งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน : การทำ รายการ 2 (3) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน : การทำ รายการ 2 (3) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอน : การทำ รายการ 2 (3) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน panya@mail.riu.ac.th

2 การเลือกสื่อไม่ตีพิมพ์ ด้าน ห้องสมุดและผู้ใช้ สอดคล้องจุดมุ่งหมาย ห้องสมุดหรือไม่ สอดคล้องความ ต้องการผู้ใช้หรือไม่ เคยมีข้อมูลเก่าบ้าง หรือไม่ ใช้เฉพาะบุคคล หรือ กลุ่ม สื่อที่ต้องอาศัย เครื่องมืออื่นหรือไม่ สื่อที่ใช้สอดคล้องกับเครื่องมือที่ ห้องสมุดมีหรือไม่ สื่อเสริมต่อกับวัสดุที่ เคยมีหรือไม่

3 เนื้อหา ตรงประเด็นที่ห้องสมุด ต้องการหรือไม่ เนื้อหาทันสมัย ทัน เหตุการณ์หรือไม่ เนื้อหาทั่วไป หรือ เจาะลึก สร้างความสนใจ และ ผู้ใช้เข้าใจหรือไม่ มีคำศัพท์ยากเกินระดับหรือไม่ มีเหตุมีผลหรือไม่

4 องค์ประกอบ ของวัสดุ มีสารบัญหรือไม่ ชื่อเรื่องชัดเจนหรือไม่ มีคำบรรยายหรือไม่ เนื้อหากับคำบรรยาย ตรงกันหรือไม่

5 องค์ประกอบ ทางเทคนิค มีศิลปะและสร้างความ สนใจหรือไม่ ชัดเจน คมชัดหรือไม่ เสียงแจ่มชัดหรือไม่ สัญลักษณ์ที่ใช้เข้าใจ ง่ายหรือไม่ ขนาดตัวอักษร คู่มือประกอบ

6 การบรรจุ กล่อง หีบห่อน่าใช้ ง่ายต่อการเก็บรักษา และบริการ ซ่อมแซมง่ายเมื่อชำรุด มีคำอธิบายชัดเจน ราคา คุ้มกับการลงทุนหรือไม่ คุ้มค่ากับการบริการ หรือไม่

7 Assignme nt 1 ให้นักศึกษาแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2 คน โดยศึกษาวัสดุไม่ตีพิมพ์ข้างต้น อย่างละเอียด ด้านความเป็นมา ลักษณะเฉพาะ ประโยชน์ ใช้เวลา 1 -2 สัปดาห์

8 นำความรู้มาบรรยายหน้า ชั้นเรียน พร้อมตัวอย่าง หรือ รูปแบบ โดยใช้ Computer หรือ Visualizer เอกสารให้เขียนใน รูปแบบของวิทยนิวส์ และ นำไปขึ้นที่ http://library.riu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน : การทำ รายการ 2 (3) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google