งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน : การทำรายการ 2 (3) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน : การทำรายการ 2 (3) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอน : การทำรายการ 2 (3) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน
รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

2 การเลือกสื่อไม่ตีพิมพ์ ด้านห้องสมุดและผู้ใช้
สอดคล้องจุดมุ่งหมายห้องสมุดหรือไม่ สอดคล้องความต้องการผู้ใช้หรือไม่ เคยมีข้อมูลเก่าบ้างหรือไม่ ใช้เฉพาะบุคคล หรือ กลุ่ม สื่อที่ต้องอาศัยเครื่องมืออื่นหรือไม่ สื่อที่ใช้สอดคล้องกับเครื่องมือที่ห้องสมุดมีหรือไม่ สื่อเสริมต่อกับวัสดุที่เคยมีหรือไม่

3 เนื้อหา ตรงประเด็นที่ห้องสมุดต้องการหรือไม่
เนื้อหาทันสมัย ทันเหตุการณ์หรือไม่ เนื้อหาทั่วไป หรือเจาะลึก สร้างความสนใจ และผู้ใช้เข้าใจหรือไม่ มีคำศัพท์ยากเกินระดับหรือไม่ มีเหตุมีผลหรือไม่

4 องค์ประกอบของวัสดุ มีสารบัญหรือไม่ ชื่อเรื่องชัดเจนหรือไม่
มีคำบรรยายหรือไม่ เนื้อหากับคำบรรยายตรงกันหรือไม่

5 องค์ประกอบทางเทคนิค มีศิลปะและสร้างความสนใจหรือไม่ ชัดเจน คมชัดหรือไม่
ชัดเจน คมชัดหรือไม่ เสียงแจ่มชัดหรือไม่ สัญลักษณ์ที่ใช้เข้าใจง่ายหรือไม่ ขนาดตัวอักษร คู่มือประกอบ

6 การบรรจุกล่อง ราคา หีบห่อน่าใช้ ง่ายต่อการเก็บรักษาและบริการ
ซ่อมแซมง่ายเมื่อชำรุด มีคำอธิบายชัดเจน ราคา คุ้มกับการลงทุนหรือไม่ คุ้มค่ากับการบริการหรือไม่

7 Assignment 1 ใช้เวลา 1 -2 สัปดาห์
ให้นักศึกษาแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2 คน โดยศึกษาวัสดุไม่ตีพิมพ์ข้างต้นอย่างละเอียด ด้านความเป็นมา ลักษณะเฉพาะ ประโยชน์

8 นำความรู้มาบรรยายหน้าชั้นเรียน พร้อมตัวอย่าง หรือรูปแบบ โดยใช้ Computer หรือ Visualizer
เอกสารให้เขียนในรูปแบบของวิทยนิวส์ และนำไปขึ้นที่


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน : การทำรายการ 2 (3) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google