งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชำระเบี้ยผ่าน Internet ธนาคารที่ ให้บริการ 1. ธนาคาร กรุงเทพ 3. ธนาคารไทย พาณิชย์ 2. ธนาคารกรุงไท ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชำระเบี้ยผ่าน Internet ธนาคารที่ ให้บริการ 1. ธนาคาร กรุงเทพ 3. ธนาคารไทย พาณิชย์ 2. ธนาคารกรุงไท ย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชำระเบี้ยผ่าน Internet ธนาคารที่ ให้บริการ 1. ธนาคาร กรุงเทพ 3. ธนาคารไทย พาณิชย์ 2. ธนาคารกรุงไท ย

2 สมัครใช้ บริการ ธนาคารกรุงไทย – www.KTB.co.th ธนาคารกรุงเทพฯ - ทุกสาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ – www.SCB.co.th

3 เงื่อนไขการ ให้บริการ 1. ต้องสมัครขอใช้บริการ Online ของธนาคาร 2. ต้องมีบัญชีเงินฝาก ของธนาคาร 3. ไม่เสีย ค่าธรรมเนียม

4 ชำระเบี้ยผ่าน ATM 1. ธนาคาร กรุงเทพ ธนาคารที่ ให้บริการ ใช้บริการผ่านทางบัวหลวงโฟน 1333, 02 - 6455555 ไม่สามารถใช้บริการผ่านตู้ ATM ได้

5 2. ธนาคารไทย พาณิชย์ 2. สามารถใช้บริการผ่าน ตู้ ATM 1. ใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์ 02- 7777777 *** ไม่เสีย ค่าธรรมเนียม ***


ดาวน์โหลด ppt ชำระเบี้ยผ่าน Internet ธนาคารที่ ให้บริการ 1. ธนาคาร กรุงเทพ 3. ธนาคารไทย พาณิชย์ 2. ธนาคารกรุงไท ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google