งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุป Web of Science โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล Book Promotion & Service Co., Ltd. โดย จิรวัฒน์ พรหมพร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุป Web of Science โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล Book Promotion & Service Co., Ltd. โดย จิรวัฒน์ พรหมพร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุป Web of Science โดย จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล Book Promotion & Service Co., Ltd. โดย จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล Book Promotion & Service Co., Ltd. ปรับปรุงล่าสุด 25/09/50

2 เป็นประเภทฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) เนื้อหาครอบคลุมสหสาขา มีวารสารรวมกันประมาณ 9,200 ชื่อ ให้บริการข้อมูลที่สามารถสืบค้นตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน ไม่มีเอกสารฉบับเต็ม Full Text ไม่จำกัดสิทธิจำนวนผู้ใช้ เนื้อหาในภาพรวม

3 วิธีการสืบค้นข้อมูล Search ค้นหาบทความด้วยคำสำคัญ หลักเกณฑ์การค้น คำค้นตั้งแต่สองคำขึ้นไปเชื่อมโดย AND คำเชื่อมที่ใช้ได้แก่ AND OR NOT และ SAME สัญลักษณ์พิเศษที่ใช้ “…” (quotation mark) Wildcard *, ?, $, (…)

4 วิธีการสืบค้นข้อมูล Cited Reference Search ค้นหาการอ้างอิงถึงนามผู้แต่ง หรือ เอกสารประเภทต่างๆ เช่น บทความวารสาร หนังสือ สิทธิบัตร ผลงานศิลปะ การแสดง รายงานของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน มาตรฐาน เป็นต้น ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอ้างอิง และลำดับของผู้ แต่ง รายการใดที่ไม่สามารถเข้าไปดูเนื้อหาแบบ Full Record ได้ เนื่องจากเหตุผลหนึ่งในสามข้อ ได้แก่ วารสารฉบับนั้นไม่ได้ทำ index ไว้ บทความนั้นตีพิมพ์ก่อนปี 2001 ให้ข้อมูลอ้างอิงผิดพลาด

5 รายการผลลัพธ์ แสดงบรรณานุกรมพร้อมด้วยจำนวนครั้งที่บทความ ได้รับการอ้างอิง (Time Cited) ผลลัพธ์สามารถกรองได้ตาม สาขาวิชา ชื่อวารสาร ประเภทเอกสาร ปีที่ตีพิมพ์ ผู้แต่ง เป็นต้น

6 การจัดการผลลัพธ์ สั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึกในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม เช่น EndNote, Procite เป็นต้น จัดเก็บใน EndNote Web


ดาวน์โหลด ppt สรุป Web of Science โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล Book Promotion & Service Co., Ltd. โดย จิรวัฒน์ พรหมพร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google