งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบ สื่อสำหรับ การนำเสนอ ดร. นรินทร บุญพราหมณ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบ สื่อสำหรับ การนำเสนอ ดร. นรินทร บุญพราหมณ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบ สื่อสำหรับ การนำเสนอ ดร. นรินทร บุญพราหมณ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2 เน้นจุดสนใจเน้นจุดสนใจ สีสี ความสมดุลย์ความสมดุลย์ ตัวอักษรตัวอักษร การ ออกแบ บ

3 ความสมดุลย์ สองข้างเท่ากัน สองข้างไม่เท่ากัน

4 สีและอิทธิพลของสี โทนสีเย็น โทนสีร้อน

5 สีพื้นและสีตัวอักษร รักเธอมาก

6 รูปแบบตัวอักษร ตัวอักษรแบบ หัวกลม ตัวอักษรแบบ หัวตัด ตัวอักษรแบบคัด ลายมือ

7 เน้นจุดสนใจเน้นจุดสนใจ แบบตัวอักษรรูปทรงรูปภาพสี ตัวอย่าง การเน้น จุดสนใจ

8 ขนาดตัวอักษร ระยะทางขนาด ระยะทางขนาด 64 ฟุต นิ้ว 64 ฟุต นิ้ว 32 ฟุต นิ้ว 32 ฟุต นิ้ว 16 ฟุต 0.5 นิ้ว 16 ฟุต 0.5 นิ้ว 8 ฟุต 1/4 นิ้ว 8 ฟุต 1/4 นิ้ว

9 เส้นกับความรู้สึก 1. ลักษณะเส้น 2. การจัดกลุ่มของเส้น 1. ลักษณะเส้น 2. การจัดกลุ่มของเส้น ความรู้สึกของผู้ดู มีผลต่อ

10 12 3 แต่ละภาพ... ดูแล้วรู้สึกอย่างไร เศร้า นิ่งเฉย เปิดเผย ความทะเยอทะยาน ความเกียจคร้าน

11 456 แต่ละภาพ... ดูแล้วรู้สึกอย่างไร การเติบโต มีอุดมคติ ความสงบ ความมั่นคง

12 789 แต่ละภาพ... ดูแล้วรู้สึกอย่างไร แข็งแรง หนักแน่นรวดเร็ว พร้อมปฏิบัติ มั่นคง เป็นสง่า แน่นหนา แข็งแรง

13 แต่ละภาพ... ดูแล้วรู้สึกอย่างไร ความนุ่มนวล การลอยตัวช้า ๆ กระจายออก


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบ สื่อสำหรับ การนำเสนอ ดร. นรินทร บุญพราหมณ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google