งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในงานวันอนุรักษ์ และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ป้าย CUT OUT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในงานวันอนุรักษ์ และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ป้าย CUT OUT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในงานวันอนุรักษ์ และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ป้าย CUT OUT

2

3 ป้ายผ้า

4 ป้ายถาวร

5

6

7

8

9

10 ตักบาตร ชมวีดิ ทัศน์ 2. กิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ

11 ลงทะเบีย น

12 การแสดง บนเวที

13 ปล่อยปลา และมอบถังดัก ไขมัน

14 แข่งเรือมาด แห่กลองยาว

15 ประกวดการปรุง อาหาร ยำวุ้น เส้น ปลาร้า หลน น้ำพริกกะปิ ปลาดุกย่าง กรรมการชิมและ ให้คะแนน

16 ประกวดวาดภาพ แม่น้ำ คู คลองของฉัน

17 ชมนิทรรศการ ภายในงาน กิจกรรม ฐานความรู้เรื่องน้ำ

18 เลือกรับประทานอาหาร ตามซุ้มต่าง ๆ

19 พิธีมอบรางวัลพร้อมใบ ประกาศเกียรติคุณ

20 ๑ ๑

21


ดาวน์โหลด ppt 1. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในงานวันอนุรักษ์ และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ป้าย CUT OUT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google