งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้เครื่องมือจับ พิกัด GPS และ การใช้แผนที่เพื่อการ จัดเก็บข้อมูล โดย ดร. ณัฐ มาแจ้ง นายไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้เครื่องมือจับ พิกัด GPS และ การใช้แผนที่เพื่อการ จัดเก็บข้อมูล โดย ดร. ณัฐ มาแจ้ง นายไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้เครื่องมือจับ พิกัด GPS และ การใช้แผนที่เพื่อการ จัดเก็บข้อมูล โดย ดร. ณัฐ มาแจ้ง นายไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์

2 ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ โลก ที่มา : อานันต์ คำภีระ ncefac/artic/map/map.htm

3 รูปทรงสัณฐานของโลก - รูปทรงสัณฐานของโลกมีอยู่ 3 แบบ  ทรงกลม (Spheroid)  ทรงรี (Ellipsoid)  ยีออยด์ (Geoid)

4 รูปทรงสัณฐานของโลก - ทรงกลม (Spheroid) เป็น รูปทรงที่ง่ายที่สุด จึงเหมาะเป็น สัณฐานของโลกโดยประมาณ ใช้กับ แผนที่มาตราส่วนเล็กที่มีขอบเขต กว้างขวาง เช่น แผนที่โลก แผนที่ ทวีป หรือ แผนที่อื่น ๆ ที่ไม่ต้องการ ความละเอียดถูกต้องสูง

5 รูปทรงสัณฐานของโลก - ทรงรี (Ellipsoid) คือ รูปที่ แตกต่างกับรูปทรงกลมเพียงเล็กน้อย ซึ่งจะมีลักษณะใกล้เคียงกับสัณฐาน จริงโลกมาก จึงเหมาะสำหรับใช้เป็น พื้นผิวการรังวัด และการแผนที่ที่ ต้องการความละเอียดถูกต้องสูง เช่น แผนที่ระดับชุมชนเมือง

6 รูปทรงสัณฐานของโลก - ยีออยด์ (Geoid) เป็นรูปทรงที่ เหมือนกับสัณฐานจริงของโลกมาก ที่สุดเกิดจากการสมมุติระดับน้ำใน มหาสมุทรขณะทรงตัวอยู่นิ่ง เชื่อมโยงให้ทะลุไปถึงกันทั่วโลก จะ เกิดเป็นพื้นผิวซึ่งไม่ราบเรียบตลอด มี บางส่วนที่ยุบต่ำลง บางส่วนสูงขึ้น ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นและแรงโน้ม ถ่วงของโลก

7 รูปทรงสัณฐานของโลก

8 รูปทรงสัณฐานของโลก - แสดงลักษณะการเอียงของแกน โลก

9 รูปทรงสัณฐานของโลก - แสดงเส้นศูนย์สูตร เส้นขนาน เส้นเมริเดียน และเส้นเมริเดียน เริ่มแรก

10 รูปทรงสัณฐานของโลก

11 การถ่ายรูปร่างแผนที่ (Map projection) เป็นเปลี่ยนรูปร่างจากสัญ ฐานโลกเป็นพื้นผิวที่เหมาะสม เช่น ระนาบ ทรงกระบอก และ ทรงกรวย พื้นที่ที่อยู่ใกล้ผิวรูปตัดจะเป็นพื้นที่ที่ แสดงบนแผนที่ได้ถูกต้องมากกว่า Map Projection Carlos A. Furuti

12 Map Projection

13 NormalTransverseOblique Planar Cylindrical Conic Carlos A. Furuti

14 Universal Transverse Mercator (UTM) projection system Carlos A. Furuti

15 Long 102  Zone 47 Zone 48


ดาวน์โหลด ppt การใช้เครื่องมือจับ พิกัด GPS และ การใช้แผนที่เพื่อการ จัดเก็บข้อมูล โดย ดร. ณัฐ มาแจ้ง นายไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google