งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4 BK000 0 2 9 5 15000.00 - หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน - / BBL 44 47 5 7778555888 123 0912 02-2237788 089-6549650 นายสมมุติ รักดี 29/09/2551 ลายเซ็นตามหลังบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4 BK000 0 2 9 5 15000.00 - หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน - / BBL 44 47 5 7778555888 123 0912 02-2237788 089-6549650 นายสมมุติ รักดี 29/09/2551 ลายเซ็นตามหลังบัตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4 BK000 0 2 9 5 15000.00 - หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน - / BBL 44 47 5 7778555888 123 0912 02-2237788 089-6549650 นายสมมุติ รักดี 29/09/2551 ลายเซ็นตามหลังบัตร ตัวอย่าง : ชำระกรมธรรม์ พ. ร. บ. รถยนต์ * จะตัดชำระตามลำดับ * 222222222 วันที่ ต้องการชำระ ลงล่วงหน้าได้

2 B 4 KVM I1 8 4 0 60 4 BK000 0 2 9 5 15000.00 - หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน - / BBL 44 47 5 7778555888 123 0912 02-2237788 089-6549650 นายสมมุติ รักดี 29/09/2551 ลายเซ็นตามหลังบัตร ตัวอย่าง : ชำระกรมธรรม์ BK VMI 1840640 * ควรใช้ในชุดกรมธรรม์ * วันที่ ต้องการชำระ ลงล่วงหน้าได้

3 4 4 4 BK000 0 2 9 5 15000.00 - หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน - / BBL 44 47 5 7778555888 123 0912 02-2237788 089-6549650 นายสมมุติ รักดี 29/09/2551 ลายเซ็นตามหลังบัตร ตัวอย่าง : ส่งให้ลูกค้าชำระด้วยบัตรเครดิต ก่อนกรมธรรม์ * ต้องแจ้งหมายเลข กรมธรรม์ * วันที่ ต้องการชำระ ลงล่วงหน้าได้ 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 BK000 0 2 9 5 15000.00 - หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน - / BBL 44 47 5 7778555888 123 0912 02-2237788 089-6549650 นายสมมุติ รักดี 29/09/2551 ลายเซ็นตามหลังบัตร ตัวอย่าง : ชำระหลายกรมธรรม์ รวมกัน * ต้องกรอกเอกสารแนบ * วันที่ ต้องการชำระ ลงล่วงหน้าได้ 4 4 4 4 4 4 4


ดาวน์โหลด ppt 4 BK000 0 2 9 5 15000.00 - หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน - / BBL 44 47 5 7778555888 123 0912 02-2237788 089-6549650 นายสมมุติ รักดี 29/09/2551 ลายเซ็นตามหลังบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google