งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบ สื่อสำหรับ การนำเสนอ ดร. นรินทร บุญพราหมณ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบ สื่อสำหรับ การนำเสนอ ดร. นรินทร บุญพราหมณ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบ สื่อสำหรับ การนำเสนอ ดร. นรินทร บุญพราหมณ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2 เน้นจุดสนใจเน้นจุดสนใจ สีสี ความสมดุลย์ความสมดุลย์ ตัวอักษรตัวอักษร การ ออกแบ บ

3 ความสมดุลย์ สองข้างเท่ากัน สองข้างไม่เท่ากัน

4 สีและอิทธิพลของสี โทนสีเย็น โทนสีร้อน

5 สีพื้นและสีตัวอักษร รักเธอมาก

6 รูปแบบตัวอักษร ตัวอักษรแบบ หัวกลม ตัวอักษรแบบ หัวตัด ตัวอักษรแบบคัด ลายมือ

7 เน้นจุดสนใจเน้นจุดสนใจ แบบตัวอักษรรูปทรงรูปภาพสี ตัวอย่าง การเน้น จุดสนใจ

8 ขนาดตัวอักษร ระยะทางขนาด ระยะทางขนาด 64 ฟุต 2 - 2.5 นิ้ว 64 ฟุต 2 - 2.5 นิ้ว 32 ฟุต 1 - 1.5 นิ้ว 32 ฟุต 1 - 1.5 นิ้ว 16 ฟุต 0.5 นิ้ว 16 ฟุต 0.5 นิ้ว 8 ฟุต 1/4 นิ้ว 8 ฟุต 1/4 นิ้ว

9 เส้นกับความรู้สึก 1. ลักษณะเส้น 2. การจัดกลุ่มของเส้น 1. ลักษณะเส้น 2. การจัดกลุ่มของเส้น ความรู้สึกของผู้ดู มีผลต่อ

10 12 3 แต่ละภาพ... ดูแล้วรู้สึกอย่างไร เศร้า นิ่งเฉย เปิดเผย ความทะเยอทะยาน ความเกียจคร้าน

11 456 แต่ละภาพ... ดูแล้วรู้สึกอย่างไร การเติบโต มีอุดมคติ ความสงบ ความมั่นคง

12 789 แต่ละภาพ... ดูแล้วรู้สึกอย่างไร แข็งแรง หนักแน่นรวดเร็ว พร้อมปฏิบัติ มั่นคง เป็นสง่า แน่นหนา แข็งแรง

13 101112 แต่ละภาพ... ดูแล้วรู้สึกอย่างไร ความนุ่มนวล การลอยตัวช้า ๆ กระจายออก


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบ สื่อสำหรับ การนำเสนอ ดร. นรินทร บุญพราหมณ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google