งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันพระปกเกล้า King Prajadhipok’s Institute. การบริหารความขัดแย้งใน องค์กร การบริหารความขัดแย้ง การบริหารความขัดแย้ง ในองค์กร ในองค์กร ความ ขัดแย้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันพระปกเกล้า King Prajadhipok’s Institute. การบริหารความขัดแย้งใน องค์กร การบริหารความขัดแย้ง การบริหารความขัดแย้ง ในองค์กร ในองค์กร ความ ขัดแย้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันพระปกเกล้า King Prajadhipok’s Institute

2 การบริหารความขัดแย้งใน องค์กร การบริหารความขัดแย้ง การบริหารความขัดแย้ง ในองค์กร ในองค์กร ความ ขัดแย้ง ความ ขัดแย้ง

3

4

5

6 “ เป็นไปไม่ได้ ” “ เราไม่ทำแบบนั้นที่นี่หรอก ” “ มันเป็นการเปลี่ยนแปลงถอนรากถอนโคน เกินไป ” “ เราเคยทดลองมาแล้วแบบนั้นมาก่อน แต่มัน ไม่สำเร็จ ” “ ฉันหวังว่ามันง่ายอย่างที่พูด ” “ มันขัดกับนโยบายที่จะทำเช่นนั้น ” Paradigm: Joel Arthur Barker

7 “ ถ้าคุณอยู่ที่นี่นานพอก็จะเข้าใจ ” “ ใครอนุญาตให้คุณเปลี่ยนกฎ กติกา ?” “ เลิกพูดเล่นกันเสียทีนะ ” “ คุณกล้าดีอย่างไรมาบอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่ นั้นผิด !” “ ถ้าคุณอยู่ในวงการนี้นานอีกสักนิด คุณก็จะ เข้าใจว่า สิ่งที่คุณแนะนำนั้นมันเป็นไป ไม่ได้ ” Paradigm: Joel Arthur Barker

8 Swiss Watch Industry bearing, gears, mainsprings Old Paradigm Quartz, electronics, battery-powered New Paradigm What was the mistake and consequence? Nations / Organization/Corporation / Individuals Joel Arthur Barker

9 “ คนที่มีความคิดใหม่ๆ จะกลายเป็นไอ้ บ๊องคนหนึ่ง จนกว่าความคิดนั้นจะ ประสบความสำเร็จ ” มาร์ค ทเวน (Mark Twain)

10

11 Paradigm is: Thomas S. Khun : “ Accepted Examples of actual scientific practice, examples which include law, theory, application, and instrumentation together — [that] provide models from which spring particular coherent traditions of scientific research. ” Adam Smith : “The way we perceive the world; water to the fish.” “When we are in the middle of the paradigm, it is hard to imagine any other paradigm.”

12 Paradigm is: Willis Harmon: “ The basic way of perceiving, thinking, valueing, and doing associated with a particular vision of reality. ” Marilyn Ferguson : “ a frame work of thought…a scheme for understanding and explaining certain aspects of reality”

13 Joel Arthur Barker: “ a set of rules and regulations (written or unwritten) that does two things: (1) it establishes or defines boundaries; and (2) it tells you how to behave inside the boundaries in order to be successful. ” “ ชุดของกฎและกติกา ( เป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่ก็ตาม ) ที่กำหนดสองอย่าง คือ (1) กรอบหรือขอบเขต และ (2) กติกาที่จะดำเนินไปภายในกรอบเพื่อ ความสำเร็จ Paradigm is: กระบวนทัศน์ คือ

14 PARADIGMS Anticipation ( การ คาดเดา ) Reaction Anticipation Problem Solving ( การแก้ปัญหา ) Old Measure of Managerial Skill ( ความชำนาญการ จัดการแบบเก่า ) Reaction ( ปฏิกิริยา ตอบสนอง ) New Measure of Managerial Skill แนวทางใหม่ของการจัดการ New Managerial Skill ( ความ ชำนาญการจัดการ แนวใหม่ ) Opportunity Identificatio n ( การ มองเห็น โอกาส ) Problem Avoidance ( การ หลีกเลี่ยง ปัญหา )

15 A New paradigm of Leadership กระบวนทรรศน์ใหม่ของภาวะผู้นำ Leadership : ภาวะผู้นำ Management : การจัดการ “ doing the right things ” ทำในสิ่งที่ถูก “ doing things right ” ทำอะไรให้ถูก ผู้นำแน่ใจว่าบันไดที่ปีนนั้นไปสู่หรือพิง - ผู้จัดการ แน่ใจว่าปีนบันไดในวิถีทาง อยู่กับกำแพงที่ถูกต้อง ที่มี ประสิทธิภาพสูงสุด ท้าทายในกระบวนทรรศน์ใหม่ - อยู่ใน กระบวนทรรศน์เดิม

16 A LEADER IS A PERSON YOU WILL FOLLOW TO A PLACE YOU WOULDN ’ T GO BY YOURSELF. ผู้นำ ผู้นำ คือ บุคคลที่ท่านจะตามเขา ไปในที่ที่ท่านจะไม่ไป ถ้าท่าน จะต้องไปโดยลำพัง JOEL ARTHUR BARKER ผู้นำ ผู้นำ คือ ใคร

17 * VISIONARIES ARE NOT NECESSARILY LEADERS * * ผู้มีวิสัยทัศน์ ไม่จำเป็นเสมอไปที่ จะเป็น ผู้นำ * ผู้มีวิสัยทัศน์ อาจจะมีความสามารถ มองไปในอนาคตได้ดี แต่เมื่อเหลียว หลังดู ไม่มีใครตาม ผู้นำ จะมีคนเดินตามเขาอยู่เสมอ ผู้นำ อาจจะไม่มีวิสัยทัศน์เอง แต่ผู้นำทุกคนจะรู้ว่าใครมีวิสัยทัศน์ และเลือกความคิด ความสามารถที่ มองสู่อนาคตอันยิ่งใหญ่แล้วเอามา นำ

18 A list of characteristic of leader (Watren Bennins, Training magazine 1990) The manager administers; the leader innovates. The manager has a short-range view; the leader has a long-range perspective. The manager asks how and when; the leader asks what and why. The manager has his eye on the bottom line; the leader has his eye on the horizon. The manager accepts the status quo; the leader challenges it.

19 บุคลิกลักษณะของผู้นำ ผู้จัดการบริหารงาน ; ผู้นำจะเป็นผู้ริเริ่ม ผู้จัดการมีมุมมองใกล้ๆ ; ผู้นำมีวิสัยทัศน์ ที่ยาวไกล ผู้จัดการถามอย่างไรและเมื่อใด ; ผู้นำ ถาม อะไรและทำไม ผู้จัดการดูแต่ผลกำไรระยะสั้น ๆ ; ผู้นำ จะมองข้ามไปสู่ผลได้สุดขอบฟ้า ผู้จัดการยอมรับสภาพเดิม ; ผู้นำกล้าที่จะ เสี่ยงและชอบท้าทาย

20 A New paradigm of Leadership กระบวนทรรศน์ใหม่ของภาวะผู้นำ ( ต่อ ) ผู้นำผู้จัดการ เรื่องของการบริการสุขภาพ กระบวนทรรศน์แห่งการป้องกัน / สร้าง - กระบวน ทรรศน์ของการวินิจฉัย รักษาโรค / ซ่อม เรื่องของกฎหมาย แสวงหากระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย - ใช้การ เผชิญหน้าในศาล แพ้ - ชนะ ชนะ - ชนะ เรื่องของธุรกิจ มองเรื่องคุณภาพของความสัมพันธ์ การบริการ ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด มิตรภาพ ความไว้วางใจ ความรัก (Total Stakeholder Satisfaction) (Total Customer Satisfaction)

21 GROUND RULES กฎกติกา พื้นฐาน VANCHAI VATANASAPT:2546

22 ACTIVE LISTENING การฟังอย่าง ตั้งใจ VANCHAI VATANASAPT:2546

23 วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมผู้บริหาร วัฒนธรรมผู้บริหาร วัฒนธรรมผู้ใต้บังคับบัญชา วัฒนธรรมผู้ใต้บังคับบัญชา วัฒนธรรมผู้ใหญ่ - เด็ก วัฒนธรรมผู้ใหญ่ - เด็ก

24 Expectation between the two persons ความคาดหวังที่ต่างกัน ระหว่างสองคน Expectation and the real situation ความคาดหวังกับความ เป็นจริง Vanchai Vatanasapt

25 TRUST v/s MISTRUST EXPECTATION & BEHAVIOR

26 ความประพฤติที่ต่ำกว่าความ คาดหวัง = ความไม่ไว้วางใจ ความประพฤติที่ต่ำกว่าความ คาดหวัง = ความไม่ไว้วางใจ Behavior that does not meet expectation = MISTRUST ความประพฤติที่ตรงกับความคาดหวัง = ความไว้วางใจที่พอรับได้ Behavior that meets expectations = ACCEPTABLE LEVEL of TRUST

27 ความประพฤติที่ดีเกินความคาดหวัง = ความ ไว้วางใจที่ยั่งยืน Behavior that exceeds expectation = Sustained TRUST ความประพฤติที่เกินความคาดหวัง + ความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนกัน = ความ ไว้วางใจที่ซื่อตรง Behavior that exceeds expectation + a supportive relationship = LOYAL TRUST

28 VANCHAI VATANASAPT:2546

29 A list of characteristic of leader (Watren Bennins, Training magazine 1990) The manager administers; the leader innovates. The manager has a short-range view; the leader has a long-range perspective. The manager asks how and when; the leader asks what and why. The manager has his eye on the bottom line; the leader has his eye on the horizon. The manager accepts the status quo; the leader challenges it.

30

31

32

33

34

35

36


ดาวน์โหลด ppt สถาบันพระปกเกล้า King Prajadhipok’s Institute. การบริหารความขัดแย้งใน องค์กร การบริหารความขัดแย้ง การบริหารความขัดแย้ง ในองค์กร ในองค์กร ความ ขัดแย้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google