งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทน.ได้คะแนนผลการประเมินตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการปี 2548 เท่ากับ 4.7 สำนักงาน กพร. จึงจัดสรรเงินรางวัลให้ เบื้องต้น 6.99 ล้านบาท ทน.ประหยัดงบประมาณปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทน.ได้คะแนนผลการประเมินตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการปี 2548 เท่ากับ 4.7 สำนักงาน กพร. จึงจัดสรรเงินรางวัลให้ เบื้องต้น 6.99 ล้านบาท ทน.ประหยัดงบประมาณปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทน.ได้คะแนนผลการประเมินตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการปี 2548 เท่ากับ 4.7 สำนักงาน กพร. จึงจัดสรรเงินรางวัลให้ เบื้องต้น 6.99 ล้านบาท ทน.ประหยัดงบประมาณปี 2548 ได้ร้อยละ 12.71 สำนักงาน กพร. จึงจัดสรรเงินก้อน หนึ่งเป็นสิ่งจูงใจเพื่อใช้พัฒานบุคลากรและ องค์กร 7.5 ล้านบาท 3.3 โครงการบริหารจัดการเงินที่ได้รับจัดสรร เป็นสิ่งจูงใจ ปีงบประมาณ 2548

2 รายการครุภัณฑ์ที่ขอ รายละเอียดของครุภัณฑ์ เหตุผล ความจำเป็นในการใช้งาน จำนวนที่มี จำนวนที่ขอ ราคาต่อหน่วย ราคารวม 3.3 แบบสอบถามแสดงความต้องการครุภัณฑ์ ตามโครงการบริหารจัดการเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ ปีงบประมาณ 2548

3 3.3 แบบสอบถามแสดงความต้องการครุภัณฑ์ ตามโครงการบริหารจัดการเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ ปีงบประมาณ 2548 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่แม่ข่าย เครื่อง SCANNER เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์(Laser Printer) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์สำหรับเครือข่าย คอมพิวเตอร์ (Laser Printer Network) เครื่องพิมพ์ชนิดกระแทก 24 เข็มพิมพ์ (Dot Matrix Printer) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) อื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt ทน.ได้คะแนนผลการประเมินตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการปี 2548 เท่ากับ 4.7 สำนักงาน กพร. จึงจัดสรรเงินรางวัลให้ เบื้องต้น 6.99 ล้านบาท ทน.ประหยัดงบประมาณปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google