งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครอบครัวอบอุ่น พลังพ่อแม่... พลัง ครอบครัว ปรีดิ์หทัย ถนิม พาสน์ นักสังคม สงเคราะห์ โรงพยาบาลสวน สราญรมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครอบครัวอบอุ่น พลังพ่อแม่... พลัง ครอบครัว ปรีดิ์หทัย ถนิม พาสน์ นักสังคม สงเคราะห์ โรงพยาบาลสวน สราญรมย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครอบครัวอบอุ่น พลังพ่อแม่... พลัง ครอบครัว ปรีดิ์หทัย ถนิม พาสน์ นักสังคม สงเคราะห์ โรงพยาบาลสวน สราญรมย์

2 ครอบครัว... สำคัญอย่างไร ตัวชี้วัด... ความสุขของ ครอบครัว อย่างง่ายๆ... รู้สึกอบอุ่นใจเมื่ออยู่บ้าน เมื่อต้องจากบ้านไป รู้สึกอยาก กลับบ้าน เมื่อคนใดคนหนึ่งในบ้านหายไป คนอื่นๆคิดถึง

3 วัยผู้ใหญ่ เป็นวัยที่เริ่มสร้าง ครอบครัวและมีชีวิตคู่ ให้ความสำคัญแก่กัน สร้างอารมณ์ขันหรือความสนุกสนาน เมื่ออยู่ร่วมกัน ใช้คำพูดแสดงความรัก ชื่นชม เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น ซื่อสัตย์และให้เกียรติกัน

4 พลังพ่อแม่..... เคล็ดลับ..... สร้างความผูกพัน 1. คุ้มครอง 2. อธิบาย 3. ช่วยแก้ปัญหา 4. เปิดใจกว้าง 5. อยู่ด้วยความรัก

5 เคล็ดลับ..... สร้างความผูกพัน 1. คุ้มครอง แสดงความรัก ความห่วงใยให้ลูกรู้ ด้วยการคุ้มครองลูกให้ปลอดภัย มากกว่าการควบคุม กะเกณฑ์ เข้มงวด

6 เคล็ดลับ..... สร้างความผูกพัน 2. อธิบาย ถ้าลูกทำสิ่งใดผิดพลาดไปเพราะ ความไม่รู้ ต้องอธิบาย บอกกล่าวใน สิ่งที่ถูกต้อง แทนการดุด่า ว่ากล่าว

7 เคล็ดลับ..... สร้างความผูกพัน 3. ช่วยแก้ปัญหา เมื่อมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นกับลูก ต้อง ช่วยลูกหาทางแก้ไขปัญหานั้นๆ มากกว่าการไปดุด่า ซ้ำเติม พูดประชด ประชันหรือเปรียบเทียบลูกกับเด็กคน อื่น

8 เคล็ดลับ..... สร้างความผูกพัน 4. เปิดใจกว้าง บางครั้งลูกอาจแสดงความเป็นตัว ของตัวเอง โดยมีการแสดงความ คิดเห็นที่แตกต่าง และลูกคงไม่ ต้องการอะไรมากไปกว่า การที่พ่อแม่ เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของ เขา

9 เคล็ดลับ..... สร้างความผูกพัน 5. อยู่ด้วยความรัก พ่อแม่บางคน อาจจะใช้บุญคุณที่มี ต่อลูกเป็นเงื่อนไข ในการที่จะทำให้ลูก ทำอะไรตามใจพ่อแม่ แต่... ในความ จริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นหรอก ยิ่งทวง บุญคุณจากลูกมากเท่าไหร่ บุญคุณนั้น ก็ยิ่งจางหาย หมดไปเร็วขึ้นเท่านั้น

10 พลังครอบครัว..... ( วิธีสร้างความสุขใน ครอบครัว )

11 วิธีสร้างความสุขใน ครอบครัว 1. ทำตัวไม่ให้เป็นปัญหา กับคนอื่น - รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองที่มีต่อ ครอบครัว - ไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ ครอบครัว - ทำตัวให้สมวัย - พยายามระงับหรืองด สิ่งที่จะทำ ให้คนในครอบครัวรำคาญใจ

12 วิธีสร้างความสุขใน ครอบครัว ( ต่อ ) 2. มีน้ำใจ - ช่วยเหลือกิจการงานของ ครอบครัวเท่าที่จะทำได้ - อดทนและเสียสละเพื่อครอบครัว

13 วิธีสร้างความสุขใน ครอบครัว ( ต่อ ) 3. เรื่องการพูดจา - ทักทาย หยอกล้อกันเป็นประจำ ทุกวัน - พูดจาด้วยความเห็นอกเห็นใจ ให้ กำลังใจกัน - ไม่ควรลืมที่จะยิ้มให้แก่กัน พูด ขอบคุณ ขอโทษ

14 วิธีสร้างความสุขใน ครอบครัว ( ต่อ ) 4. อารมณ์ดี - ยิ้มแย้ม แจ่มใส - พูดคุยเรื่องที่สนุกสนาน หรือมี ประโยชน์ - เรื่องเล็กน้อย หยุมหยิม ไม่เอา มาเป็นอารมณ์

15 วิธีสร้างความสุขใน ครอบครัว ( ต่อ ) 5. ใช้เวลาว่างอยู่ร่วมกัน ในครอบครัว ให้เกิด - คุณค่า - พูดคุยเรื่องต่างๆที่พบเห็นในแต่ละ วัน เล่าสู่กันฟัง - ทำกิจกรรมสนุกสนานที่ครอบครัว ชอบ - เอื้ออาทร ห่วงใยกัน พูดคุยถาม ข่าวคราวของกันและกัน

16 เมื่อคนในครอบครัว เกิด ความขัดแย้ง... อย่าพูดกัน ในขณะอารมณ์ร้อน เมื่อฝ่ายหนึ่งชี้แจง อีกฝ่ายควรรับ ฟัง หาทางแก้ปัญหาที่ส่งผลเสียต่อทุก คนมากที่สุด อาจให้คนที่ครอบครัวให้ความนับ ถือช่วยแนะนำ

17 บทสรุป..... ครอบครัวจะมีความสุข... ถ้าทุก คนมีสุขภาพจิตดี - เด็กแต่ละวัย ได้รับการเลี้ยงดูที่ เหมาะสม - ผู้ใหญ่ รู้จักผ่อนคลายความเครียด และเลือกคู่ครองที่เหมาะสม - ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลทางสังคม จิตใจ

18 ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก เด็กวัยเรียน วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ครอบครัว อบอุ่น


ดาวน์โหลด ppt ครอบครัวอบอุ่น พลังพ่อแม่... พลัง ครอบครัว ปรีดิ์หทัย ถนิม พาสน์ นักสังคม สงเคราะห์ โรงพยาบาลสวน สราญรมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google