งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

About rocket.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "About rocket."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 About rocket

2 First title History of rocket

3

4 First Rocket The first rockets made in China and the Middle East with the discovery of gunpowder. These rockets were used for military purposes or as entertainment. The use of rockets and gunpowder would eventually to change warfare, and to this day we still use rockets in pretty much the same way they were used 700 years ago

5 จรวดแรกที่กำเนิดในประเทศจีนและในภายหลังตะวันออกกลาง ด้วยการค้นพบดินปืน จรวดเหล่านี้ถูกใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหาร หรือความบันเทิง ใช้จรวดและดินประสิวในที่สุดจะแปลงรบ และวันนี้เรายังคงใช้จรวดสวยมากเดียวจะใช้ 700 ปี

6 Apollo 11 Apollo 11 was the first spacecraft to land on the moon on July 16, 1969 at the “Sea of ​​tranquility“. The crew consisted of Neil Armstrong, Edwin Aldrin and Michael Collins.

7 อพอลโล 11 เป็นยานอวกาศบินแรกบนดวงจันทร์ได้ NASA ของอพอลโล 11 ถูกส่งเข้าสู่บรรยากาศ โดยจรวดแซทเทิร์นห้าฐานฮิต ที่เคนเนดีแหลม รัฐฟลอริดาใน 16 กรกฎาคม 1969 สี่วันภายหลัง ได้จับจองพื้นที่ "ทะเลสงบ" กับลูกเรือประกอบด้วยตั้งแต่ นีลอาร์มสตรอง ผู้บัญชาการ แอดลิน อัดลิน และ ไมเคิล คอลลีน นีลอาร์มสตรองเป็นคนแรกมาฝังออก รอยเท้า บนดวงจันทร์

8

9 Second topic How rocket work

10 Space travel is an amazing and complicated thing
Space travel is an amazing and complicated thing. It is complicated because there are so many problems and obstacles to overcome.

11 ทันเดินทางเป็นสิ่งน่าพิศวง และซับซ้อน มันมีความซับซ้อนเนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคเช่น ปัญหาความร้อน แรงโน้มถ่วง

12 But the biggest problem of all is harnessing enough energy simply to get a spaceship off the ground. That is where rocket engines come in.

13 แต่ปัญหาใหญ่ที่สุดของทั้งหมดได้ด้วยพลังงานพอเพียงเพื่อได้รับยานอวกาศออกจากพื้นดิน ที่อยู่ที่เครื่องยนต์จรวดมา

14 Rocket engines are reaction engines
Rocket engines are reaction engines. Remember the famous Isaac Newton principle that "to every action there is an equal and opposite reaction."

15 เครื่องยนต์จรวดคือ เครื่องยนต์ปฏิกิริยา จำหลัก Isaac Newton มีชื่อเสียงที่ "กระทำทุก มีเท่ากันและตรงกันข้ามปฏิกิริยา"

16 A rocket engine is generally throwing mass in the form of a high-pressure gas. The engine throws the mass of gas out in one direction in order to get a reaction in the opposite direction. The mass comes from the fuel that the rocket engine burns.

17 เครื่องยนต์จรวดคือมักโยนมวลในรูปของก๊าซ
ความร้อน มีข้อผิดเครื่องยนต์พลาดมวลของก๊าซออกในทิศทางหนึ่งเพื่อเป็นปฏิกิริยาในทิศทางตรงกันข้าม มวลชนมาจากเชื้อเพลิงที่เครื่องยนต์จรวดทำ

18

19 ส่วนประกอบของจรวด จรวดประกอบไปด้วย -เชื้อเพลิงจรวด -ที่บรรจุเชื้อเพลิงจรวด (เช่นถังเชื้อเพลิงจรวด) - หัวฉีด จรวดยังอาจจะมีเครื่องยนต์จรวดหนึ่งเครื่องหรือมากกว่า -อุปกรณ์รักษาเสถียรภาพทิศทาง (เช่น ครีบหางควบคุมทิศทาง -เครื่องยนต์จรวดเล็กสำหรับปรับทิศทางหรือ วงแหวนเข็มทิศกำหนดทิศทาง -เครื่องยนต์จรวดสำหรับปรับความเร็ว, ไจโรสโคป) -โครงสร้างตัวจรวด (มักจะเป็นจรวดท่อนเดียว)

20

21

22 Thank you 


ดาวน์โหลด ppt About rocket.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google