งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน : การทำ รายการ 2 (6) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน : การทำ รายการ 2 (6) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอน : การทำ รายการ 2 (6) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน panya@mail.riu.ac.th

2 หลักการเขียน บัตรรายการ เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบ ของบัตรรายการ เรียนรู้เกี่ยวกับการลง รายการและระยะ จัดหาข้อมูลจากตัวสื่อ นำมา ลงรายการตามทฤษฎี นำข้อมูลของสื่อมา กระจายตามทฤษฎี เขียนบัตรรายการ และ ตรวจทาน

3 EX. ข้อมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี วงศ์หล้า ได้บันทึกผลงานทางวิชาการ เรื่อง ระบบเสียงภาษาอังกฤษสำหรับ (Linguistics in English for Thai students) นักเรียนไทยในรูปของ วิดีทัศน์ (Video cassette) จัดบันทึก โดยสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ ในปีพุทธศักราช 2545 จำนวน 1 ตลับ มีความยาว 120 นาที เป็น วิดีทัศน์สี มีเสียงประกอบ มีคู่มือ 1 เล่ม เนื้อหาของวิดีทัศน์มีเลขหมู่ 421.5 มีหัวเรื่องภาษาอังกฤษ - การออกเสียง

4 นำไป กระจาย 1. ผู้แต่ง : อัญชลี วงศ์หล้า 7. เมืองที่พิมพ์ : อุตรดิตถ์ 6. ครั้งที่จัดทำ :- 5. ชื่อเรื่องคู่ขนาน :English linguistic for Thai students 4. ชื่อเรื่องจริง : ระบบเสียง ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนโท 3. ลักษณะของวัสดุ (GMD): วีดิ ทัศน์ 2. เลขหมู่ :421.5

5 นำไป กระจาย 8. สำนักพิมพ์ : สถาบันราชภัฏ อุตรดิตถ์ 14. หัวเรื่อง : ภาษาอังกฤษ - การออกเสียง 13. ชื่อชุด : สนุกกับ ภาษาอังกฤษ 12. วัสดุที่เกี่ยวข้อง : คู่มือ 1 เล่ม 11. ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ : สี, เสียง 10. ลักษณะเฉพาะของวัสดุ : 1 ตลับ, 120 นาที 9. ปีที่จัดทำ :2545

6 9 / / ระบบเสียงภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียนไทย / [ วีดิทัศน์ ] / = English linguistic for Thai students / / อัญชลี วงศ์หล้า. อุตรดิตถ์ / : / สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, / 2545. / / 1 ตลับ / (120 นาที ) / : สี, เสียง. ( สนุกกับภาษาอังกฤษ ) / + คู่มือ 1 เล่ม / / / 1. ภาษาอังกฤษ - การออกเสียง. / / 2. / ชื่อเรื่อง. นำไปทำ บัตรรายการ อัญชลี วงศ์หล้า. VC 421. 5 อ ร บัตรยืนพื้น / บัตรหลัก

7 กระจาย บัตร บัตรเนื้อ เรื่อง บัตรหัว เรื่อง บัตรแจ้ง หมู่ ……. มีชื่อเรื่องเป็นรายการ หลัก ……. มีหัวเรื่องเป็นรายการ หลัก ……. เหมือนบัตรผู้แต่ง + เลข ทะเบียน


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน : การทำ รายการ 2 (6) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google