งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสรุปจากโครงการสัมมนา สร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำ กลุ่มงาน ประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสรุปจากโครงการสัมมนา สร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำ กลุ่มงาน ประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสรุปจากโครงการสัมมนา สร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำ กลุ่มงาน ประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง

2   ตามที่สำนักบริหารกลาง ได้จัดโครงการสัมมนา การสร้างความเข้าใจใน การแก้ไขปัญหาการขาด แคลนน้ำอุปโภค บริโภค และการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยจากน้ำ เมื่อ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2549 ณ จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และพิจิตร ซึ่ง อยู่ในเขตความ รับผิดชอบของ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9 นั้น

3   ทางสำนักบริหารกลางได้เชิญสื่อมวลชนจาก ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้ารวมโครงการ รวมทั้งสิ้น 17 สถาบัน จำแนกเป็น 1. สถานีโทรทัศน์ 5 สถานี ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 5,7,9,11 และ ITV

4 2. สถานีวิทยุกระจายเสียง 2 สถานี ได้แก่ สถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและ สถานีวิทยุ อสมท. 3. หนังสือพิมพ์ 9 ฉบับ ได้แก่ เดลินิวส์ ไทยรัฐ คมชัด ลึก ผู้จัดการรายวัน สยามรัฐ ไทยโพสต์ ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า 4. สื่อมวลชนท้องถิ่น ได้แก่ เคเบิ้ลทีวี และทีวีท้องถิ่น ผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์และนสพ.ในส่วนภูมิภาค

5   ซึ่งผลการดำเนินงานปรากฏว่า สื่อมวลชนที่เข้าร่วมในโครงการมี การรายงานข่าวเกี่ยวกับกรม ทรัพยากรน้ำ ในทางที่ดี มีจำนวนชิ้น ข่าวที่นำเสนอ 17 ข่าว อย่างต่อเนื่อง

6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อบกพร่อง   ขาดบุคลากรที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ อย่างชัดเจน   ขาดบุคลากรในการประสานงานระหว่างการ เดินทาง   ยังขาดกิจกรรมย่อยระหว่างการรอกิจกรรม หลักทำให้นักข่าวบางส่วนมีเวลาว่างมากเกินไป   ขาดการวางแผนการเตรียมงานที่ดี

7 ข้อดี   สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากร น้ำกับสื่อมวลชนได้เป็นอย่างดีโดย วัดได้จากข่าวที่สื่อทำการเผยแพร่ให้ อย่างต่อเนื่องและเป็นข่าวที่มีผลดี ต่อกรมทรัพยากรน้ำและผลงาน ของ กรมทรัพยากรน้ำ

8 สิ่งที่ต้องปรับปรุง 1.ก่อนที่เจ้าหน้าที่ของ กรมทรัพยากน้ำจะ เข้าพื้นที่ต้องมีการ วางแผนและแบ่งงาน อย่างชัดเจน ในหน้าที่ของแต่ละบุคคล 2. มีการจดบันทึกและใส่ใจในรายละเอียด ส่วนตัวของสื่อมวลชนว่าแต่ละท่านชอบ หรือต้องการสิ่งใดเป็นพิเศษ 3. จัดหาโทรโข่งในการอธิบายงานในพื้นที่ ภายนอกเพื่อสะดวกในการสื่อสารและ อธิบายงานต่างๆ

9 4.เพิ่มวิทยุสื่อสารเพื่อความราบรื่นในการ ประสานงาน 5. เพิ่มขนาดป้ายของกรมทรัพยากรน้ำให้ใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะเพิ่มขนาดโลโก้ให้ตัวหนังสือมีขนาด ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ติดตาประชาชนเมื่อสื่อมวลชนทำ การเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน

10 ข้อสังเกต 1.การออกแบบโลโก้ของกรมทรัพยากรน้ำที่ใช้ใน ปัจจุบันนั้น มีความเด่นชัด เพียงภาพหยดน้ำ เท่านั้น ทำให้ไม่สามารถสื่อสารกับสาธารณชนได้ ว่าสัญลักษณ์ที่ประชาชนเห็นนั้นคือหน่วยงานใด 2.การจัดสื่อมวลชนสัญจรนั้นถ้าจัดกลุ่มใหญ่จะมี ปัญหาเรื่องการจัดการบริหาร เวลาและการดูแล แต่จะได้ผลระยะยาวเนื่องจากมีข่าวออกสู่ สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt รายงานสรุปจากโครงการสัมมนา สร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำ กลุ่มงาน ประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google