งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชำระเบี้ยผ่าน Internet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชำระเบี้ยผ่าน Internet"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชำระเบี้ยผ่าน Internet
ธนาคารที่ให้บริการ 1.ธนาคารกรุงเทพ 2.ธนาคารกรุงไทย 3.ธนาคารไทยพาณิชย์

2 สมัครใช้บริการ ธนาคารกรุงเทพฯ - ทุกสาขา ธนาคารกรุงไทย – www.KTB.co.th
ธนาคารไทยพาณิชย์ –

3 เงื่อนไขการให้บริการ
1. ต้องสมัครขอใช้บริการ Online ของธนาคาร 2. ต้องมีบัญชีเงินฝากของธนาคาร 3. ไม่เสียค่าธรรมเนียม

4 ไม่สามารถใช้บริการผ่านตู้ ATM ได้
ธนาคารที่ให้บริการ 1. ธนาคารกรุงเทพ ใช้บริการผ่านทางบัวหลวงโฟน 1333 , ไม่สามารถใช้บริการผ่านตู้ ATM ได้

5 2.ธนาคารไทยพาณิชย์ *** ไม่เสียค่าธรรมเนียม ***
1. ใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์ 2. สามารถใช้บริการผ่านตู้ ATM *** ไม่เสียค่าธรรมเนียม ***


ดาวน์โหลด ppt ชำระเบี้ยผ่าน Internet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google