิดว่าตัวเองมีน้ำหนักมากกว่าคน อื่น เวลาเดินจึงต้องมี มาด ของการถือตัว และยกตัวเอาไว้ เป็นคิดแบบหลงผิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. คิดว่าตนเองมีความสำคัญมากกว่า คนอื่น เขาจึงคิดว่าตัวเองมีน้ำหนักมากกว่าคน อื่น เวลาเดินจึงต้องมี มาด ของการถือตัว และยกตัวเอาไว้ เป็นคิดแบบหลงผิด

3 2. คิดว่าตัวเองมีความสำคัญน้อยกว่า คนอื่น จึงพยายามยกตัวเองให้สูงหรือเด่น เอาไว้ เป็นความคิดแบบมีปมด้อย

4 ทั้งสองแนวคิดนี้มาจากความเชื่อผิด ๆ ที่ตกผลึกอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกเกิด ความเชื่อผิด หลงผิด จึงแสดงพฤติกรรมผิด ๆ ที่ไม่ น่ายกย่อง

5 แม้บางคนมีความสามารถดี มีฐานะ ตำแหน่งดีทางสังคมหรือชาติพันธุ์ แต่ ถ้ามี กิริยาของการถือตัวหรือยกตัวก็จะไม่ น่ารัก

6 บางคนใช้สรรพนามแทนตัวเองเพื่อเป็นการยกตน และถือตน เช่น เรียกสรรพนามแทนตัวเองว่าคุณหญิง หมอ ผู้อำนวยการ ปลัด ผู้ว่า อธิบดี รัฐมนตรี ฯลฯ ต่อหน้าคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในการทำงานหรือไม่ได้เป็น ลูกน้อง และเขาก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นคนมีตำแหน่งดังกล่าว

7 ( ถึงเขารู้ คุณก็ไม่ควรเรียกตัวเองด้วยสรรพ นามอย่างนั้น ) เหมือนเป็นการยกตนให้เขาเห็นชัด และ เหมือน เป็นการข่มคนอื่นๆ กลายให้เกรงหรือกลัว น่าจะใช้ สรรพนามกลางๆ ว่าผม หรือดิฉันจะน่านับถือ มากกว่า

8 เมื่อคนอื่นเขารู้ว่าคุณเป็นใคร ตำแหน่งหรือ ฐานันดร เป็นอย่างไร เขาอาจจะเรียกสรรพนามแทน คุณ อย่างที่คุณอยากให้เรียก หรือเรียกเพียงแค่ คุณ ก็ได้ อย่าไปโกรธเขา ให้ถือว่าปรกติ

9 พฤติกรรมของคนถือตัวยกตัวนี้เกิดจาก ภาวะของจิต ที่มีการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเสมอ คนที่มีลักษณะของความถือตัวนี้สังเกตได้ ง่าย ไปไหนเขาก็จะมีมาดให้เห็นแตกต่างจาก คนอื่น เพื่อให้รู้ว่าเขาเป็นคนสำคัญ

10 คนที่มีลักษณะของคนยกตัวมักจะมีอาการ เกร็งตัว ชวนคุยหรืออวดอ้างว่าเป็นคนเก่ง หรือมี อดีตที่เก่ง มีตำแหน่ง หรือเคยมีตำแหน่งที่ใหญ่โตให้ คนอื่นๆ รู้ หรือมักใช้สรรพนามแทนตัวเองดังกล่าว ข้างบนแล้ว ทำให้แลดูนาขบขันมากกว่าน่านับถือ

11 ทางออกของคนเก่งหรือเคยเก่งที่ชอบยกตัว หรือถือตัว ขอแนะนำว่าให้เลิกพฤติกรรมถือตัวยกตัว เสียเถิด และหันมาท่องคาถาเอาไว้ว่ายิ่งเด่นเท่าไร ยิ่งต้อง ถ่อมตัว ให้มากเท่านั้น คุณจะเด่นและดังได้ มาก คนรู้เข้าจะคารวะท่านด้วยหัวใจ

12 ส่วนทางออกของคนไม่เก่งหรือคนปรกติที่ชอบยก ตัว หรือถือตัวขอแนะนำให้เลิกพฤติกรรมถือตัวยกตัว เสียเถิด กลับมาเป็นคนปรกติ หันมายกย่องให้เกียรติคน อื่นให้มากขึ้น จะดีกว่า คุณจะมีมิตรและมิตรจะรักคุณมากขึ้น ดีกว่าจะมี พฤติกรรมยกตัวหรือ เบ่งเหมือนอึ่งอ่าง ที่เบ่ง ตัวเองจนตัว แตกตายเป็นที่น่าสมเพชแก่คนทั่วไป


ดาวน์โหลด ppt 1. คิดว่าตนเองมีความสำคัญมากกว่า คนอื่น เขาจึงคิดว่าตัวเองมีน้ำหนักมากกว่าคน อื่น เวลาเดินจึงต้องมี มาด ของการถือตัว และยกตัวเอาไว้ เป็นคิดแบบหลงผิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google