งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน : การทำรายการ 2 (6) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน : การทำรายการ 2 (6) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอน : การทำรายการ 2 (6) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน
รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

2 หลักการเขียนบัตรรายการ
เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของบัตรรายการ เรียนรู้เกี่ยวกับการลงรายการและระยะ จัดหาข้อมูลจากตัวสื่อ นำมาลงรายการตามทฤษฎี นำข้อมูลของสื่อมากระจายตามทฤษฎี เขียนบัตรรายการ และตรวจทาน

3 EX. ข้อมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วงศ์หล้า ได้บันทึกผลงานทางวิชาการเรื่อง ระบบเสียงภาษาอังกฤษสำหรับ (Linguistics in English for Thai students) นักเรียนไทยในรูปของวิดีทัศน์ (Video cassette) จัดบันทึกโดยสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปีพุทธศักราช 2545 จำนวน 1 ตลับ มีความยาว 120 นาที เป็นวิดีทัศน์สี มีเสียงประกอบ มีคู่มือ 1 เล่ม เนื้อหาของวิดีทัศน์มีเลขหมู่ มีหัวเรื่องภาษาอังกฤษ-การออกเสียง

4 นำไปกระจาย 1. ผู้แต่ง : อัญชลี วงศ์หล้า 2. เลขหมู่ : 421.5
1. ผู้แต่ง : อัญชลี วงศ์หล้า 2. เลขหมู่ : 421.5 3. ลักษณะของวัสดุ (GMD) : วีดิทัศน์ 4. ชื่อเรื่องจริง : ระบบเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนโท 5. ชื่อเรื่องคู่ขนาน : English linguistic for Thai students 6. ครั้งที่จัดทำ : - 7. เมืองที่พิมพ์ : อุตรดิตถ์

5 นำไปกระจาย 8. สำนักพิมพ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 9. ปีที่จัดทำ : 2545
8. สำนักพิมพ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 9. ปีที่จัดทำ : 2545 10. ลักษณะเฉพาะของวัสดุ : 1 ตลับ, 120 นาที 11. ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ : สี, เสียง 12. วัสดุที่เกี่ยวข้อง : คู่มือ 1 เล่ม 13. ชื่อชุด : สนุกกับภาษาอังกฤษ 14. หัวเรื่อง : ภาษาอังกฤษ - การออกเสียง

6 บัตรยืนพื้น / บัตรหลัก
นำไปทำบัตรรายการ 9 VC อ ร อัญชลี วงศ์หล้า. / /ระบบเสียงภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนไทย / [วีดิทัศน์] / = English linguistic for Thai students / / อัญชลี วงศ์หล้า. อุตรดิตถ์ / : / สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, / 2545. / / 1 ตลับ / (120 นาที) / : สี, เสียง. (สนุกกับภาษาอังกฤษ) / + คู่มือ 1 เล่ม / / / 1. ภาษาอังกฤษ-การออกเสียง. / / 2. / ชื่อเรื่อง. บัตรยืนพื้น / บัตรหลัก

7 กระจายบัตร บัตรเนื้อเรื่อง …….มีชื่อเรื่องเป็นรายการหลัก บัตรหัวเรื่อง
…….มีหัวเรื่องเป็นรายการหลัก บัตรแจ้งหมู่ …….เหมือนบัตรผู้แต่ง + เลขทะเบียน


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน : การทำรายการ 2 (6) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google