งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน PowerPoint 97 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์กลุ่มสถาบันราชภัฏภาคเหนือตอนบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน PowerPoint 97 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์กลุ่มสถาบันราชภัฏภาคเหนือตอนบน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน PowerPoint 97 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์กลุ่มสถาบันราชภัฏภาคเหนือตอนบน

2 PowerPoint1 ภาคเหนือตอนบน 2 เริ่มต้น ไตเติล บาร์ เมนูบาร์ ทูลบาร์ สเตตัส บาร์ มุมมอง หน้าต่าง เริ่มต้น

3 PowerPoint1 ภาคเหนือตอนบน 3 การเลือกเค้าโครงสไลด์ แม่แบบสไลด์ที่มีให้เลือกทุกครั้ง ที่แทรกสไลด์ใหม่

4 PowerPoint1 ภาคเหนือตอนบน 4 ส่วนประกอบของสไลด์ หน้าต่าง สไลด์ Place Holder

5 การสร้างงาน นำเสนอจากวิ ซาร์ด

6 PowerPoint1 ภาคเหนือตอนบน 6 การสร้างงานนำเสนอจาก เทมเพลต

7 PowerPoint1 ภาคเหนือตอนบน 7 วิธีเก็บงานนำเสนอ (save file)

8 PowerPoint1 ภาคเหนือตอนบน 8 วิธีเปิดงานนำเสนอ (open file)

9 PowerPoint1 ภาคเหนือตอนบน 9 มุมมองของ PowerPoint  มุมมองสไลด์ (Slide View)  มุมมองเค้าร่าง (Outline View)  มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง (Slide Sorter View)  มุมมองบันทึกเพิ่มเติม (Note Page View)

10 PowerPoint1 ภาคเหนือตอนบน 10 มุมมองสไลด์ (Slide View)

11 PowerPoint1 ภาคเหนือตอนบน 11 มุมมองเค้าร่าง (Outline View)

12 PowerPoint1 ภาคเหนือตอนบน 12 มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง ( Slide Sorter View )

13 PowerPoint1 ภาคเหนือตอนบน 13 มุมมองบันทึกเพิ่มเติม (Note Page View)

14 PowerPoint1 ภาคเหนือตอนบน 14 วิธีเปลี่ยนมุมมอง วิธีที่ 1. จากเมนู มุมมอง หรือ View วิธีที่ 2. จากปุ่ม มุมมองด้านล่าง

15 PowerPoint1 ภาคเหนือตอนบน 15 วิธีใส่ข้อความ  ใส่ข้อความ ในมุมมอง สไลด์ ในมุมมอง สไลด์  ใส่ข้อความ ในมุมมองเค้า ร่าง ในมุมมองเค้า ร่าง

16 PowerPoint1 ภาคเหนือตอนบน 16 การแก้ไขข้อความ  วิธีแทรกข้อความ Click ตำแหน่งข้อความที่จะแทรก แล้ว พิมพ์ข้อความ Click ตำแหน่งข้อความที่จะแทรก แล้ว พิมพ์ข้อความ  วิธีลบข้อความ Drag ข้อความที่จะลบ แล้วกดคีย์ Delete Drag ข้อความที่จะลบ แล้วกดคีย์ Delete  วิธีย้ายข้อความ Drag ข้อความที่จะย้าย แล้ว Click เมาส์ ค้างไว้ และลากข้อความไปยังตำแหน่งที่ ต้องการ Drag ข้อความที่จะย้าย แล้ว Click เมาส์ ค้างไว้ และลากข้อความไปยังตำแหน่งที่ ต้องการ


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน PowerPoint 97 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์กลุ่มสถาบันราชภัฏภาคเหนือตอนบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google