งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้เครื่องมือจับ พิกัด GPS และ การใช้แผนที่เพื่อการ จัดเก็บข้อมูล โดย ดร. ณัฐ มาแจ้ง นายไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้เครื่องมือจับ พิกัด GPS และ การใช้แผนที่เพื่อการ จัดเก็บข้อมูล โดย ดร. ณัฐ มาแจ้ง นายไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้เครื่องมือจับ พิกัด GPS และ การใช้แผนที่เพื่อการ จัดเก็บข้อมูล โดย ดร. ณัฐ มาแจ้ง นายไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์

2 ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ โลก ที่มา : อานันต์ คำภีระ http://www.rmutphysics.com/scie ncefac/artic/map/map.htm

3 รูปทรงสัณฐานของโลก - รูปทรงสัณฐานของโลกมีอยู่ 3 แบบ  ทรงกลม (Spheroid)  ทรงรี (Ellipsoid)  ยีออยด์ (Geoid)

4 รูปทรงสัณฐานของโลก - ทรงกลม (Spheroid) เป็น รูปทรงที่ง่ายที่สุด จึงเหมาะเป็น สัณฐานของโลกโดยประมาณ ใช้กับ แผนที่มาตราส่วนเล็กที่มีขอบเขต กว้างขวาง เช่น แผนที่โลก แผนที่ ทวีป หรือ แผนที่อื่น ๆ ที่ไม่ต้องการ ความละเอียดถูกต้องสูง

5 รูปทรงสัณฐานของโลก - ทรงรี (Ellipsoid) คือ รูปที่ แตกต่างกับรูปทรงกลมเพียงเล็กน้อย ซึ่งจะมีลักษณะใกล้เคียงกับสัณฐาน จริงโลกมาก จึงเหมาะสำหรับใช้เป็น พื้นผิวการรังวัด และการแผนที่ที่ ต้องการความละเอียดถูกต้องสูง เช่น แผนที่ระดับชุมชนเมือง http://www.heliheyn.de/

6 รูปทรงสัณฐานของโลก - ยีออยด์ (Geoid) เป็นรูปทรงที่ เหมือนกับสัณฐานจริงของโลกมาก ที่สุดเกิดจากการสมมุติระดับน้ำใน มหาสมุทรขณะทรงตัวอยู่นิ่ง เชื่อมโยงให้ทะลุไปถึงกันทั่วโลก จะ เกิดเป็นพื้นผิวซึ่งไม่ราบเรียบตลอด มี บางส่วนที่ยุบต่ำลง บางส่วนสูงขึ้น ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นและแรงโน้ม ถ่วงของโลก

7 รูปทรงสัณฐานของโลก

8 รูปทรงสัณฐานของโลก - แสดงลักษณะการเอียงของแกน โลก

9 รูปทรงสัณฐานของโลก - แสดงเส้นศูนย์สูตร เส้นขนาน เส้นเมริเดียน และเส้นเมริเดียน เริ่มแรก

10 รูปทรงสัณฐานของโลก

11 การถ่ายรูปร่างแผนที่ (Map projection) เป็นเปลี่ยนรูปร่างจากสัญ ฐานโลกเป็นพื้นผิวที่เหมาะสม เช่น ระนาบ ทรงกระบอก และ ทรงกรวย พื้นที่ที่อยู่ใกล้ผิวรูปตัดจะเป็นพื้นที่ที่ แสดงบนแผนที่ได้ถูกต้องมากกว่า Map Projection www.progonos.com/furuti Carlos A. Furuti

12 Map Projection

13 NormalTransverseOblique Planar Cylindrical Conic www.progonos.com/furuti Carlos A. Furuti

14 Universal Transverse Mercator (UTM) projection system www.progonos.com/furuti Carlos A. Furuti

15 Long 102  Zone 47 Zone 48


ดาวน์โหลด ppt การใช้เครื่องมือจับ พิกัด GPS และ การใช้แผนที่เพื่อการ จัดเก็บข้อมูล โดย ดร. ณัฐ มาแจ้ง นายไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google