งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน : การทำ รายการ 2 (7) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน : การทำ รายการ 2 (7) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอน : การทำ รายการ 2 (7) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน panya@mail.riu.ac.th

2 ด้วยความรับผิดชอบของ Department of Mapping แห่ง University of Manchester ได้ผลิตแผนที่ (Map) ในปี ค. ศ. 2002 Ex. ข้อมูล บัตร นำข้อมูลไปกระจาย ตาม องค์ประกอบของบัตรรายการ ณ เมือง Manchester ประเทศ อังกฤษ ชื่อแผนที่ว่า Road map of 50 miles around Manchester เป็นเบบนี้ แบบ touring map for motorcycle จำนวน 1 แผ่น เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 3 มี Scale 1 : 50,000 เป็นแผนที่สี ขนาด 50 x 70 cm. ทำด้วยแฟ้มพลาสติกอยู่ในชื่อชุด ว่า roads map of UK เลขหมู่ 910 หัว เรื่อง Map-UK.

3 9 Road map of 50 miles around Manchester : touring map / / for motorcycle. [MAP] / / Department of mapping, / / University of Manchester.--3 rd / ed. / Scale 1 : / / 50,000.-- Manchester / : / University of Manchester, / / / 2002. / / / / / / / นำไปทำบัตรรายการ MAP 910 R 1 map / : / col., plastic; / 50 x 70 cm.-- (road map of / UK.) 1. / MAP-UK. / / I. / Title. / / II. / Series.

4 บรรณลักษณ์ = Collation เป็นรายการที่ ชี้ให้เห็นถึงลักษณะ ที่เฉพาะของวัสดุ ประเภทไม่ตีพิมพ์

5 2 sound cassette : stereo 8 postcard : col. 1 chart 2 sound disc : stereo 1 filmstrip (50 fr.); b & w 1 atlas 5 program files 1 globe : col, plastic

6 1 map : col., 25x30 cm. 12 transparencies : col. 5 pictures : col. 1 map : col., 250x300 cm. folded to 20x15 cm. 1 videotape (30 min.) : sd., col. 10 slides : col. 5 art original : oil on canvas


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน : การทำ รายการ 2 (7) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google