งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 3.4.1 การเปิดและมอบโครงการ ประปาหมู่บ้านให้ อบต. จ. ขอนแก่น จ. มหาสารคาม และ จ. ร้อยเอ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 3.4.1 การเปิดและมอบโครงการ ประปาหมู่บ้านให้ อบต. จ. ขอนแก่น จ. มหาสารคาม และ จ. ร้อยเอ็ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 3.4.1 การเปิดและมอบโครงการ ประปาหมู่บ้านให้ อบต. จ. ขอนแก่น จ. มหาสารคาม และ จ. ร้อยเอ็ด

2 ตามที่กรมทรัพยากรน้ำ ได้มอบประปาหมู่บ้าน ตามโครงการประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชน ในพื้นที่ จ. ขอนแก่น จ. มหาสารคาม จ. ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2549 โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และคณะได้เดินทางไป เป็นประธานเพื่อทำการ มอบประปาดังกล่าว ดังนี้

3 1. บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 1, 17 ต. สาวะถี อ. เมือง จ. ขอนแก่น ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี พ. ต. ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นประธานในการเปิดและมอบระบบประปา

4 2. บ้านม่วงโป๊ หมู่ที่ 1, 23 ต. สาวะถี อ. เมือง จ. ขอนแก่น ประธานในพิธี นาวาอากาศโทรวยลาภ เอี่ยมทอง ที่ปรึกษากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

5 3. บ้านลาดนาเพียง หมู่ที่ 14 ต. สาวะถี อ. เมือง จ. ขอนแก่น ประธานในพิธี นาวาอากาศโทรวยลาภ เอี่ยมทอง ที่ปรึกษากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

6 4. บ้านท่าตูม หมู่ที่ 6,7,8 ต. ท่าตูม อ. เมือง จ. มหาสารคาม นายนภดล ปัทมะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7 5. บ้านแม่นใหญ่ หมู่ที่ 14,4,8,11 ต. แก่งเลิงจาน อ. เมือง จ. มหาสารคาม ประธานในพิธีเปิด นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8 6. บ้านสำราญ หมูที่ 4 ต. อาจสามารถ อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี เดินทางเป็นประธาน ในการเปิดและมอบระบบประปา

9 7. บ้านหนองยางน้อย หมู่ที่ 12 ต. หนองขาม อ. อาจสามารถ จ. ร้อยเอ็ด ประธานในพิธี นายวิชัย แหลมวิไล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 8. บ้านหนองหมื่นถ่าน หมู่ที่ 13 ต. หนองหมื่นถ่าน อ. อาจสามารถ จ. ร้อยเอ็ด ประธานในพิธี นางสมคิด บัวเพ็ง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

10 ข้อคิดเห็น 1. ในการจัดพิธีมอบและเปิดประปา หมู่บ้านควรเลือกบริเวณพื้นที่กว้างขวาง เพียงพอกับจำนวนประชาชนที่เข้ามาร่วม พิธี อาทิเช่น บ้านหนองตาไก้ จ. ขอนแก่น มีประชาชนมาร่วมงานประมาณ 3,000 คน เนื่องจากสถานที่มีบริเวณกว้างและ เหมาะกับการจัดงาน 2. ในการจัดงานควรส่งเจ้าหน้าที่ของ ทางกรมที่สามารถตอบคำถามเบื้องต้น เกี่ยวกับกรมได้ เพื่อป้องกันเรื่องร้องเรียน ต่างๆที่จะตามมา เช่น ตั้งคลินิกตอบ คำถาม 3. การจัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ต้อง ระวังเรื่องการติดตั้งที่อาจจะเทียบเคียงพระ บรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว หรือราชวงศ์พระองค์ต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 3.4.1 การเปิดและมอบโครงการ ประปาหมู่บ้านให้ อบต. จ. ขอนแก่น จ. มหาสารคาม และ จ. ร้อยเอ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google