งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PowerPoint9 7 การใช้ Effect และ การ นำเสนอสไลด์. ภาคเหนือตอนบน 2 PowerPoint4 การใส่ Effect การเคลื่อนไหว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PowerPoint9 7 การใช้ Effect และ การ นำเสนอสไลด์. ภาคเหนือตอนบน 2 PowerPoint4 การใส่ Effect การเคลื่อนไหว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PowerPoint9 7 การใช้ Effect และ การ นำเสนอสไลด์

2 ภาคเหนือตอนบน 2 PowerPoint4 การใส่ Effect การเคลื่อนไหว

3 ภาคเหนือตอนบน 3 PowerPoint4 การใส่ Effect ช่วงพลิกสไลด์ (1)

4 ภาคเหนือตอนบน 4 PowerPoint4 การใส่ Effect ช่วงพลิกสไลด์ (2)

5 ภาคเหนือตอนบน 5 PowerPoint4 การเชื่อมโยง Slide หลายมิติ (1)

6 ภาคเหนือตอนบน 6 PowerPoint4 การเชื่อมโยง Slide หลายมิติ (2)

7 ภาคเหนือตอนบน 7 PowerPoint4 วิธีนำเสนอสไลด์

8 ภาคเหนือตอนบน 8 PowerPoint4 วิธีพิมพ์สไลด์

9 ภาคเหนือตอนบน 9 PowerPoint4 การ save file นำเสนอเป็น HTML


ดาวน์โหลด ppt PowerPoint9 7 การใช้ Effect และ การ นำเสนอสไลด์. ภาคเหนือตอนบน 2 PowerPoint4 การใส่ Effect การเคลื่อนไหว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google