งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุขภาพใจ เรื่องใกล้ตัว สุขภาพใจ เรื่องใกล้ตัว ปรีดิ์หทัย ถนิมพาสน์ ปรีดิ์หทัย ถนิมพาสน์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุขภาพใจ เรื่องใกล้ตัว สุขภาพใจ เรื่องใกล้ตัว ปรีดิ์หทัย ถนิมพาสน์ ปรีดิ์หทัย ถนิมพาสน์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุขภาพใจ เรื่องใกล้ตัว สุขภาพใจ เรื่องใกล้ตัว ปรีดิ์หทัย ถนิมพาสน์ ปรีดิ์หทัย ถนิมพาสน์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

2 ท่านรู้สึก อย่างไร ท่านรู้สึก อย่างไร เมื่อ........ เมื่อ........

3

4

5

6 จากสถานการณ์..... ที่ท่านได้ชม ท่านรู้สึกอย่างไร.......................

7 ถ้าสถานการณ์..... ที่ ท่านได้ชม เกิดขึ้นกับท่านหรือ คนในครอบครัว ท่านรู้สึกอย่างไร.......................

8 ถ้าสถานการณ์..... ที่ ท่านได้ชม เกิดขึ้นใน ชุมชนของท่าน ท่านจะรู้สึกอย่างไร....................

9 หากสถานการณ์นี้ เกิดขึ้นใกล้ตัวท่าน..... หากสถานการณ์นี้ เกิดขึ้นใกล้ตัวท่าน..... จะส่งผลกระทบต่อ........ ตัวท่าน ครอบครัว ครอบครัว ชุมชน ชุมชน......... อย่างไร......... อย่างไร

10 ท่านรู้สึกอย่างไร... เมื่อชมภาพ ต่อไปนี้ เมื่อชมภาพ ต่อไปนี้

11

12 ท่านอยากให้ ความรู้สึกนี้ เกิดขึ้นกับ...... ตัวท่าน ตัวท่าน ครอบครัว ครอบครัว ชุมชนของท่าน ชุมชนของท่าน.......... หรือไม่.......... หรือไม่

13 ความหมาย... สุขภาพจิตดี การมีสภาพจิตใจที่มีความ เข้มแข็ง สามารถแก้ปัญหาและ ปรับจิตใจให้มีความสุขได้อย่าง เหมาะสมกับสภาพที่เป็นจริงในการ ดำเนินชีวิต หรืออาจกล่าวได้ว่า.....

14 สุขภาพจิตดี มีชีวิตที่เป็นสุข มีอารมณ์มั่นคง พึงพอใจกับสภาพของตน มีมนุษยสัมพันธ์ดี

15 สุขภาพจิตดี ( ต่อ ) สามารถสร้างและรักษาสัมพันธภาพ ให้ยืนนานได้ โดย สามารถปรับตัวและปรับใจ เมื่อมี ความทุกข์ เศร้า ผิดหวัง แก้ปัญหาอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม..... จึงจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่าง ราบรื่น มีความสุข.......

16 ลักษณะผู้มี...... สุขภาพจิตดี ลักษณะผู้มี...... สุขภาพจิตดี 1. มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มองตนเอง อย่างมีคุณค่า 2. มีความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่น รู้จักเผื่อแผ่ ความรักเอื้ออาทร 3. เป็นผู้ที่มีมนุษสัมพันธ์ดี 4. สามารถสร้างและรักษาสัมพันธภาพ ให้ยืนยาว 5. สามารถปรับตัวและปรับใจได้ เมื่อ เกิดความทุกข์ เศร้า ผิดหวัง

17 สุขภาพจิตไม่ดี ความรู้สึกไม่สบายใจ ทุกข์ คิดในทางไม่ดี หรือ คิดลบ การคิดไม่ดี เป็นการคิดที่จะนำ ความทุกข์ มาสู่ตนเอง และผู้อื่น วิตกในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ไม่เชื่อมั่นตนเอง ดูถูกตนเอง จดจำแต่เรื่องที่ไม่ดี ทำในสิ่งที่ปราศจากเหตุผล........................................


ดาวน์โหลด ppt สุขภาพใจ เรื่องใกล้ตัว สุขภาพใจ เรื่องใกล้ตัว ปรีดิ์หทัย ถนิมพาสน์ ปรีดิ์หทัย ถนิมพาสน์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google