งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี 2548 – 2549 วาระที่ 4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี 2548 – 2549 สนผ., สทภ. 1 – 10 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี 2548 – 2549 วาระที่ 4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี 2548 – 2549 สนผ., สทภ. 1 – 10 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี 2548 – 2549 วาระที่ 4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี 2548 – 2549 สนผ., สทภ. 1 – 10 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2550)

2 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกันเงิน และขยายไว้เบิกเหลื่อมปี 2550 หน่วย : ล้านบาท 67.38 % ร้อยละ การเบิกจ่าย 76.40 %41.33 %30.62 %

3 งบปกติ ปี 2549 (ส่วนกลาง) หน่วย : ล้านบาท 27.6436.3272.2242.0824.7663.22 ร้อยละ การเบิกจ่าย 99.19

4 งบปกติ ปี 2549 (สทภ.1-5) หน่วย : ล้านบาท 77.40100.00 86.3280.85 ร้อยละ การเบิกจ่าย

5 งบปกติ ปี 2549 (สทภ. 6 - 10) หน่วย : ล้านบาท 76.66100.0038.1978.25 ร้อยละ การเบิกจ่าย

6 งบปกติ ปี 2548 หน่วย : ล้านบาท 30.1540.9543.59 ร้อยละ การเบิกจ่าย

7 งบกลาง ปี 2548 หน่วย : ล้านบาท 0.0066.66 ร้อยละ การเบิกจ่าย 3.00


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี 2548 – 2549 วาระที่ 4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี 2548 – 2549 สนผ., สทภ. 1 – 10 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google