งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

About rocket. First title History of rocket First Rocket The first rockets made in China and the Middle East with the discovery of gunpowder. These.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "About rocket. First title History of rocket First Rocket The first rockets made in China and the Middle East with the discovery of gunpowder. These."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 About rocket

2 First title History of rocket

3

4 First Rocket The first rockets made in China and the Middle East with the discovery of gunpowder. These rockets were used for military purposes or as entertainment. The use of rockets and gunpowder would eventually to change warfare, and to this day we still use rockets in pretty much the same way they were used 700 years ago

5 จรวดแรกที่กำเนิดในประเทศจีนและใน ภายหลังตะวันออกกลาง ด้วยการค้นพบ ดินปืน จรวดเหล่านี้ถูกใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ ทางทหาร หรือความบันเทิง ใช้จรวดและ ดินประสิวในที่สุดจะแปลงรบ และวันนี้เรา ยังคงใช้จรวดสวยมากเดียวจะใช้ 700 ปี

6 Apollo 11 Apollo 11 was the first spacecraft to land on the moon on July 16, 1969 at the “Sea of ​​tranquility“. The crew consisted of Neil Armstrong, Edwin Aldrin and Michael Collins.

7 อพอลโล 11 เป็นยานอวกาศบินแรกบนดวง จันทร์ได้ NASA ของอพอลโล 11 ถูกส่งเข้าสู่ บรรยากาศ โดยจรวดแซทเทิร์นห้าฐานฮิต ที่เคนเนดีแหลม รัฐฟลอริดาใน 16 กรกฎาคม 1969 สี่วันภายหลัง ได้จับจองพื้นที่ " ทะเลสงบ " กับลูกเรือประกอบด้วยตั้งแต่ นีลอาร์มสตรอง ผู้บัญชาการ แอดลิน อัดลิน และ ไมเคิล คอ ลลีน นีลอาร์มสตรองเป็นคนแรกมาฝังออก รอยเท้า บนดวงจันทร์

8

9 Second topic How rocket work

10 Space travel is an amazing and complicated thing. It is complicated because there are so many problems and obstacles to overcome.

11 ทันเดินทางเป็นสิ่งน่าพิศวง และซับซ้อน มันมี ความซับซ้อนเนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคเช่น ปัญหาความร้อน แรงโน้มถ่วง

12 But the biggest problem of all is harnessing enough energy simply to get a spaceship off the ground. That is where rocket engines come in.

13 แต่ปัญหาใหญ่ที่สุดของ ทั้งหมดได้ด้วยพลังงาน พอเพียงเพื่อได้รับยาน อวกาศออกจากพื้นดิน ที่ อยู่ที่เครื่องยนต์จรวดมา

14 Rocket engines are reaction engines. Remember the famous Isaac Newton principle that "to every action there is an equal and opposite reaction."

15 เครื่องยนต์จรวดคือ เครื่องยนต์ปฏิกิริยา จำหลัก Isaac Newton มีชื่อเสียงที่ " กระทำทุก มีเท่ากัน และตรงกันข้ามปฏิกิริยา "

16 A rocket engine is generally throwing mass in the form of a high-pressure gas. The engine throws the mass of gas out in one direction in order to get a reaction in the opposite direction. The mass comes from the fuel that the rocket engine burns.

17 เครื่องยนต์จรวดคือมักโยนมวลใน รูปของก๊าซ ความร้อน มีข้อผิดเครื่องยนต์ พลาดมวลของก๊าซออกในทิศทาง หนึ่งเพื่อเป็นปฏิกิริยาในทิศทาง ตรงกันข้าม มวลชนมาจาก เชื้อเพลิงที่เครื่องยนต์จรวดทำ

18

19 ส่วนประกอบของจรวด จรวดประกอบไปด้วย - เชื้อเพลิงจรวด - ที่บรรจุเชื้อเพลิงจรวด ( เช่นถังเชื้อเพลิงจรวด ) - หัวฉีด จรวดยังอาจจะมีเครื่องยนต์จรวดหนึ่งเครื่องหรือ มากกว่า - อุปกรณ์รักษาเสถียรภาพทิศทาง ( เช่น ครีบหาง ควบคุมทิศทาง - เครื่องยนต์จรวดเล็กสำหรับปรับทิศทางหรือ วง แหวนเข็มทิศกำหนดทิศทาง - เครื่องยนต์จรวดสำหรับปรับความเร็ว, ไจโรสโคป ) - โครงสร้างตัวจรวด ( มักจะเป็นจรวดท่อนเดียว )

20

21

22 Thank you


ดาวน์โหลด ppt About rocket. First title History of rocket First Rocket The first rockets made in China and the Middle East with the discovery of gunpowder. These.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google