งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน : การทำรายการ 1 (2) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน : การทำรายการ 1 (2) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอน : การทำรายการ 1 (2) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน
รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

2 เครื่องมือสำคัญในการค้นหาสารสนเทศในห้องสมุด
บัตรรายการ / รายการค้น 9 เลขหมู่ 025.3 ป 113 ก ปัญญา / สุขแสน. / /การจัดทำบัตรรายการ 1 / ปัญญา สุขแสน. / / พิมพ์ครั้งที่ 6 / แก้ไขเพิ่มเติม. --อุตรดิตถ์ / : / สถาบัน ชื่อเรื่อง ราชภัฏอุตรดิตถ์, / 2541. / / 326 / หน้า / : / ภาพประกอบ, / ตาราง. หัวเรื่อง / / 1. / บัตรรายการ. / / I. / ชื่อเรื่อง. เครื่องมือสำคัญในการค้นหาสารสนเทศในห้องสมุด

3 มีส่วนประกอบสำคัญ คือ
มีส่วนประกอบสำคัญ คือ เลขหมู่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ์ พิมพลักษณ์ บรรณลักษณ์ หัวเรื่อง (ในแนวสืบค้น)

4 ความหมายของบัตรรายการ : Card catalog
คือ บัตรที่ใช้บันทึกข้อความสำคัญของหนังสือ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหาหนังสือ ให้สะดวก รวดเร็ว ตอบปัญหาว่าหนังสือที่ต้องการในห้องสมุดมีหรือไม่ หากมีอยู่ ณ ตำแหน่งใดในห้องสมุด ศาสตราจารย์ฉวีลักษณ์ บุญยะกาญจน บัตรรายการ คือ บัตรบันทึกรายการสำคัญต่าง ๆ ของหนังสือ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้

5 ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์
ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ คือ บัตรบันทึกรายการต่าง ๆ ที่ผู้อ่านควรทราบเกี่ยวกับหนังสือ เช่น ชื่อผู้แต่ง เลขหมู่ ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ จำนวนชื่อหรือจำนวนเล่ม ภาพประกอบ บันทึกพิเศษ ของการจัดพิมพ์เลขมาตรฐานสากล และแนวสืบค้น Gates : บัตรรายการ คือ ดรรชนีตำแหน่งที่ตั้งของหนังสือเป็นเครื่องมือสำหรับผู้อ่าน ใช้ค้นหาหนังสือและบอกตำแหน่งที่ตั้งของหนังสือมีการจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร ตามประเภทของบัตร เช่น บัตรผู้แต่ง บัตรชื่อเรื่อง บัตรหัวเรื่อง

6 รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน
รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน บัตรรายการ คือ การบันทึกข้อมูลของวัสดุห้องสมุดแต่ละชื่อเรื่องเป็นเครื่องมือสำหรับค้นหา และให้ข้อมูลสำคัญเบื้องต้นของวัสดุห้องสมุด

7 บัตรรายการ สามารถตอบปัญหาได้ดังนี้
ชื่อผู้แต่งหนังสือที่ต้องการมีหรือไม่ ชื่อเรื่องของหนังสือที่ต้องการมีหรือไม่ ผู้แต่งคนที่ต้องการแต่งหนังสือชื่อเรื่องอะไรบ้าง ครั้งที่พิมพ์ของหนังสือที่ต้องการมีหรือไม่ ชุดหนังสือที่ต้องการมีหรือไม่

8 ประเภทของชื่อเรื่องที่ต้องการมีหรือไม่ มีของใครแต่ง/เขียนบ้าง
นักประพันธ์ที่ใช้นามแฝงมีนามจริงว่าอะไร หนังสือชื่อเรื่องนี้มีเลขหมู่ / ตั้งอยู่ที่ใด หนังสือเล่มที่ต้องการจัดพิมพ์มานานแล้วเท่าใด หนังสือเล่มที่ต้องการมีเนื้อหามากน้อยเพียงใด ทราบถึงเลขหมู่ หรือเนื้อหาโดยสังเขป

9 เกี่ยวข้องกับงานสำคัญ ดังนี้
บัตรรายการ เกี่ยวข้องกับงานสำคัญ ดังนี้ งานจัดหมู่ (Classification) (อาศัยคู่มือ D.C. หรือ L.C. หรืออื่น ๆ) งานพรรณนาข้อมูลในบัตรรายการ (Descriptive Cataloging) ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ์ พิมพลักษณ์ บรรณลักษณ์ (อาศัยข้อมูล จากตัวหนังสือ)

10 งานจัดทำบัตรรายการ (รายการค้น) เกี่ยวข้องดังนี้
งานจัดหมู่(กำหนดเลขหมู่ Classification) หนังสือเลขหมู่ ระบบ D.C. / L.C. งานพรรณนาข้อมูลในบัตรรายการ (Descriptive Cataloging) ตัวหนังสือ ผู้แต่ง/ผู้รับผิดชอบ ครั้งที่พิมพ์ พิมพลักษณ์ บรรณลักษณ์ AACRII

11 งานรายการหลัก (Entry Heading work / Main entry)
งานลงรายการบรรทัดแรกของบัตรรายการ ตัวหนังสืออาศัยทฤษฎีการลงนามผู้แต่ง ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ตัวหนังสือ

12 กิจกรรมที่ 2 แบ่งนักศึกษาเป็น 3 กลุ่ม
แต่ละกลุ่มศึกษาขั้นตอนในงานฝ่ายบัตรรายการและฐานข้อมูลในสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ นักวิชาการอธิบายระบบงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ศึกษาการป้อนข้อมูลผ่านโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Work Sheet / Barcode บันทึกขั้นตอนทุกระบบของงานจัดทำบัตรรายการ และสร้างฐานข้อมูล (ยกเว้นงานเทคนิค) ศึกษาจาก Flow Chart ที่


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน : การทำรายการ 1 (2) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google