งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปความคิดเห็นของ สื่อมวลชนต่อกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และพังงา ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปความคิดเห็นของ สื่อมวลชนต่อกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และพังงา ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปความคิดเห็นของ สื่อมวลชนต่อกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และพังงา ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2550

2 ข้อมูลทั่วไป สื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 23 คน (ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น 2 คน) ตอบแบบสอบถาม 17 คน เป็นชาย 10 คน หญิง 7 คน

3 ผู้เข้าร่วมมาจากหน่วยงาน หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร -หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (3 คน)ผู้สื่อข่าว - หนังสือพิมพ์บ้านเมืองผู้สื่อข่าว -หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ผู้สื่อข่าว -นิตยสาร Nature Explorerกองบรรณาธิการ -หนังสือพิมพ์สยามรัฐ บรรณาธิการอาวุโส -หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ผู้สื่อข่าว -หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น -หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น

4 ผู้เข้าร่วมมาจากหน่วยงาน สื่อโทรทัศน์ - สถานีโทรทัศน์ ช่อง 11ผู้สื่อข่าว -สถานีโทรทัศน์ ช่อง 11ช่างภาพ -True Visionsผู้สื่อข่าว -True Visionsช่างภาพ - สถานีโทรทัศน์ TITVผู้สื่อข่าว - สถานีโทรทัศน์ TITVช่างภาพ - ASTVผู้สื่อข่าว - ASTVช่างภาพ

5 ผู้เข้าร่วมมาจากหน่วยงาน สื่อวิทยุ - สถานีวิทยุ อสมท. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย - สถานีวิทยุจุฬาผู้สื่อข่าว - สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์บรรณาธิการ - สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 2 คนผู้สื่อข่าว

6 ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร กับกรมทรัพยากรน้ำ สื่อมวลชนเคยเข้าร่วม 11 คนไม่เคย 6 คน การเข้าร่วมกับกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรจาก หน่วยงานอื่น สื่อมวลชนเคยเข้าร่วม 15 คนไม่เคย 2 คน

7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ค่าเฉลี่ยรวม 1. ความเหมาะสมของวันและเวลาในการจัด สื่อมวลชนสัญจร (เช่น วันจันทร์ เป็นต้น) 3.88 2. ความพอเหมาะของระยะเวลาในการจัด สื่อมวลชนสัญจร (เช่น 2 วัน เป็นต้น) 3.88 3. ความน่าสนใจของสถานที่ที่เข้าเยี่ยมชม3.88 4. ความพร้อมและการอำนวยความสะดวกใน การจัดสื่อมวลชนสัญจร 3.76 5. ความสะดวกสบายของสถานที่พัก4.12 6. ความสะดวก-เหมาะสมของพาหนะ4.12 7. ความเหมาะสมของอาหาร4.06 8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม3.94 9. ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปเสนอข่าว4 สรุป สื่อมวลชนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมสื่อมวลชน สัญจรโดยรวมในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.96

8 3.ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้สื่อข่าวหลายท่าน ให้ความเห็นถึงความไม่เหมาะสมในการ เดินทาง โดยเฉพาะในช่วงวันแรก ใช้เวลาในการเดินทางไป ดูสถานที่นานเกินไป การจัดกำหนดการออกเดินทางไปสื่อมวลชนสัญจรเช้าเกินไป ควรเริ่มออกเดินทาง 07.00 น. ไม่ควรจัดดูงานหลายที่เกินไป เพราะทำให้ไม่สามารถเจาะ รายละเอียดได้ ไม่ควรจัดสถานที่ในการเยี่ยมชมมากเกินไปในแต่ละวัน เพราะทำให้ไม่สามารถเจาะรายละเอียดได้ น่าจะเลือกสถานที่ ที่น่าสนใจจริงหรือมีความสำคัญเป็นพิเศษ และใช้เวลาอยู่ใน สถานที่นานๆ การเดินทางไม่มีการวางแผนการเดินทางที่ดี เหมือนไม่มี การสำรวจการเดินทางไว้ก่อน ได้เคยเสนอแนะเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเดินทางมาแล้วในการ เข้าร่วมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 1 เรื่องการจัดสถานที่ดูงาน มากเกินไปแต่ดูเหมือนไม่มีการปรับปรุงแก้ไข


ดาวน์โหลด ppt สรุปความคิดเห็นของ สื่อมวลชนต่อกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และพังงา ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google