งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลังพ่อแม่...พลังครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลังพ่อแม่...พลังครอบครัว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลังพ่อแม่...พลังครอบครัว
ครอบครัวอบอุ่น พลังพ่อแม่...พลังครอบครัว ปรีดิ์หทัย ถนิมพาสน์ นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

2 ครอบครัว...สำคัญอย่างไร
ตัวชี้วัด...ความสุขของครอบครัว อย่างง่ายๆ... รู้สึกอบอุ่นใจเมื่ออยู่บ้าน เมื่อต้องจากบ้านไป รู้สึกอยากกลับบ้าน เมื่อคนใดคนหนึ่งในบ้านหายไป คนอื่นๆคิดถึง ครอบครัวมีความสัญคือ เป็นแหล่งรวมใจของคนที่มีความผูกพัน เป็นที่ที่ดีที่สุดในการดุแลคนทุกเพศทุกวัยให้มีความสุขกายสุขใจ 2

3 วัยผู้ใหญ่ เป็นวัยที่เริ่มสร้างครอบครัวและมีชีวิตคู่
ให้ความสำคัญแก่กัน สร้างอารมณ์ขันหรือความสนุกสนานเมื่ออยู่ร่วมกัน ใช้คำพูดแสดงความรัก ชื่นชม เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น ซื่อสัตย์และให้เกียรติกัน

4 เคล็ดลับ.....สร้างความผูกพัน
พลังพ่อแม่..... เคล็ดลับ.....สร้างความผูกพัน 1. คุ้มครอง 2. อธิบาย 3. ช่วยแก้ปัญหา 4. เปิดใจกว้าง 5. อยู่ด้วยความรัก

5 เคล็ดลับ.....สร้างความผูกพัน
1. คุ้มครอง แสดงความรัก ความห่วงใยให้ลูกรู้ ด้วยการคุ้มครองลูกให้ปลอดภัย มากกว่าการควบคุม กะเกณฑ์ เข้มงวด

6 เคล็ดลับ.....สร้างความผูกพัน
2. อธิบาย ถ้าลูกทำสิ่งใดผิดพลาดไปเพราะความไม่รู้ ต้องอธิบาย บอกกล่าวในสิ่งที่ถูกต้อง แทนการดุด่า ว่ากล่าว

7 เคล็ดลับ.....สร้างความผูกพัน
3. ช่วยแก้ปัญหา เมื่อมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นกับลูก ต้องช่วยลูกหาทางแก้ไขปัญหานั้นๆ มากกว่าการไปดุด่า ซ้ำเติม พูดประชดประชันหรือเปรียบเทียบลูกกับเด็กคนอื่น

8 เคล็ดลับ.....สร้างความผูกพัน
4. เปิดใจกว้าง บางครั้งลูกอาจแสดงความเป็นตัวของตัวเอง โดยมีการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และลูกคงไม่ต้องการอะไรมากไปกว่า การที่พ่อแม่เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของเขา

9 เคล็ดลับ.....สร้างความผูกพัน
5. อยู่ด้วยความรัก พ่อแม่บางคน อาจจะใช้บุญคุณที่มีต่อลูกเป็นเงื่อนไข ในการที่จะทำให้ลูกทำอะไรตามใจพ่อแม่ แต่...ในความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นหรอก ยิ่งทวงบุญคุณจากลูกมากเท่าไหร่ บุญคุณนั้นก็ยิ่งจางหาย หมดไปเร็วขึ้นเท่านั้น

10 พลังครอบครัว..... ( วิธีสร้างความสุขในครอบครัว )

11 วิธีสร้างความสุขในครอบครัว
1. ทำตัวไม่ให้เป็นปัญหากับคนอื่น - รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว - ไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัว - ทำตัวให้สมวัย - พยายามระงับหรืองด สิ่งที่จะทำให้คนในครอบครัวรำคาญใจ

12 วิธีสร้างความสุขในครอบครัว (ต่อ)
2. มีน้ำใจ - ช่วยเหลือกิจการงานของครอบครัวเท่าที่จะทำได้ - อดทนและเสียสละเพื่อครอบครัว

13 วิธีสร้างความสุขในครอบครัว (ต่อ)
3. เรื่องการพูดจา - ทักทาย หยอกล้อกันเป็นประจำทุกวัน - พูดจาด้วยความเห็นอกเห็นใจ ให้กำลังใจกัน - ไม่ควรลืมที่จะยิ้มให้แก่กัน พูดขอบคุณ ขอโทษ

14 วิธีสร้างความสุขในครอบครัว (ต่อ)
4. อารมณ์ดี - ยิ้มแย้ม แจ่มใส - พูดคุยเรื่องที่สนุกสนาน หรือมีประโยชน์ - เรื่องเล็กน้อย หยุมหยิม ไม่เอามาเป็นอารมณ์

15 วิธีสร้างความสุขในครอบครัว (ต่อ)
5. ใช้เวลาว่างอยู่ร่วมกันในครอบครัว ให้เกิด-คุณค่า - พูดคุยเรื่องต่างๆที่พบเห็นในแต่ละวัน เล่าสู่กันฟัง - ทำกิจกรรมสนุกสนานที่ครอบครัวชอบ - เอื้ออาทร ห่วงใยกัน พูดคุยถามข่าวคราวของกันและกัน

16 เมื่อคนในครอบครัว เกิดความขัดแย้ง...
อย่าพูดกัน ในขณะอารมณ์ร้อน เมื่อฝ่ายหนึ่งชี้แจง อีกฝ่ายควรรับฟัง หาทางแก้ปัญหาที่ส่งผลเสียต่อทุกคนมากที่สุด อาจให้คนที่ครอบครัวให้ความนับถือช่วยแนะนำ

17 ครอบครัวจะมีความสุข...ถ้าทุกคนมีสุขภาพจิตดี
บทสรุป..... ครอบครัวจะมีความสุข...ถ้าทุกคนมีสุขภาพจิตดี เด็กแต่ละวัย ได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม ผู้ใหญ่ รู้จักผ่อนคลายความเครียดและเลือกคู่ครองที่เหมาะสม ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจ

18 ครอบครัวอบอุ่น ผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่ เด็กเล็ก วัยรุ่น เด็กวัยเรียน


ดาวน์โหลด ppt พลังพ่อแม่...พลังครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google