งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ การเปิดและมอบโครงการประปาหมู่บ้านให้ อบต. จ. ขอนแก่น จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ การเปิดและมอบโครงการประปาหมู่บ้านให้ อบต. จ. ขอนแก่น จ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 3. 4. 1 การเปิดและมอบโครงการประปาหมู่บ้านให้ อบต. จ. ขอนแก่น จ
วาระที่ การเปิดและมอบโครงการประปาหมู่บ้านให้ อบต. จ. ขอนแก่น จ.มหาสารคาม และ จ.ร้อยเอ็ด

2 ตามที่กรมทรัพยากรน้ำได้มอบประปาหมู่บ้านตามโครงการประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชน ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ สิงหาคม โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปเป็นประธานเพื่อทำการมอบประปาดังกล่าว ดังนี้

3 1. บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 1 , 17 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
1. บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 1 , 17 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นประธานในการเปิดและมอบระบบประปา

4 ที่ปรึกษากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
2. บ้านม่วงโป๊ หมู่ที่ 1 , 23 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประธานในพิธี นาวาอากาศโทรวยลาภ เอี่ยมทอง ที่ปรึกษากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

5 3. บ้านลาดนาเพียง หมู่ที่ 14 ต. สาวะถี อ. เมือง จ
3. บ้านลาดนาเพียง หมู่ที่ 14 ต. สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประธานในพิธี นาวาอากาศโทรวยลาภ เอี่ยมทอง ที่ปรึกษากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

6 4. บ้านท่าตูม หมู่ที่ 6,7,8 ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม
นายนภดล ปัทมะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7 5. บ้านแม่นใหญ่ หมู่ที่ 14,4,8,11 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง
จ.มหาสารคาม ประธานในพิธีเปิด นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8 6. บ้านสำราญ หมูที่ 4 ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
6. บ้านสำราญ หมูที่ 4 ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี เดินทางเป็นประธาน ในการเปิดและมอบระบบประปา

9 7. บ้านหนองยางน้อย หมู่ที่ 12 ต. หนองขาม อ. อาจสามารถ จ
7. บ้านหนองยางน้อย หมู่ที่ 12 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ประธานในพิธี นายวิชัย แหลมวิไล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 8. บ้านหนองหมื่นถ่าน หมู่ที่ 13 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ประธานในพิธี นางสมคิด บัวเพ็ง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

10 ข้อคิดเห็น 1. ในการจัดพิธีมอบและเปิดประปาหมู่บ้านควรเลือกบริเวณพื้นที่กว้างขวางเพียงพอกับจำนวนประชาชนที่เข้ามาร่วมพิธี อาทิเช่น บ้านหนองตาไก้ จ.ขอนแก่น มีประชาชนมาร่วมงานประมาณ 3,000 คน เนื่องจากสถานที่มีบริเวณกว้างและเหมาะกับการจัดงาน 2. ในการจัดงานควรส่งเจ้าหน้าที่ของทางกรมที่สามารถตอบคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับกรมได้ เพื่อป้องกันเรื่องร้องเรียนต่างๆที่จะตามมา เช่น ตั้งคลินิกตอบคำถาม 3. การจัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ต้องระวังเรื่องการติดตั้งที่อาจจะเทียบเคียงพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือราชวงศ์พระองค์ต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ การเปิดและมอบโครงการประปาหมู่บ้านให้ อบต. จ. ขอนแก่น จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google