งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบสื่อสำหรับการนำเสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบสื่อสำหรับการนำเสนอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบสื่อสำหรับการนำเสนอ
ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2 การออกแบบ ความสมดุลย์ สี ตัวอักษร เน้นจุดสนใจ

3 ความสมดุลย์ สองข้างเท่ากัน สองข้างไม่เท่ากัน

4 สีและอิทธิพลของสี โทนสีร้อน โทนสีเย็น

5 สีพื้นและสีตัวอักษร รักเธอมาก รักเธอมาก รักเธอมาก รักเธอมาก

6 ตัวอักษรแบบคัดลายมือ
รูปแบบตัวอักษร ตัวอักษรแบบหัวกลม ตัวอักษรแบบหัวตัด ตัวอักษรแบบคัดลายมือ

7 เน้นจุดสนใจ ตัวอย่าง การเน้น จุดสนใจ แบบตัวอักษร รูปทรง รูปภาพ สี

8 ขนาดตัวอักษร ระยะทาง ขนาด 64 ฟุต 2 - 2.5 นิ้ว 32 ฟุต 1 - 1.5 นิ้ว
ระยะทาง ขนาด 64 ฟุต นิ้ว 32 ฟุต นิ้ว 16 ฟุต นิ้ว 8 ฟุต 1/4 นิ้ว

9 เส้นกับความรู้สึก ความรู้สึกของผู้ดู 1. ลักษณะเส้น
2. การจัดกลุ่มของเส้น มีผลต่อ ความรู้สึกของผู้ดู

10 1 2 3 แต่ละภาพ...ดูแล้วรู้สึกอย่างไร ความทะเยอทะยาน
เศร้า นิ่งเฉย เปิดเผย 3 ความเกียจคร้าน

11 4 5 6 แต่ละภาพ...ดูแล้วรู้สึกอย่างไร ความสงบ การเติบโต มีอุดมคติ
ความมั่นคง

12 7 8 9 แต่ละภาพ...ดูแล้วรู้สึกอย่างไร แข็งแรง หนักแน่น
รวดเร็ว พร้อมปฏิบัติ 9 มั่นคง เป็นสง่า แน่นหนา แข็งแรง

13 10 11 12 แต่ละภาพ...ดูแล้วรู้สึกอย่างไร การลอยตัวช้า ๆ ความนุ่มนวล
กระจายออก


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบสื่อสำหรับการนำเสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google